Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Zorginzicht.nl

Van en voor professionals die actief betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

 Geef uw mening over Zorginzicht.nl

Zorginzicht.nl streeft voortdurend naar verbetering van de website. Uw mening stellen wij daarom zeer op prijs. Hartelijk dank voor uw deelname!

Raadplegen

Ik wil zien wat er in het Register staat

Kwaliteitsproducten in het Register zijn gezamenlijk door partijen ontwikkeld en voldoen aan het Toetsingskader.

Ik wil zien welke kwaliteitsproducten in ontwikkeling of gepubliceerd zijn

Overzicht van alle kwaliteitsproducten, al dan niet vermeld op de Meerjarenagenda, gesorteerd op zorgonderwerp.

Ik zoek Good practices

Gedeelde voorbeelden van goede zorg dragen bij aan kwaliteitsverbetering.

 
Ik zoek data over kwaliteit van zorg

Hier vindt u alle kwaliteitsgegevens over geleverde zorg die door zorgaanbieders zijn gemeten en aangeleverd.

Publiceren

 
Ik wil mijn kwaliteitsproduct (gaan) publiceren

Creëer een pagina voor het ontwikkelen of publiceren van uw kwaliteitsproducten of ter toetsing aan het Register aan te bieden .

 
Ik wil weten wanneer ik welke kwaliteitsgegevens aan moet leveren

De Transparantiekalender geeft aan wanneer kwaliteitgegevens over verleende zorg aangeleverd worden.

Ik wil kwaliteitsgegevens aanleveren

Ik lever zorg of verzamel kwaliteitsgegevens voor een zorgbranche en wil deze aanleveren bij Zorginstituut Nederland.

Ik wil hulp bij het ontwikkelen van kwaliteitsproducten

Bekijk tips en voorbeelden bij het ontwikkelen van meetinstrumenten en kwaliteits-en informatiestandaarden.

Actueel

Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2017

Onderstaand bestand is een eerste publicatie van de Transparantiekalender voor indicatoren over de Medisch Specialistische Zorg voor verslagjaar 2017. Deze Transparantiekalender is opgebouwd uit verplichte indicatoren uit 44 sets die voor de MSZ zijn aangeleverd aan het Zorginstituut door betrokken partijen. De vernieuwde indicatorensets zijn op 1 november 2016 vastgesteld door de Raad van Bestuur en daarmee opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland.

Transparantiekalender MSZ verslagjaar 2017


Registerpagina van de maand!

De Informatiestandaard Acute Zorg zorgt ervoor dat alle betrokken zorgverleners (huisartsenpost, spoedeisende hulp en ambulance) onderling informatie kunnen uitwisselen.


                                                                         

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies