Het aanbieden van kwaliteitsinstrumenten voor het Register gaat via een pdf-aanbiedingsformulier. Download het juiste pdf-formulier voor uw kwaliteitsstandaard of meetinstrument (informatiestandaarden kunnen niet meer worden aangeboden voor opname in het Register). Vul het formulier in en stuur het, mét de benodigde documenten, naar Register@zinl.nl.

Let op: de aanbiedingsformulieren op deze pagina horen bij het huidige Toetsingskader (versie 2.1). Hiermee kunt u uw kwaliteitsinstrument aanbieden tot 1 juli 2021. Vanaf 1 juli treedt het nieuwe Toetsingskader (versie 3.0) in werking en worden de huidige aanbiedingsformulieren op deze pagina vervangen door de aanbiedingsformulieren die horen bij het nieuwe Toetsingskader. Als u op of na 1 juli 2021 een kwaliteitsinstrument voor opname in het Register aanbiedt, toetst het Zorginstituut uw instrument aan het nieuwe Toetsingskader, versie 3.0.

Waar moet een kwaliteitsinstrument aan voldoen?

Om in het Register opgenomen te kunnen worden, moet het kwaliteitsinstrument voldoen aan de criteria van het Toetsingskader. In het aanbiedingsformulier beantwoordt u de aanbiedingsvragen die horen bij de criteria. Uw antwoorden op deze vragen geven Zorginstituut Nederland inzicht in de totstandkoming, volledigheid en het gebruik van uw kwaliteitsinstrument.

Aanbiedingsformulier invullen

Vult u het aanbiedingsformulier zo volledig mogelijk in. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via Register@zinl.nl. Het aanbiedingsformulier bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemene informatie
    In dit onderdeel vult u enkele algemene gegevens in. Bijvoorbeeld de naam van het product, de gegevens van de contactpersoon en de datum van de geplande revisie.
  • Criteria
    In dit onderdeel beantwoordt u de aanbiedingsvragen die horen bij de criteria uit het Toetsingskader. Uw antwoorden op deze vragen geven Zorginstituut Nederland inzicht in de totstandkoming, volledigheid en het gebruik van uw kwaliteitsinstrument. Een toelichting op de criteria vindt u in het Toetsingskader.

Indienen

Nadat u het aanbiedingsformulier volledig heeft ingevuld, dient u het kwaliteitsinstrument in bij het Zorginstituut. Dit doet u door de volgende pdf's te mailen naar Register@zinl.nl:

  • de volledig ingevulde aanbiedingsformulier-pdf;
  • het kwaliteitsinstrument, bij voorkeur in pdf-formaat;
  • een verklaring van instemming of een verklaring van geen bezwaar van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), op te vragen bij de betrokken vertegenwoordiger van ZN;
  • aanverwante documenten (bijvoorbeeld cliëntenversie, onderhoudsplan, implementatieplan, etc), bij voorkeur in pdf-formaat.  

Het Zorginstituut verzoekt u hierbij om alle relevante partijen die in het aanbiedingsformulier benoemd staan mee te nemen in de CC van uw aanbiedingsmail. Dit betreft partijen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en aanbieding van het kwaliteitsinstrument, én ook partijen die hebben afgezien van ontwikkeling en aanbieding. Het Zorginstituut waarborgt hiermee dat partijen de kans krijgen te reageren op de aanbieding.

Na indiening krijgt u een bevestiging en een contactpersoon bij het Zorginstituut die uw aanbieding zal beoordelen aan de hand van het Toetsingskader.

Beoordeling

Zorginstituut Nederland toetst de mate waarin uw kwaliteitsinstrument voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader aan de hand van uw aanbiedingsformulier en eventuele bijlagen. Indien nodig adviseert de Kwaliteitsraad over toelating tot het Register. Iedere beoordeling wordt door Zorginstituut Nederland beargumenteerd. Als het kwaliteitsinstrument voldoet aan de criteria, dan komt het kwaliteitsinstrument samen met het aanbiedingsformulier én de beoordeling in het Register te staan. Als het kwaliteitsinstrument (nog) niet voldoet aan het Toetsingskader stellen wij u hiervan op de hoogte en ontvangt u de beoordeling. De beoordeling helpt u bij het verder ontwikkelen van het kwaliteitsinstrument.

Begeleiding vanuit het Zorginstituut

U kunt met vragen over het aanbiedingsproces altijd contact ons opnemen via Register@zinl.nl.

Zodra u uw kwaliteitsinstrument heeft aangeboden voor opname in het Register, krijgt u een contactpersoon toegewezen. Dit is gedurende het hele toetsproces uw aanspreekpunt.