Het aanbieden van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (hierna: kwaliteitsinstrumenten) voor het Register gaat via een pdf-aanbiedingsformulier. Download het juiste pdf-formulier voor uw kwaliteitsinstrument. Vul het formulier in en stuur het, mét de benodigde documenten, naar Register@zinl.nl.

Waar moet een kwaliteitsinstrument aan voldoen?

De aanbiedingsformulieren op deze pagina horen bij het Toetsingskader (versie 3.0). Dit is een van de instrumenten die het Zorginstituut inzet om de kwaliteitsverbetering van zorg te stimuleren. Het Toetsingskader bevat criteria voor kwaliteitsinstrumenten. Met deze criteria toetst het Zorginstituut of een kwaliteitsstandaard een verantwoorde beschrijving is van goede zorg en of een meetinstrument een verantwoord middel is voor het krijgen van een indicatie van de verleende zorgkwaliteit. Om in het Register opgenomen te kunnen worden moeten kwaliteitsinstrumenten voldoen aan de criteria in het Toetsingskader. In het aanbiedingsformulier beantwoordt u de aanbiedingsvragen die horen bij de criteria. Uw antwoorden op deze vragen geven Zorginstituut Nederland inzicht in de totstandkoming, volledigheid en het gebruik van uw kwaliteitsinstrument.

Aanbiedingsformulier invullen

Vult u het aanbiedingsformulier zo volledig mogelijk in. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via Register@zinl.nl. Het aanbiedingsformulier bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemene informatie
    In dit onderdeel vult u enkele algemene gegevens in. Bijvoorbeeld de naam van het kwaliteitsinstrument, de gegevens van de contactpersoon en de datum van de geplande revisie.
  • Criteria
    In dit onderdeel beantwoordt u de aanbiedingsvragen die horen bij de criteria uit het Toetsingskader. Een toelichting op de criteria vindt u in het Toetsingskader.

Let op: het ‘Aanbiedingsformulier Kwaliteitsstandaarden (versie 3.0)’ heeft een aparte bijlage ‘Bijlage aanbiedingsformulier kwaliteitsstandaarden (versie 3.0)’, die ingevuld moet worden indien er sprake is van mogelijke substantiële financiële gevolgen als een kwaliteitsstandaard geïmplementeerd wordt (zie ook criterium 7 voor kwaliteitsstandaarden in Toetsingskader (versie 3.0)).

Indienen

Nadat u het aanbiedingsformulier volledig heeft ingevuld, dient u het kwaliteitsinstrument in bij het Zorginstituut. Dit doet u door de volgende pdf's te mailen naar Register@zinl.nl:

  • het volledig ingevulde aanbiedingsformulier in pdf-formaat;
  • het kwaliteitsinstrument, bij voorkeur in pdf-formaat;
  • een verklaring van instemming of een verklaring van geen bezwaar van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), op te vragen bij de betrokken vertegenwoordiger van ZN;
  • aanverwante documenten (bijvoorbeeld cliëntenversie, onderhoudsplan, implementatieplan, etc.), bij voorkeur in pdf-formaat.  

Het Zorginstituut verzoekt u hierbij om alle relevante partijen die in het aanbiedingsformulier benoemd staan mee te nemen in de CC van uw aanbiedingsmail. Dit betreft partijen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en aanbieding van het kwaliteitsinstrument, én ook partijen die hebben afgezien van ontwikkeling en aanbieding. Het Zorginstituut waarborgt hiermee dat partijen de kans krijgen te reageren op de aanbieding. Na indiening ontvangt u een bevestiging.

Beoordeling

Zorginstituut Nederland toetst de mate waarin uw kwaliteitsinstrument voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader aan de hand van uw aanbiedingsformulier en eventuele bijlagen. Indien nodig adviseert de Kwaliteitsraad over toelating tot het Register. Iedere beoordeling wordt door Zorginstituut Nederland beargumenteerd. Als het kwaliteitsinstrument voldoet aan de criteria, dan komt het kwaliteitsinstrument samen met het aanbiedingsformulier én de beoordeling in het Register te staan. Als het kwaliteitsinstrument (nog) niet voldoet aan het Toetsingskader, stellen wij u hiervan op de hoogte en ontvangt u de beoordeling. De beoordeling helpt u bij het verder ontwikkelen van het kwaliteitsinstrument.

Begeleiding vanuit het Zorginstituut

U kunt met vragen over het aanbiedingsproces altijd contact ons opnemen via Register@zinl.nl.

Zodra u uw kwaliteitsinstrument heeft aangeboden voor opname in het Register, krijgt u een contactpersoon toegewezen. Deze persoon toetst uw aanbieding aan het Toetsingskader en is gedurende het hele toetsproces uw aanspreekpunt.