Onvolledige aanlevering door technische problemen

Voor verslagjaar 2022 was al eerder uitstel verleend - en nu ook voor verslagjaar 2023. Een nieuwe uiterlijke aanleverdatum kan nog niet worden vastgesteld. Volledige aanlevering van zorgdata over beide jaren door verloskundigenpraktijken is namelijk niet mogelijk door technische problemen in de Verloskundige Informatie Systemen (VISsen). Landelijk ontbreken nu nog te veel eerstelijnszorgdata over de verslagjaren 2022 en 2023 om de genoemde  indicatoren betrouwbaar te kunnen berekenen.

De technische problemen in de VISsen zijn nog niet opgelost; systemen om zorgdata uit te wisselen sluiten niet goed op elkaar aan. Dit gaat voor verloskundigenpraktijken gepaard met extra kosten die softwareleveranciers van hen vragen en met extra administratieve lasten door foutmeldingen bij de aanlevering. Daarom heeft een aantal verloskundigenpraktijken geen zorgdata aangeleverd.

Werken aan een oplossing

De aanleverproblemen bij de softwareleveranciers zijn de laatste jaren al vaker gesignaleerd en aangekaart. Het Zorginstituut heeft alle betrokken partijen meermaals uitdrukkelijk aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich tot het uiterste in te spannen om de aanlevering alsnog compleet te maken. Perined, BabyConnect, de KNOV en VWS maken zich sterk om de aanleverproblemen op te lossen. Het Zorginstituut heeft nu aangeboden hierbij behulpzaam te zijn en mee te denken over tijdelijke en structurele oplossingen.