Webrichtlijnen en toegankelijkheid

De webrichtlijnen van de Nederlandse overheid schrijven voor dat websites van organisaties zoals Zorginstituut Nederland toegankelijk zijn voor alle burgers, ook voor hen die visueel of lichamelijk gehandicapt zijn.

Wat doet Zorginstituut Nederland om de website toegankelijk te maken?

Toegankelijkheid is onderdeel van de ontwerp-, bouw- en redactionele processen van deze website.

Op dit moment is de website nog niet uitgebreid getest op toegankelijkheid. Wel zijn verschillende online testtools gebruikt om de website te testen op toegankelijkheid.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Een deel van de PDF’s is niet helemaal toegankelijk. We streven ernaar nieuwe PDF's toegankelijk te maken voorafgaand publicatie.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.