Verwijzingen

Het staat u vrij om vanaf uw eigen website via hyperlinks te verwijzen naar webpagina's of documenten op deze website. In de context van de hyperlinks is het toegestaan om in eigen bewoordingen de brontekst van de hyperlink te omschrijven.

Citaten

Het staat u vrij om op uw eigen website passages van webpagina's of uit documenten van het Zorginstituut over te nemen. In dat geval verlangen wij echter wel dat u het instituut als bron vermeld:

'Bron: Zorginstituut Nederland - www.zorginstituutnederland.nl'

Voor zover wij documenten van derden aanbieden, berust het auteursrecht bij de betreffende bron.

Afbeeldingen

Afbeeldingen zijn ofwel het eigendom van het Zorginstituut, ofwel zijn speciaal voor publicatie op de website aangekocht. Het overnemen van afbeeldingen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming. Desgewenst kunt u contact opnemen met de vormgevers van het Zorginstituut - Team Communicatie.