Zorginzicht.nl is er voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De website geeft een overzicht van landelijke afspraken over goede zorg, die staat beschreven in kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden.

Op Zorginzicht staan ook hulpmiddelen om zelf kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden te maken of te ontwikkelen.

Zorginzicht.nl is een initiatief van Zorginstituut Nederland.