Let op! Dit zijn de datums waarop de gegevens bij Zorginstituut Nederland binnen moeten zijn. De portals van de gegevensmakelaars sluiten eerder om deze aanleverdatums te kunnen halen.

Verslagjaar 2021

  • Gehandicaptenzorg: 1 juni 2022
  • GGZ basisset veiligheidsindicatoren: 1 juli 2022
  • GGZ indicatoren cliëntervaringen : 1 maart 2022
  • GGZ Kwaliteitsstatuut: maandelijkse aanlevering
  • Integrale geboortezorg: 1 mei 2022
  • Kraamzorg: 1 mei 2022
  • Medisch-specialistische revalidatie: 1 mei 2022
  • Medisch-specialistische zorg: 1 mei 2022
  • Verpleeghuiszorg: 1 juli 2022
  • Wijkverpleging: 1 maart 2022