Wie bepaalt wat goede zorg is?

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars maken samen afspraken over wat goede zorg is. Die worden vastgelegd in kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten. Alle goedgekeurde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten komen in het Register.

Kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard beschrijft hoe een arts moet handelen. En wat goede organisatie van het zorgproces is. De cliënt staat centraal. Een kwaliteitsstandaard is nooit ‘af’, want er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen. Een standaard wordt geschreven voor en door professionals. Vaak betrekken zij daar ook de patiëntenorganisaties bij. Die kunnen bijvoorbeeld meehelpen bij het maken van een makkelijk leesbare cliëntenversie van een richtlijn. Of bij het ontwikkelen van een keuzehulp op basis van de medische richtlijn.
Bekijk het overzicht op Keuzehulpen Samen Beslissen

Meetinstrumenten en indicatoren

Er zijn verschillende meetinstrumenten waarmee zorginstellingen hun kwaliteit in kaart brengen. Bijvoorbeeld vragenlijsten die onder cliënten en hun naasten worden afgenomen. Dit doen de instellingen zelf. Of het wordt gedaan door onafhankelijke meetbureaus. De kwaliteit wordt weergegeven in indicatoren. Een indicator is dus een getal, dat wordt gemeten door een zorgaanbieder. Het zegt iets over de kwaliteit van de zorg. Alle uitslagen komen in de openbare database (ODB) en zijn voor iedereen toegankelijk. Bijvoorbeeld voor onderzoek of om een keuzehulp te maken.

Een ziekenhuis of zorgverlener zoeken

Er zijn verschillende Nederlandse websites die u kunnen helpen bij het zoeken van de best passende zorgaanbieder. Maar hoe maakt u een goede keuze? Waar kunt u allemaal op letten? Daar komt u achter door uzelf een aantal vragen te stellen. Wilt u per se naar een vrouwelijke arts? Of wordt u juist liever geholpen door een man? Misschien vindt u het vooral belangrijk dat het ziekenhuis dichtbij is. Of dat er geen wachtlijsten zijn. Misschien wilt u naar een arts die bekend staat als de beste in zijn vak. Er zijn allerlei zaken waar u rekening mee kunt houden. Maar wat vindt ú belangrijk? Dat is erg persoonlijk. Zet daarom op een rijtje waar u op wilt letten. En maak dan gebruik van betrouwbare keuzehulpen om verder te zoeken.

Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor het beschikbaar maken van kwaliteitsgegevens van zorgverleners. Deze zijn te raadplegen via Openbare data. Iedereen mag deze gegevens bekijken en downloaden, bijvoorbeeld voor onderzoek of het maken van keuzehulpen. Patiëntvriendelijke keuzehulpen die mede op basis van de open data zijn gemaakt vindt u op:

Vergoeding van zorg bij vrije keuze

Alle cliënten hebben het recht om zelf een zorgaanbieder te kiezen. Maar soms is die keuze toch beperkt doordat zorgverzekeraars contracten met zorgaanbieders afsluiten. Beperkte keuze is vooral een risico als u een budgetpolis of een naturapolis hebt. Wilt u per se naar een bepaald ziekenhuis of zorgverlener van uw keuze? Check dan altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of ze daar een contract mee hebben. Dat voorkomt dat u onverwacht een hoge rekening krijgt.

Regelgeving en klachten zorg

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? Regelhulp laat zien wat er kan. En hoe u zorg of hulp regelt. Deze wegwijzer van de overheid is er voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.

Het kan zijn dat u ontevreden bent over de behandeling door uw zorgverlener. Verwachtte u een beter resultaat? Hebt u het gevoel dat er niet goed naar u geluisterd is? Zwijg dan niet over uw klachten, maar bespreek ze. Sinds 1 januari 2017 heeft iedere zorgverlener verplicht een klachtenfunctionaris (ook wel: vertrouwenspersoon, klachtenbemiddelaar of medewerker klachtenopvang). Deze persoon is onafhankelijk en de hulp is gratis. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Als dat niet lukt, kan hij uitleggen hoe u een klacht kunt indienen. 

Cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kunnen ook hulp vragen aan de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Deze is niet in dienst van de zorginstelling, dus onafhankelijk. De hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon is ook gratis.

Heeft u een vraag of klacht over de kwaliteit van zorg of jeugdhulp? Of over een medicijn of medisch hulpmiddel? Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft u informatie en advies over wat u kunt doen met uw klacht. Dit is een onderdeel van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het meldpunt lost de klacht niet op, maar helpt u verder met advies en praktische tips. Op hun website staat ook een Klachtenwijzer. Die laat zien welke mogelijkheden er zijn om uw klacht in te dienen.

Ondersteuning nodig bij vragen en klachten in de jeugdhulp, langdurige zorg, onvrijwillige zorg en het sociaal domein? Adviespunt Zorgbelang geeft onafhankelijk advies en ondersteuning bij vragen over zorg en welzijn.

Wilt u meer weten over langdurige zorg, hoe u die zorg kunt aanvragen, welke zorg u kunt krijgen en waar u terecht kunt voor hulp en advies? Zorgkantoor.nl regelt de langdurige zorg in de regio waar u woont.

Patiënteninformatie over aandoeningen, behandelingen en medicijnen

Betrouwbare informatie voor patiënten vindt u op websites van artsen, apothekers, patiëntenorganisaties en wetenschappelijke verenigingen, onder meer: