Openbare data

Zorginstituut Nederland maakt de aangeleverde kwaliteitsgegevens openbaar die op de Transparantiekalender staan. De bestanden zijn bedoeld voor de professionele gebruiker die deze gegevens bijvoorbeeld beschikbaar kan maken als (keuze-)informatie voor cliënten.