Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

Beschrijvingen van goede zorg (kwaliteitsstandaarden) worden ondersteund door indicatoren om zo de kwaliteit van zorg te bewaken, verder te verbeteren en meer transparant te maken. De kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede organisatie van IC-zorg in Nederland inhoudt en gaat niet in op de inhoud van de zorg op de IC. De indicatoren in deze set zullen dus vooral kwaliteit van de organisatie in kaart brengen en minder (direct) de kwaliteit van de inhoud van de IC-zorg.

In de indicatorgids staat welke gegevens er in welk verslagjaar moeten worden aangeleverd. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Documenten

Verslagjaar 2020

Indicatorgids Intensive care verslagjaar 2020

PDF-document 137,46 KB

Indicatorgids 11-10-2019

Toetstabel Intensive care + getoetste indicatorgids verslagjaar 2020

PDF-document 200,77 KB

Rapport 11-10-2019

Verslagjaar 2019

Indicatorgids Intensive care verslagjaar 2019

PDF-document 132,27 KB

Indicatorgids 24-09-2019

Toetstabel Organisatie van Intensive care + getoetste indicatorgids verslagjaar 2019

PDF-document 148,57 KB

Rapport 28-11-2018

Verslagjaar 2018

Indicatorgids Organisatie van Intensive care verslagjaar 2018

PDF-document 119,94 KB

Indicatorgids 24-10-2017

Toetstabel Organisatie van Intensive care verslagjaar 2018

PDF-document 5,04 KB

Rapport 17-10-2017

Aanbiedingsformulier Organisatie van Intensive care 2018

PDF-document 574,99 KB

Aanbiedingsformulier 09-10-2017

Proces IC-indicatoren en indicatoren Medisch Specialistische Zorg

PDF-document 45,07 KB

Procesbeschrijving 08-12-2016

Betrokken partijen

 • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)
 • Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
 • Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
 • Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Er is consensus in de werkgroep. Het proces van de samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het advies van de werkgroep over.

Werkinstructie

Er is een werkinstructie bij de indicatorset opgeleverd.

Methodologische eigenschappen

Voldoet aan de methodologische criteria.

Procesbeschrijving

Procesbeschrijving volgt later.