Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Gerelateerd

De kwaliteitsstandaard beschrijft de voorwaarden waaraan de organisatie van IC-zorg moet voldoen en regionale samenwerking is daarin een belangrijk onderdeel. Het addendum is, zoals de naam al zegt, geen op zichzelf staand stuk, maar een document dat nadrukkelijk bij de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC gelezen moet worden.

Documenten

Addendum bij de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC

PDF-document 37,46 KB

Kwaliteitsinstrument 05-09-2018

Addendum aanbiedingsformulier bij de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC (2016)

PDF-document 618,71 KB

Aanbiedingsformulier 18-07-2018

Bijlagen bij kwaliteitsstandaard Organisatie van IC Onderbouwingsdocument

PDF-document 876,15 KB

Kwaliteitsinstrument 19-07-2016

Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care

PDF-document 122,01 KB

Kwaliteitsinstrument 19-07-2016

Aanbiedingsformulier kwaliteitskader

PDF-document 476,8 KB

Aanbiedingsformulier 18-07-2016

Betrokken partijen

 • Zorginstituut Nederland (ZIN) (penvoerder)
 • Family and Patient Centered Intensive Care (FCIC)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
 • Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Het addendum is, zoals de naam al zegt, geen op zichzelf staand stuk, maar een document dat nadrukkelijk bij de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC (reeds opgenomen in het Register) gelezen moet worden.