Gehandicaptenzorg: begeleider en cliënt

Transparantiekalender

Informatie over welke gegevens zorgaanbieders moeten aanleveren en wanneer.

Openbare data

Publicatie van gemeten kwaliteitsgegevens over de verpleeghuiszorg.

Aanleverinstructie kwaliteitsgegevens

Achtergrondinformatie, contactgegevens en antwoorden op veelgestelde vragen over de aanlevering.

Kwaliteitskompas en kwaliteitskader

Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 vervangt het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Voor de aanlevering over het jaar 2022, dat plaatsvind in 2023, geldt het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017 – 2022 nog.

Contact Zorginstituut Nederland

E-mailadres: kwaliteitGHZ@zinl.nl

Telefoonnummer: 020 - 797 89 64 (maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur)