Algemeen

1. Waarom moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?

Zorgaanbieders zijn volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art.11i, tweede lid) wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg conform afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Zorginstituut.

2. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te publiceren, voor professionals én burgers. Uw kwaliteitsgegevens worden opgenomen in de openbare data van het Zorginstituut. Iedereen kan de data downloaden, bijvoorbeeld voor onderzoek of om een keuzetool te maken. Kwaliteitsinformatie voor patiënten en cliënten wordt gepubliceerd op sites als ZorgkaartNederland.nl en gebruikt door onder andere patiëntenorganisaties (bijv. voor patiëntkeurmerken) en door zorgverzekeraars.

 

Aanlevering

3. Wie moeten kwaliteitsgegevens aanleveren over verslagjaar 2021?

De aanleverplicht geldt voor zorgorganisaties die zorg en ondersteuning leveren aan Wlz-cliënten met een ZZP- indicatie die bij de organisatie wonen en minimaal 4 dagen per week zorg ontvangen. Ook cliënten met een VPT worden meegenomen; cliënten met een PGB of een MPT niet. Zorg die wordt aangeboden in het kader van Jeugdzorg, WMO en/of ZVW valt buiten het kwaliteitskader.

Zie ook pagina 1 van de definitieve Vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg 2021.

4. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.

Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd in de Vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg 2021 levert is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens, maar levert u de genoemde zorg niet? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neem dan per e-mail contact met ons op. Vermeld in uw e-mail het referentienummer van de brief die u van ons heeft ontvangen en de reden waarom u denkt niet te hoeven aanleveren.

5. Wat moet ik aanleveren?

Op de Transparantiekalender staan de indicatoren en de Vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg 2021 die in het Register van Zorginstituut Nederland zijn opgenomen.

Heeft u inhoudelijke vragen over een of meer indicatoren? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie.

6. Op welk niveau moeten gegevens worden aangeleverd?

De uitvraag is op concernniveau.

7. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?

De gegevensaanlevering voor instellingen voor gehandicaptenzorg loopt via de gegevensmakelaar Mediquest. U ontvangt daarvoor op 8 maart een uitnodiging via de mail.

Met vragen over de gegevensaanlevering kunt u terecht bij de helpdesk van Mediquest.

8. Mijn organisatie heeft geen e-mail ontvangen naar de vragenlijst of ik ben deze kwijt.

Op de eerste dag van de uitvraag ontvangt het e-mailadres van de hoofdgebruiker in uw organisatie een mail met hierin een link naar de vragenlijst. Heeft u deze mail niet ontvangen? Neem dan contact op met de gegevensmakelaar.

9. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met VGN, de brancheorganisatie voor de Gehandicaptenzorg. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de vragenlijst waar de gegevens worden aangeleverd, is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

 

Wijzigingen

10. Hoe geef ik wijzigingen door en waarom is dit belangrijk?

Wilt u wijzigingen doorgeven over de geleverde zorg, het emailadres waar de vragenlijst naartoe wordt gestuurd (hoofdgebruiker) of zijn uw NAW-gegevens onlangs veranderd? Mail uw wijzigingen over geleverde zorg naar de gegevensmakelaar Mediquest. Vermeld daarbij altijd duidelijk de naam van uw instelling, uw kvk-nummer en uw contactgegevens. Wij adviseren voor het e-mailadres van de hoofdgebruiker een toegankelijk mailadres binnen de organisatie te hanteren (info@...nl, kwaliteit@....nl, secretariaat@...nl).

Waarom wijzigingen doorgeven? U kunt bij het Zorginstituut nagaan op welke wijze u als zorgaanbieder geregistreerd staat (o.a. NAW gegevens, kvk-nummer(s) en welke kwaliteitsgegevens wij verwachten van u als zorgaanbieder). Geeft u wijzigingen niet door, dan kan het zijn dat het Zorginstituut u (onterecht) aanschrijft en/of kan het Zorginstituut een signaal afgeven omdat u geen kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd.

11. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd, zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare data. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

 

Contactgegevens