Veelgestelde vragen

1. Wie moeten kwaliteitsgegevens aanleveren over verslagjaar 2020?
2. Waarom moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?
3. Wat moet ik aanleveren?
4. Op welk niveau moeten gegevens worden aangeleverd?
5. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?
6. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?
7. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.
8. Ik heb een vraag over hoe ik de gegevens aanlever.
9. Hoe geef ik wijzigingen door en waarom is dit belangrijk?
10. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.
11. Mijn organisatie heeft geen e-mail ontvangen met link naar de vragenlijst of ik ben deze kwijt.
12. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
13. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

Of ga direct naar de contactgegevens.

1. Wie moeten kwaliteitsgegevens aanleveren over verslagjaar 2020?

De aanleverplicht geldt voor zorgorganisaties die zorg en ondersteuning leveren aan Wlz-cliënten met een ZZP- indicatie die bij de organisatie wonen en minimaal 4 dagen per week zorg ontvangen. Ook cliënten met een VPT worden meegenomen; cliënten met een PGB of een MPT niet. Zorg die wordt aangeboden in het kader van Jeugdzorg, WMO en/of ZVW valt buiten het kwaliteitskader.

Zie ook pagina 1 van de definitieve Vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg 2020.

^ Naar boven

2. Waarom moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?

Zorgaanbieders zijn volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art.11i, tweede lid) wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg conform afspraken in de Transparantiekalender aan te leveren bij het Zorginstituut.

^ Naar boven

3. Wat moet ik aanleveren?

Op de Transparantiekalender staan de indicatoren en de vragenlijst die in het Register van Zorginstituut Nederland zijn opgenomen.

De meetinstrumenten (indicatoren) worden door zorgaanbieders, cliënten en verzekeraars aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. IGJ wordt ook betrokken bij de vaststelling. In het Register staan kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader. De ingediende meetinstrumenten zijn getoetst en goed bevonden. De meetinstrumenten in het Register die geschikt zijn voor publiek gebruik zoals keuze-informatie en zorginkoop, komen vervolgens op de Transparantiekalender.

Op de Transparantiekalender staan de afspraken die het Zorginstituut met zorgaanbieders maakt over het aanleveren van kwaliteitsgegevens. Op deze lijst staat met welke meetinstrumenten, kwaliteitsindicatoren en vragenlijst, de kwaliteit van de verleende zorg wordt gemeten en wanneer die meetgegevens worden aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Van deze in het Register opgenomen meetinstrumenten hebben zorgaanbieders aangegeven dat de uitkomsten bedoeld zijn voor keuze-informatie voor burgers en zorginkoop door zorgverzekeraars.

^ Naar boven

4. Op welk niveau moeten gegevens worden aangeleverd?

De uitvraag is op concernniveau.

^ Naar boven

5. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te publiceren, voor professionals én burgers. Uw kwaliteitsgegevens worden opgenomen in de openbare database van het Zorginstituut. Iedereen kan de data downloaden, bijvoorbeeld voor onderzoek of om een keuzetool te maken. Kwaliteitsinformatie voor patiënten en cliënten wordt gepubliceerd op sites als ZorgkaartNederland.nl en gebruikt door onder andere patiëntenorganisaties (bijv. voor patiëntkeurmerken) en door zorgverzekeraars.

^ Naar boven

6. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?

De gegevensaanlevering voor instellingen voor gehandicaptenzorg loopt via de gegevensmakelaar Mediquest.

Met vragen over de gegevensaanlevering kunt u terecht bij de helpdesk van Mediquest.

Als uw organisatie nog geen toegang heeft tot de portal, neem dan per e-mail contact op met Mediquest, onder vermelding van uw KvK-nummer.

^ Naar boven

7. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.

Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren, vindt u in de Vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg 2020. Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie.

^ Naar boven

8. Ik heb een vraag over hoe ik de gegevens aanlever.

Elke organisatie ontvangt bij de start van de uitvraag een e-mail van de gegevensmakelaar Mediquest. Hierin staat een link naar de vragenlijst die is klaargezet voor uw organisatie.

Neem met (technische) vragen contact op met de gegevensmakelaar.

^ Naar boven

9. Hoe geef ik wijzigingen door en waarom is dit belangrijk?

Wilt u wijzigingen doorgeven over de geleverde zorg, het emailadres waar de vragenlijst naartoe wordt gestuurd (hoofdgebruiker) of zijn uw NAW-gegevens onlangs veranderd? Mail uw wijzigingen over geleverde zorg naar de gegevensmakelaar Mediquest. Vermeld daarbij altijd duidelijk de naam van uw instelling, uw kvk-nummer en uw contactgegevens. Wij adviseren voor het e-mailadres van de hoofdgebruiker een toegankelijk mailadres binnen de organisatie te hanteren (info@...nl, kwaliteit@....nl, secretariaat@...nl).

Waarom wijzigingen doorgeven? U kunt bij het Zorginstituut nagaan op welke wijze u als zorgaanbieder geregistreerd staat (o.a. NAW gegevens, kvk-nummer(s) en welke kwaliteitsgegevens wij verwachten van u als zorgaanbieder). Geeft u wijzigingen niet door, dan kan het zijn dat het Zorginstituut u (onterecht) aanschrijft en/of kan het Zorginstituut een signaal afgeven omdat u geen kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd.

^ Naar boven

10. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik niet aanleverplichtig ben.

Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd in de Vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg 2020 levert is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens, maar levert u de genoemde zorg niet? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neem dan per e-mail contact met ons op. Vermeld in uw e-mail het referentienummer van de brief die u van ons heeft ontvangen en de reden waarom u denkt niet te hoeven aanleveren.

^ Naar boven

11. Mijn organisatie heeft geen e-mail ontvangen naar de vragenlijst of ik ben deze kwijt.

Op de eerste dag van de uitvraag ontvangt het e-mailadres van de hoofdgebruiker in uw organisatie een mail met hierin een link naar de vragenlijst. Heeft u deze mail niet ontvangen? Neem dan contact op met de gegevensmakelaar.

^ Naar boven

12. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met VGN, de brancheorganisatie voor de Gehandicaptenzorg. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de vragenlijst waar de gegevens worden aangeleverd, is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

^ Naar boven

13. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd, zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare database. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

^ Naar boven

Contactgegevens

^ Naar boven