Algemeen

1.    Waarom levert u kwaliteitsgegevens aan?

Daarmee draagt u in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de zorg. Levert u zorg zoals beschreven in de Vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg verslagjaar 2022? Dan moet u de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar maken. U bent als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid).

2.    Wie gebruikt mijn gegevens en waarvoor?

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en iedereen die dat wil mogen uw kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht. De website ZorgkaartNederland gebruikt de kwaliteitsinformatie bijvoorbeeld voor het maken van patiëntenkeurmerken en vergelijkingshulpen. U kunt de gegevens ook gebruiken om te leren van andere zorgaanbieders.

3.    Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut publiceert de aangeleverde kwaliteitsgegevens op de pagina Openbare data Gehandicaptenzorg. Het is onze wettelijke taak om de kwaliteitsgegevens te publiceren.

Aanlevering

4.    Wat moet ik aanleveren?

U meet en verzamelt jaarlijks de kwaliteitsgegevens over een bepaalde periode. In de Vragenlijst Kerngegevens Gehandicaptenzorg verslagjaar 2022 staat welke indicatoren u moet meten en wanneer. Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars stellen elk jaar samen vast welke gegevens u moet meten.

5.    Hoe lever ik aan en wanneer?

U ontvangt jaarlijks een aankondigings-e-mail van het Zorginstituut met praktische informatie over de aanlevering. Uw kwaliteitsgegevens vult u in via een online vragenlijst van gegevensmakelaar Mediquest. U krijgt hiervoor een inlogcode van Mediquest. Pas als uw raad van bestuur uw kwaliteitsgegevens heeft goedgekeurd kan de vragenlijst worden aangeleverd en stuurt Mediquest de gegevens door naar het Zorginstituut.

Wijzigingen

6. Waar kan ik mijn NAW-gegevens wijzigen?

Stuur Mediquest een e-mail met daarin de wijzigingen in de naam van uw instelling, uw KvK-nummer en uw contactgegevens.

7. Ik lever geen zorg meer. Hoe kan ik dit doorgeven?

Stuur ons een e-mail en vermeld per wanneer en waarom u de zorg niet meer levert.

8. Kan ik de aangeleverde gegevens nog wijzigen?

Nee, als uw de kwaliteitsgegevens via de vragenlijst van Mediquest hebt aangeleverd, kunt u deze niet meer wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens hebt aangeleverd? Stuur ons dan een e-mail.

Problemen

9. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen. Het portaal sluit voor alle zorgaanbieders in uw sector op hetzelfde moment. Dit is vastgelegd in afspraken met de brancheorganisatie VGN.

10. Ik heb geen link ontvangen of ben deze kwijt.

Neem hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. Die beheert de vragenlijst.

Contact

Zorginstituut Nederland

E-mailadres: kwaliteitGHZ@zinl.nl

Telefoon: 020 -797 89 64

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

Gegevensmakelaar

E-mailadres: vgn@mediquest.nl

Telefoon: 088 -126 39 08

Werkdagen: maandag t/m donderdag 10.00-15.00 uur

Brancheorganisatie

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

E-mailadres: info@vgn.nl

Telefoon: 030-273 93 00