Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Betrokken partijen

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) (penvoerder)
 • ASVZ
 • Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)
 • Cordaan
 • Cosis
 • De Hartekamp groep
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • KansPlus
 • Landelijk Steunpunt Medezeggenschap (LSR)
 • MEE NL
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • OPsterk
 • Platform VG
 • Thuiszorg Helpende Hand
 • Universiteit van Amsterdam (UvA)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De kwaliteitsstandaard is ruim voor 1 jan 2014 is ontwikkeld (namelijk in 2012). De voordracht is tripartiet, omdat VGN namens de landelijke Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg deze handreiking heeft ingediend als een van de meer praktische uitwerkingen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In de stuurgroep zitten zowel vertegenwoordigende organisaties van zorgaanbieders en professionals, clienten en verzekeraars.

Beschrijving zorg & organisatie

De onderliggende vragen voor dit criterium laten zich voor deze handreiking wat moeilijk beantwoorden. E.e.a. lijkt passend voor de sector.

Volledigheid kwaliteitsstandaard

Er is een lekensamenvatting. De kwaliteitsstandaard bevat geen onderhoudsplan. Na overleg heeft de aanbieder aangegeven dat de handreiking in 2017 wordt herzien.

De kwaliteitsstandaard is niet verbonden met een informatiestandaard. Hierover is contact opgenomen met indiener. Deze gaf aan het tijdpad in 2017 op te stellen bij de revisie van de kwaliteitsstandaard en
in samenhang met het nieuwe Kwaliteitskader gehandicaptenzorg. De kwaliteitsstandaard is verbonden met een meetinstrument in het register, te weten de pijlers van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg.