Status
Niet in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000058
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument meet de kwaliteit van de GGZ. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. U kunt de data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Basisset veiligheidsindicatoren GGZ uit Register

De basisset veiligheidsindicatoren wordt sinds verslagjaar 2021 niet meer aangeleverd bij het Zorginstituut. Dit meetinstrument is uitgeschreven uit het Register (zie nieuwsbericht).

Indicatoren

  • 1.a Percentage cliënten dat bij aanvang van de opname binnen één maand aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure. INID001005

  • 1.b Percentage langdurig opgenomen cliënten dat jaarlijks aantoonbaar somatisch gescreend is volgens een vastgelegde procedure INID001006

  • 2 Percentage clienten dat na onstlag uit kliniek bij dezelfde zorgaanbieder binnen twee weken contact heeft INID001007

  • 3.a Het percentage cliënten met voorgeschreven medicatie dat over een actueel medicatieoverzicht beschikt. INID001008

  • 3.b Type medicatiebewakingssysteem INID001009

  • 4.a Het gemiddeld aantal separaties per verblijfsdag INID001010

  • 4.b De separatieduur per opnameduur INID001011

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Bij opname in het Register zijn 2 subindicatoren aan de bestaande indicatorset toegevoegd.