Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000162
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die op landelijk niveau inzicht geeft in gegevens over cliëntervaringen in de ambulante GGZ en VZ. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Zo kunnen cliënten mede op basis van deze informatie een keuze maken tussen verschillende zorgaanbieders. De indicatorenset is tripartiet opgesteld door patiëntenvereniging MIND, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz.

Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het voor zorgaanbieders verplicht om vanaf verslagjaar 2021 hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders die deze zorg leveren.

In de indicatorgids CQI ambulante GGZ en VZ worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht en worden meetinstructies gegeven. De verzamelde data over deze indicatoren is openbaar. Zodra deze data beschikbaar is, kunt u deze data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Let op: behalve cliëntervaringsindicatoren ambulante GGZ en VZ zijn voor GGZ zorgaanbieders ook de GGZ Landelijk Kwaliteitsstatuut indicatoren van toepassing. Voor meer informatie kunt u de betreffende pagina raadplegen.

Indicatoren

 • 1.1 Gemiddelde score op vraag 1 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Nam uw behandelaar u serieus?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022067

 • 1.2 Gemiddelde score op vraag 2 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Heeft uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022068

 • 2.1 Gemiddelde score op vraag 4 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Zijn de voor- en/of nadelen uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022069

 • 2.2 Gemiddelde score op vraag 5 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten om kunt gaan?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022070

 • 2.3 Gemiddelde score op vraag 6 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022071

 • 3.1 Gemiddelde score op vraag 8 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Kon u meebeslissen over de behandeling?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022072

 • 3.2 Gemiddelde score op vraag 9 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022073

 • 3.3 Gemiddelde score op vraag 10 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling? (Bijvoorbeeld de plek, het aantal sessies, het tijdstip, alleen of in een groep, man of vrouw als behandelaar)” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022074

 • 4.1 Gemiddelde score op vraag 12 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022075

 • 4.2 Gemiddelde score op vraag 13 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022076

 • 5 Gemiddelde score op vraag 3 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Kreeg u makkelijk contact met uw behandelaar? (telefonisch, per e-mail, of anders)” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022077

 • 6 Gemiddelde score op vraag 7 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Kreeg u informatie over cliëntenorganisaties en/of zelfhulpgroepen?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022078

 • 7 Gemiddelde score op vraag 11 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022079

 • 8 Gemiddelde score op vraag 14 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Mogelijk heeft u vragenlijsten ingevuld over hoe het met u ging, zijn deze met u besproken?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022080

 • 9 Gemiddelde score op vraag 15 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Misschien heeft u tijdens uw behandeling medicijnen gekregen, zijn de mogelijke (lichamelijke) bijwerkingen met u besproken?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022081

 • 10 Gemiddelde score op vraag 16 van de CQI GGZ&VZ versie 5.1: “Welk cijfer geeft u aan de behandeling?” (Het aantal respondenten (N) waarop score is gebaseerd wordt meegeleverd.) INID022082

Betrokken partijen

 • de Nederlandse ggz (voorheen GGZ Nederland) (penvoerder)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

De Nederlandse GGZ, MIND en ZN zijn betrokken bij de ontwikkeling van het meetinstrument en hebben dit gezamenlijk ingediend voor opname in het Register. PlatformMeerGGZ heeft ingestemd met deze indiening. Het Zorginstituut heeft het ingediende meetinstrument beoordeeld en deze voldoet aan alle relevante criteria van het Toetsingskader. Hiermee is een stap gezet om transparantie in de GGZ te vergroten.

De betrokken partijen gaan na de eerste aanlevering in september 2021 een evaluatie uitvoeren. Verbeterpunten uit deze evaluatie worden meegenomen voor doorontwikkeling van de indicatoren.

Werkinstructie

Bij de indicatorenset hoort een indicatorgids. In het aangeboden document wordt een toelichting op de indicatoren beschreven en er is een instructie hoe deze te meten.

Procesbeschrijving

In de indicatorgids is een procesbeschrijving over het verzamelen, bewerken en doorleveren opgenomen. Voor de aanlevering van deze indicatorenset zijn door de betrokken partijen afspraken gemaakt met Akwa.