Aanleiding register-uitschrijving

Reden voor de uitschrijving is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de indicatoren basisveiligheid niet langer gebruikt voor hun toezicht. Ook hebben de partijen vastgesteld dat de indicatoren niet meer bijdragen aan inzicht in kwaliteit van zorg. De Nederlandse ggz, patiëntenvereniging MIND en Zorgverzekeraars Nederland hebben vervolgens het verzoek voor register-uitschrijving ingediend bij het Zorginstituut.

Vervolg kwaliteitsmeting GGZ

Partijen zijn met de IGJ in gesprek om te bekijken of de nieuwe manier van toezicht houden ook geschikt kan zijn voor transparantie over kwaliteit van zorg. Dit kan ertoe leiden dat in de toekomst een ander meetinstrument in het Register komt.