Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg

hulpmiddelen

Bewegingsapparaat-Revalidatie, Hersenen, ruggenmerg en zenuwen-Hersen- en ruggenmergziekten, Hersenen, ruggenmerg en zenuwen-Spierziekten, Urogenitaal stelsel, Gehandicapten, Interne ziekten, Maag-, darm- en leverziekten, Ogen, keel, neus, oren

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
Het Generieke Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg dient als beschrijving van voor de cliënt goede hulpmiddelenzorg. Het geeft handvatten voor het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor gebruikers van specifieke categorieën hulpmiddelen, met als doel:
- de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg in de thuissituatie voor de cliënt eenduidig, transparant en aantoonbaar te verbeteren.
- te beschrijven hoe de keuze voor het juiste hulpmiddel, dat wil zeggen passend bij het functioneringsprobleem of behandeling van een aandoening, afgestemd op de functioneringsgerichte behoefte van de cliënt, tot stand behoort te komen.
- te zorgen voor een brede keuze tegen een goede kwaliteit en aanvaardbare kosten (doelmatigheid).
- te kunnen dienen als leidraad voor het toezicht op de invulling van de zorgplicht zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet.
- eenduidige taal te hanteren. Hiertoe is een woorden- begrippenlijst opgesteld. Deze bevat meer termen dan in dit stuk gebruikt (bijlage 2).

Dit Generiek Kwaliteitskader betreft de keuze van hulpmiddelen in de thuissituatie, zoals opgenomen in de Zvw (Zorgverzekeringswet). Voor hulpmiddelen die onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) vallen en hulpmiddelen die in een intramurale setting worden verstrekt, is dit Kader vooralsnog niet bedoeld.

Het opstellen van een door het veld gedragen Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg biedt alle relevante stakeholders duidelijkheid over de uitgangspunten van goede hulpmiddelenzorg. De doelgroep bestaat uit cliënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, leveranciers en fabrikanten. Zo kunnen zij gezamenlijk afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden in verschillende samenwerkingsverbanden.
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
ABForm_KS_Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.pdf 01-08-17 Aanbiedingsformulier 475,94 KB
Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg.pdf 30-06-17 Kwaliteitsstandaard 639,11 KB
 
 
 
 

Kwaliteitsstandaarden

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
Jan Benedictus, Patiëntenfederatie Nederland
 
Omschrijving

Dit kader is een groeidocument en wordt regelmatig herzien en uitgebreid met modules. Specifieke modulen zijn (continentie-, stoma- en diabetes-hulpmiddelen) of worden in de toekomst  uitgewerkt en moeten in samenhang met het Generiek Kwaliteitskader worden gezien. 

 
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
CQI Indicatiestelling AWBZ Vragenlijst Versie 2.0.doc Richtlijn 2,85 MB
 
 
 
 
 

Meetinstrumenten

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
Patiëntenfederatie Nederland
 
Omschrijving

Op 1 december 2017 worden de resultaten van een verkenning naar de mogelijkheden van een generieke PREM en PROM opgeleverd.

 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 31 juli 2017 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

Betrokken partijen

Patiëntenfederatie Nederland
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Nefemed
Diagned
Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
Stomavereniging
Bekkenbodem4All
Federatie van technologie branches (FHI)
Zorginstituut Nederland (ZIN)
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport (VWS)
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Paginabeheerders

jan benedictus (Patientenfederatie Nederl...)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt debasis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
​​​​
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumentenen informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies