In de download-mapjes vindt u alle bestaande CQI-vragenlijsten, met bijbehorende werkinstructies, ontwikkelrapporten en andere brondocumenten.

Downloads

CQI Audiciens

Gecomprimeerd bestand 1.997,87 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Audiologische centra

Gecomprimeerd bestand 2.460,54 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI CVA

Gecomprimeerd bestand 2.992,66 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Diabetes

Gecomprimeerd bestand 4.103,38 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Dialyse

Gecomprimeerd bestand 823,18 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Eerstelijns verloskunde

Gecomprimeerd bestand 2.638,1 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Fysiotherapie

Gecomprimeerd bestand 3.229,94 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Gecomprimeerd bestand 1.795 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk Gehandicapten

Gecomprimeerd bestand 2.359,98 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Gehandicaptenzorg Zintuiglijk Gehandicapten

Gecomprimeerd bestand 2.612,05 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI GGZ en verslavingszorg (Klinisch)

Gecomprimeerd bestand 3.756,96 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI GGZ en Verslavingszorg (Kortdurend ambulant)

Gecomprimeerd bestand 6.153,77 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI GGZ (Begeleid zelfstandig wonen)

Gecomprimeerd bestand 3.753,11 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI GGZ (Beschermd wonen)

Gecomprimeerd bestand 3.752,87 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Hartfalen

Gecomprimeerd bestand 1.009,35 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Heup- en Knieoperaties

Gecomprimeerd bestand 1.496,08 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Huisartsenposten

Gecomprimeerd bestand 958,49 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Huisartsenzorg overdag

Gecomprimeerd bestand 3.866,94 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Hulp bij het Huishouden

Gecomprimeerd bestand 1.239,55 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Jeugdgezondheidszorg

Gecomprimeerd bestand 1.742,82 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Kraamzorg

Gecomprimeerd bestand 854,64 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Mammacare

Gecomprimeerd bestand 7.943,5 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Opvang

Gecomprimeerd bestand 2.562,81 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Palliatieve Zorg

Gecomprimeerd bestand 3.482,23 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Poliklinische Zorg

Gecomprimeerd bestand 1.015,38 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Gecomprimeerd bestand 1.080,04 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Revalidatiecentra Ouders van kinderen en Volwassenen

Gecomprimeerd bestand 1.651,2 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Reumatoïde Artritis

Gecomprimeerd bestand 6.554,6 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Rughernia

Gecomprimeerd bestand 2.224,77 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Spataderzorg

Gecomprimeerd bestand 1.715,78 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Spoedeisende hulp (SEH)

Gecomprimeerd bestand 441,8 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Spierziekten

Gecomprimeerd bestand 2.080,13 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Staaroperaties

Gecomprimeerd bestand 1.338,59 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Ziekenhuisopname

Gecomprimeerd bestand 7.367,64 KB

Kwaliteitsinstrument

CQI Zorg en Zorgverzekeringen

Gecomprimeerd bestand 8.160,69 KB

Kwaliteitsinstrument