CQI-vragenlijsten in het Register

Downloads

CQI-vragenlijsten die niet in het Register staan

Audiciens CQI

Gecomprimeerd bestand 1.997,87 KB

Kwaliteitsinstrument

Audiologische centra CQI

Gecomprimeerd bestand 2.460,54 KB

Kwaliteitsinstrument

CVA CQI

Gecomprimeerd bestand 2.992,66 KB

Kwaliteitsinstrument

Diabetes CQI

Gecomprimeerd bestand 4.103,38 KB

Kwaliteitsinstrument

Dialyse CQI

Gecomprimeerd bestand 823,18 KB

Kwaliteitsinstrument

Eerstelijns verloskunde CQI

Gecomprimeerd bestand 2.638,1 KB

Kwaliteitsinstrument

Fysiotherapie CQI

Gecomprimeerd bestand 3.229,94 KB

Kwaliteitsinstrument

Gehandicaptenzorg Lichamelijk Gehandicapten CQI

Gecomprimeerd bestand 2.359,98 KB

Kwaliteitsinstrument

Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten CQI

Gecomprimeerd bestand 1.795 KB

Kwaliteitsinstrument

Gehandicaptenzorg Zintuiglijk Gehandicapten CQI

Gecomprimeerd bestand 2.612,05 KB

Kwaliteitsinstrument

GGZ (Begeleid zelfstandig wonen) CQI

Gecomprimeerd bestand 3.753,11 KB

Kwaliteitsinstrument

GGZ (Beschermd wonen) CQI

Gecomprimeerd bestand 3.752,87 KB

Kwaliteitsinstrument

GGZ en Verslavingszorg (Klinisch) CQI

Gecomprimeerd bestand 3.756,96 KB

Kwaliteitsinstrument

GGZ en Verslavingszorg (Kortdurend ambulant) CQI

Gecomprimeerd bestand 6.153,77 KB

Kwaliteitsinstrument

Hartfalen CQI

Gecomprimeerd bestand 1.009,35 KB

Kwaliteitsinstrument

Heup- en Knieoperaties CQI

Gecomprimeerd bestand 1.496,08 KB

Kwaliteitsinstrument

Huisartsenposten CQI

Gecomprimeerd bestand 958,49 KB

Kwaliteitsinstrument

Huisartsenzorg overdag CQI

Gecomprimeerd bestand 3.866,94 KB

Kwaliteitsinstrument

Hulp bij het Huishouden CQI

Gecomprimeerd bestand 1.239,55 KB

Kwaliteitsinstrument

Jeugdgezondheidszorg CQI

Gecomprimeerd bestand 1.742,82 KB

Kwaliteitsinstrument

Kraamzorg CQI

Gecomprimeerd bestand 854,64 KB

Kwaliteitsinstrument

Mammacare CQI

Gecomprimeerd bestand 7.943,5 KB

Kwaliteitsinstrument

Opvang CQI

Gecomprimeerd bestand 2.562,81 KB

Kwaliteitsinstrument

Palliatieve Zorg CQI

Gecomprimeerd bestand 3.482,23 KB

Kwaliteitsinstrument

Poliklinische Zorg CQI

Gecomprimeerd bestand 1.015,38 KB

Kwaliteitsinstrument

Reumatoïde Artritis CQI

Gecomprimeerd bestand 6.554,6 KB

Kwaliteitsinstrument

Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren CQI

Gecomprimeerd bestand 1.080,04 KB

Kwaliteitsinstrument

Revalidatiecentra Ouders van kinderen en Volwassenen CQI

Gecomprimeerd bestand 1.651,2 KB

Kwaliteitsinstrument

Rughernia CQI

Gecomprimeerd bestand 2.224,77 KB

Kwaliteitsinstrument

Spataderzorg CQI

Gecomprimeerd bestand 1.715,78 KB

Kwaliteitsinstrument

Spierziekten CQI

Gecomprimeerd bestand 2.080,13 KB

Kwaliteitsinstrument

Spoedeisende hulp (SEH) CQI

Gecomprimeerd bestand 441,8 KB

Kwaliteitsinstrument

Staaroperaties CQI

Gecomprimeerd bestand 1.338,59 KB

Kwaliteitsinstrument

Ziekenhuisopname CQI

Gecomprimeerd bestand 7.367,64 KB

Kwaliteitsinstrument

Zorg en Zorgverzekeringen CQI

Gecomprimeerd bestand 8.160,69 KB

Kwaliteitsinstrument