In deze tool staan de volgende aspecten van procesmanagement centraal:

  • communicatie over taken, rollen en belangen
  • communicatie over het proces in de werkgroep en naar buiten, gedurende de diverse fasen van het richtlijnproject