1. Heeft u/uw vereniging reeds een mening over het thema van deze richtlijn?
  Toelichting:
 2. Hoe belangrijk is het voor u/uw vereniging dat de richtlijn op dit onderwerp in gaat / een oplossing biedt?
  Toelichting:
 3. Welke instrumenten of therapieën wil u/uw vereniging graag in de richtlijn behandeld zien?
  Toelichting:
 4. Heeft u/uw vereniging reeds een mening over deze instrumenten of therapieën, en zo ja welke?
  Toelichting:
 5. Wat ziet u/uw vereniging als een risico of valkuil waar met deze richtlijn geen oplossing voor geboden wordt?
  Toelichting:
 6. Wat zou een aanbeveling in deze richtlijn kunnen zijn die u/uw vereniging niet zal onderschrijven?
  Toelichting:
 7. Wat zou volgens u/uw vereniging de slechtste aanbeveling zijn die deze richtlijn zou kunnen bevatten?
  Toelichting: