• de gevraagde en noodzakelijke tijdsinvestering;
 • duur van het project;
 • ervaring met het leiden van groepsbijeenkomsten;
 • ervaring met procesmanagement (suggestie: minimaal een maal geparticipeerd in richtlijnwerkgroep);
 • ervaring met richtlijnontwikkeling (suggestie: minimaal een maal geparticipeerd in richtlijnwerkgroep);
 • positieve visie op en ervaring met patiëntparticipatie;
 • positieve visie op en ervaring met (samenwerking met) andere betrokken beroepsgroepen;
 • positieve visie op en ervaring met Evidence Based Medicine;
 • wederzijdse verwachtingen van het voorzitterschap binnen het project;
 • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter en overige werkgroepleden (gebruik hierbij de RASCI-matrix);
 • draagvlak van voorzitter in beroepsgroep;
 • geen belangen/conflicten die het voorzitterschap compromitteren;
 • inkomsten/opbrengsten voor potentiële voorzitter (materieel en immaterieel);
 • afspraken over werkverdeling tussen voorzitter en projectleider;
 • bij potentiële werkgroepleden geïnventariseerde verwachtingen, wensen en zorgen met betrekking tot de toekomstige richtlijn (formulier)