Wanneer het proces van richtlijnontwikkeling in ogenschouw wordt genomen, dan zijn er vijf belangrijke fasen, waarop patiënten kunnen en willen participeren:

  1. Voorbereiding
  2. Knelpuntenanalyse, afbakenen onderwerp en opstellen uitgangsvragen
  3. Ontwikkeling conceptrichtlijn: literatuuronderzoek en formuleren van aanbevelingen
  4. Externe consultatie
  5. Disseminatie, implementatie en indicatorenontwikkeling

Indien kennis en mogelijkheden van de patiëntenvertegenwoordigers aanwezig zijn, leveren zij ook in
de andere stappen van richtlijnontwikkeling een bijdrage.