Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Indicatorset-ID
ISID000152
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Het Kwaliteitskader wijkverpleging is op 18 juni 2018 in het Register opgenomen. Bij plaatsing van het Kwaliteitskader in het Register ontbraken de meetinstrumenten. De partijen die bij de wijkverpleging zijn betrokken, hebben gezamenlijk gevraagd de nog te ontwikkelen onderdelen op de Meerjarenagenda (MJA) te plaatsen. Dit onderstreept het belang dat alle partijen hechten aan goede kwaliteitsinformatie.

Alle partijen hebben in gezamenlijkheid de NPS (als onderdeel van de PREM) aangeleverd voor opname in het Register. De NPS (bestaande uit twee onderdelen) is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en wordt vanaf verslagjaar 2019 uitgevraagd bij alle zorgaanbieders die vallen onder het Kwaliteitskader wijkverpleging.

Op 1 december 2019 hebben de partijen de PREM (Patient Reported Experience Measures) aangeboden voor opname in het Register. De PREM is opgenomen in het Register. De PREM wordt in het najaar van 2020 geëvalueerd. Zorgaanbieders leveren per 1 maart 2021 de gegevens van de PREM door aan de openbare database (ODB).

Op 1 april 2020 hebben de partijen de indicator ‘ongepland ziekenhuisbezoek’ aangeboden voor opname in het Register. Van dit meetinstrument loopt het toetingstraject nog. Dit meetinstrument wordt in eerste instantie gebruikt voor leren en verbeteren.

Op dit moment staat er nog 1 meetinstrument ‘belastbaarheid mantelzorg’ voor de wijkverpleging op de MJA (deadline 1 november 2020). We kiezen ervoor om een deadline op de MJA te houden om er zeker van te zijn dat alle, door partijen benoemde, meetinstrumenten in 2020 in het Register kunnen worden opgenomen. Alle zorgaanbieders kunnen de meting dan gaan doen.

De indicatoren ‘kwetsbaarheid’ en ‘kwaliteit van leven’ zijn nog in ontwikkeling.

Documenten

Verslagjaar 2020

Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging 2020

PDF-document 783,59 KB

Procesbeschrijving 16-01-2020

Aanbiedingsformulier meetinstrument wijkverpleging 2020

PDF-document 1.838,66 KB

Aanbiedingsformulier 16-01-2020

Verslagjaar 2019

Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging 2019

PDF-document 935,23 KB

Procesbeschrijving 24-07-2019

Aanbiedingsformulier meetinstrumenten wijkverpleging 2019

PDF-document 274,65 KB

Aanbiedingsformulier 24-07-2019

Verslagjaar 2018

Aanbiedingsformulier indicatoren Wijkverpleging verslagjaar 2018 (versie 4)

PDF-document 569,8 KB

Aanbiedingsformulier 21-09-2018

Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging verslagjaar 2018 (versie 4)

PDF-document 215,87 KB

Procesbeschrijving 01-09-2018

Uitleg indicatoren voor cliënten 2018

PDF-document 231,62 KB

Cliëntenversie 09-08-2019

Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging verslagjaar 2018

PDF-document 215,87 KB

Procesbeschrijving 11-07-2018

Dataprotocol wijkverpleging

PDF-document 462,56 KB

Procesbeschrijving 11-07-2018

Verslagjaar 2017

Aanbiedingsformulier indicatoren Wijkverpleging verslagjaar 2017

PDF-document 566,85 KB

Aanbiedingsformulier 20-06-2017

Uitleg indicatoren voor cliënten 2017

PDF-document 231,12 KB

Cliëntenversie 24-05-2017

Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging verslagjaar 2017

PDF-document 219,72 KB

Procesbeschrijving 25-04-2017

Toelichting op gebruik en ontwikkeling PREM wijkverpleging

PDF-document 413,04 KB

Publicatie 23-02-2017

Brief bij indiening indicatoren Wijkverpleging verslagjaar 2017

PDF-document 574,24 KB

Brief 05-10-2016

Indicatoren

 • 1 Krijgt u zorg van vaste zorgverleners? INID014339

 • 2 Komen de zorgverleners op de afgesproken tijd? INID014340

 • 3 Nemen de zorgverleners uw wensen mee bij het bepalen van de zorg? INID014341

 • 4 Past de zorg bij de manier waarop u wilt leven? INID014342

 • 5 Behandelen de zorgverleners u met aandacht? INID014343

 • 6 Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners? INID014344

 • 7 Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners? INID014345

 • 8 Houden de zorgverleners in de gaten hoe het met uw gezondheid gaat? INID014346

 • 9 Kunt u met de hulp van de zorgverleners beter omgaan met uw ziekte of aandoening? INID014347

 • 11 Hoeveel procent van de cliënten hebben de aanbevelingsvraag gewaardeerd met welke score? INID014348

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • ZorgthuisNL (penvoerder)
 • Actiz
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)