Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Deze indicatoren horen bij het Kwaliteitskader wijkverpleging dat op 18-06-2018 in het Register is opgenomen. De partijen die bij de wijkverpleging zijn betrokken, hebben gezamenlijk gevraagd de nog te ontwikkelen onderdelen op de Meerjarenagenda (MJA) te plaatsen. Dit onderstreept het belang dat alle partijen hechten aan goede kwaliteitsinformatie. Het Zorginstituut heeft besloten om de meetinstrumenten en PREM (Patient Reported Experience Measures) op de Meerjarenagenda te plaatsen. Deze meetinstrumenten moeten voor 1 juli 2019 opgeleverd worden.

De deadline van 1 juli 2019 is door een onvoorziene omstandigheid verstreken. Alle partijen hebben daarentegen in gezamenlijkheid wel de NPS (een onderdeel van de PREM), als alternatief, tijdig aangeleverd voor opname in het Register. De NPS (bestaande uit twee onderdelen) is opgenomen in het Register van Het Zorginstituut en wordt voor verslagjaar 2019 uitgevraagd bij alle zorgaanbieders die vallen onder het kwaliteitskader wijkverpleging.

Omdat het Zorginstituut van mening is dat partijen constructief en in gezamenlijkheid de PREM en meetinstrumenten door ontwikkelen, is de datum van de MJA voor de PREM en andere meetinstrumenten uiterste opleverdatum verschoven naar 1 april 2020. We kiezen ervoor om een deadline op de MJA te houden om er zeker van te zijn dat de meetinstrumenten in 2020 in het Register kunnen worden opgenomen. Alle zorgaanbieders kunnen de meting dan gaan doen.

Documenten

Verslagjaar 2020

Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging 2020

PDF-document 783,59 KB

Procesbeschrijving 16-01-2020

Aanbiedingsformulier meetinstrument wijkverpleging 2020

PDF-document 1.838,66 KB

Aanbiedingsformulier 16-01-2020

Verslagjaar 2019

Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging 2019

PDF-document 935,23 KB

Procesbeschrijving 24-07-2019

Aanbiedingsformulier meetinstrumenten wijkverpleging 2019

PDF-document 274,65 KB

Aanbiedingsformulier 24-07-2019

Verslagjaar 2018

Aanbiedingsformulier indicatoren Wijkverpleging verslagjaar 2018 (versie 4)

PDF-document 569,8 KB

Aanbiedingsformulier 21-09-2018

Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging verslagjaar 2018 (versie 4)

PDF-document 215,87 KB

Procesbeschrijving 01-09-2018

Uitleg indicatoren voor cliënten 2018

PDF-document 231,62 KB

Cliëntenversie 09-08-2019

Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging verslagjaar 2018

PDF-document 215,87 KB

Procesbeschrijving 11-07-2018

Dataprotocol wijkverpleging

PDF-document 462,56 KB

Procesbeschrijving 11-07-2018

Verslagjaar 2017

Aanbiedingsformulier indicatoren Wijkverpleging verslagjaar 2017

PDF-document 566,85 KB

Aanbiedingsformulier 20-06-2017

Uitleg indicatoren voor cliënten 2017

PDF-document 231,12 KB

Cliëntenversie 24-05-2017

Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging verslagjaar 2017

PDF-document 219,72 KB

Procesbeschrijving 25-04-2017

Toelichting op gebruik en ontwikkeling PREM wijkverpleging

PDF-document 413,04 KB

Publicatie 23-02-2017

Brief bij indiening indicatoren Wijkverpleging verslagjaar 2017

PDF-document 574,24 KB

Brief 05-10-2016

Betrokken partijen

  • ZorgthuisNL (penvoerder)
  • Actiz
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)