Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Deze indicatoren horen bij het Kwaliteitskader wijkverpleging dat op 18-06-2018 in het Register is opgenomen. De partijen die bij de wijkverpleging zijn betrokken, hebben gezamenlijk gevraagd de nog te ontwikkelen onderdelen op de Meerjarenagenda (MJA) te plaatsen. Dit onderstreept het belang dat alle partijen hechten aan goede kwaliteitsinformatie. Het Zorginstituut heeft besloten om de meetinstrumenten en PREM (Patient Reported Experience Measures) op de Meerjarenagenda te plaatsen. Deze meetinstrumenten moeten voor 1 juli 2019 opgeleverd worden.

Documenten

Verslagjaar 2018

Aanbiedingsformulier indicatoren Wijkverpleging verslagjaar 2018 (versie 4)

PDF-document 569,8 KB

Aanbiedingsformulier 21-09-2018

Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging verslagjaar 2018 (versie 4)

PDF-document 215,87 KB

Procesbeschrijving 01-09-2018

Uitleg indicatoren voor cliënten 2018

PDF-document 231,62 KB

Cliëntenversie 09-08-2019

Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging verslagjaar 2018

PDF-document 215,87 KB

Procesbeschrijving 11-07-2018

Dataprotocol wijkverpleging

PDF-document 462,56 KB

Procesbeschrijving 11-07-2018

Verslagjaar 2017

Aanbiedingsformulier indicatoren Wijkverpleging verslagjaar 2017

PDF-document 566,85 KB

Aanbiedingsformulier 20-06-2017

Uitleg indicatoren voor cliënten 2017

PDF-document 231,12 KB

Cliëntenversie 24-05-2017

Handboek voor zorgaanbieders wijkverpleging verslagjaar 2017

PDF-document 219,72 KB

Procesbeschrijving 25-04-2017

Toelichting op gebruik en ontwikkeling PREM wijkverpleging

PDF-document 413,04 KB

Publicatie 23-02-2017

Brief bij indiening indicatoren Wijkverpleging verslagjaar 2017

PDF-document 574,24 KB

Brief 05-10-2016

Betrokken partijen

  • Zorgthuisnl (penvoerder)
  • Actiz
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)