Algemeen

1. Waarom moet ik kwaliteitsgegevens aanleveren?

Levert u zorg zoals beschreven in het handboek PREM Wijkverpleging of het handboek PREM Kindzorg Wijkverpleging, dan maakt u de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar. Uw kwaliteitsgegevens dragen bij aan interne kwaliteitsverbetering en transparantie over de kwaliteit van zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art.11i, tweede lid) zijn zorgaanbieders verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft daarnaast de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te publiceren.

2. Wie gebruikt mijn gegevens en waarvoor?

De overheid, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, organisaties en particulieren maken gebruik van de aangeleverde kwaliteitsgegevens. Kwaliteitsgegevens kunnen verschillende doelen hebben. De mogelijkheden zijn:

  • publieke informatie;
  • zorginkoopinformatie;
  • interne verbetering;
  • toezicht.

3. Wat moet ik aanleveren?

U meet en verzamelt jaarlijks de kwaliteitsgegevens in een bepaalde periode. In het handboek staat welke indicatoren u wanneer moet meten. Overkoepelende organisaties uit het zorgveld (zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars) stellen elk jaar vast welke gegevens u moet meten.

4. Hoe lever ik aan?

Uw kwaliteitsgegevens levert u aan via een online aanleverportaal van een gegevensmakelaar. U krijgt hiervoor inlogcodes van de gegevensmakelaar. Na het accorderen van uw kwaliteitsgegevens stuurt de gegevensmakelaar deze door naar het Zorginstituut.

5. Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te publiceren. Op Zorginzicht.nl publiceert het Zorginstituut per sector openbare databestanden.

Wijzigingen

6. Waar kan ik mijn NAW-gegevens wijzigen?

U kunt uw NAW-gegevens zelf wijzigingen in het online aanleverportaal van de gegevensmakelaar. Behalve het KvK-nummer, dit kunt u aangeven bij de gegevensmakelaar.

7. Ik lever geen zorg meer hoe kan ik dit doorgeven?

Neem contact op met ons via e-mail en vermeld de reden waarom u niet hoeft aan te leveren.

8. Ik wil de gegevens die ik heb aangeleverd wijzigen. Is dat mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd, zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare database. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

Problemen

9. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Dit is vastgelegd in afspraken met de brancheorganisaties. De sluitingsdatum van het portaal is hetzelfde voor alle zorgaanbieders binnen uw sector.

10. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neemt u hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van het portaal.

Contactgegevens

Gegevensmakelaar

Zorginstituut Nederland

Uw brancheorganisaties

Andere betrokken organisaties

Met welke vraag kan ik bij wie terecht?

Vraagtype Verantwoordelijke organisatie
Vragen over brieven van ZIN, reikwijdte, handhaving Zorginstituut Nederland
Vragen over de PREM Wijkverpleging:
  •     Definities
  •     Vragen over het handboek
  •     Meetmethode
  •     Samenstelling van tellers, noemers
Neem contact op met uw meetbureau, uw brancheorganisatie, Patiëntenfederatie Nederland
Vragen over het proces van aanlevering in de portal, inloggen, accordering, etc. Mediquest Helpdesk
(Technische) vragen over de doorlevering aan ZorgkaartNederland ZorgkaartNederland/ Patiëntenfederatie Nederland