Veelgestelde vragen

1. Wie bepaalt hoe de kwaliteit van de wijkverpleging gemeten wordt?
2. Waarom is het belangrijk om kwaliteitsgegevens aan te leveren?
3. Wanneer moet ik gegevens aanleveren voor wijkverpleging?
4. Welke kwaliteitsgegevens moet u aanleveren?
5. Wanneer en waar moet ik mijn gegevens aanleveren?
6. Ik heb minder dan 30 cliënten over verslagjaar 2020
7. Ik lever wijkverpleging vanuit de Zvw, maar ik heb geen brief ontvangen van het Zorginstituut
8. Ik lever geen zorg vanuit de Zvw/ik ben gestopt/ik lever zorg als onderaannemer/andere reden
9. Hoe kan ik mijn NAW-gegevens wijzigen?
10. Ik heb geen inloggegevens ontvangen
11. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
12. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Kan dat?
13. Waar kan ik het kwaliteitskader wijkverpleging vinden?
14. Ik lever (enkel) verpleegkundige kindzorg, moet ik ook kwaliteitsgegevens aanleveren?

Of ga direct naar de contactgegevens om te zien met welke vraag u bij welke organisatie terecht kunt.

U kunt ook de Infographic over wijkverpleging van brancheorganisatie Actiz bekijken.

1. Wie bepaalt hoe de kwaliteit van de wijkverpleging gemeten wordt?

De sectorpartijen (ActiZ, Patiëntfederatie Nederland, V&VN, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland) hebben samen bepaald met welke indicatoren de kwaliteit van de zorg gemeten wordt. Zorgaanbieders zijn verplicht om de indicatoren aan te leveren die zijn vastgesteld op voordracht van deze sectorpartijen. Deze verplichting is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (artikel 66d tweede lid). Hierin staat dat zorgaanbieders verplicht zijn om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut.

^ Naar boven

2. Waarom is het belangrijk om kwaliteitsgegevens aan te leveren?

In Nederland vinden we het belangrijk dat iedereen goede en betaalbare zorg kan krijgen. Uw kwaliteitsgegevens dragen bij aan het openbaar maken van informatie over kwaliteit van zorg. Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te verzamelen en te publiceren. Dat doen we op de website Zorginzicht. Iedereen mag gegevens van deze site downloaden. De indicatoren wijkverpleging kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als keuze-informatie voor cliënten, als informatie voor leren en ontwikkelen in organisaties en bij de zorginkoop door zorgverzekeraars. ActiZ en Zorgthuisnl zijn nog met Zorgverzekeraars Nederland in gesprek over hoe deze gegevens gebruikt kunnen worden bij de zorginkoop.

^ Naar boven

3. Wanneer moet ik gegevens aanleveren voor wijkverpleging?

Voor wijkverpleging geldt een verplichte aanlevering van alle kwaliteitsgegevens over cliënten die wijkverpleging (verpleging en verzorging in de thuissituatie) geboden krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betreft:

  • zorg gericht op gezondheidsbevordering;
  • gespecialiseerde wijkverpleging;
  • samenwerking met partners in de buurt, die inzetten voor de gezondheid en zelfredzaamheid.

Cliënten die geen persoonlijke verzorging en/of verpleging ontvangen of minder dan één maand in zorg zijn, vallen niet onder de meting.

^ Naar boven

4. Welke kwaliteitsgegevens moet u aanleveren?

Voor verslagjaar 2020 moet de zogeheten PREM (Patient Reported Experience Measure) worden aangeleverd bij het Zorginstituut. Dit is een vragenlijst, die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. Het gaat om de volgende gegevens:

  • 1. De gemiddelde gecorrigeerde score van vraag 1 tot en met 9;
  • 2. Frequentietabel van de NPS-score (vraag 11).

U kunt de PREM meten van februari 2020 tot eind december 2020. De deadline voor de aanlevering van de gegevens in de portal is 31 januari 2021. U stemt met een meetbureau of uw ECD-leverancier af wie de meting doet en hoe zij de analyse van de resultaten naar u terugkoppelen. De meting mag u zelf uitvoeren, alleen de analyse en de aanlevering van uw meetgegevens moet via een meetbureau of uw ECD-leverancier verlopen. Het meetbureau of uw ECD-leverancier zal, als u akkoord geeft, uw meetgegevens aanleveren bij gegevensmakelaar Mediquest. Vervolgens zorgt Mediquest voor doorlevering aan het Zorginstituut. In de portal staat automatisch uw akkoord hierop aangevinkt. De aanbieders ontvangen inloggegevens van Mediquest om eventueel dit akkoord aan te passen. Naast het Zorginstituut worden uw gegevens ook doorgeleverd aan de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging.

De vragenlijst en de bijbehorende instructies zijn beschreven in een handboek. Dit ‘Handboek voor zorgaanbieders van wijkverpleging’ kunt u terugvinden op deze website onder wijkverpleging indicatoren.

^ Naar boven

5. Wanneer en waar moet ik mijn gegevens aanleveren?

Alleen uw meetbureau of een ECD-leverancier kan de resultaten van de PREM invoeren in de portal van gegevensmakelaar Mediquest. U kunt dat dus niet zelf. Na verwerking van alle gegevens kunt u wél uw gegevens bekijken in de portal van Mediquest en uiteindelijk ook vergelijken met andere zorgaanbieders. Als uw meetbureau de resultaten van de PREM heeft ingevoerd, worden deze automatisch aangeleverd aan het Zorginstituut. In de portal hebt u nog de mogelijkheid om deze toestemming te wijzigen.

Aanlevering van de PREM is voor alle zorgaanbieders gratis, ook voor organisaties die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie.

De portal van de gegevensmakelaar Mediquest sluit op 31 januari 2021. Hierna is aanleveren niet meer mogelijk. Leden van ActiZ en Zorgthuisnl ontvangen automatisch inloggegevens van Mediquest. Bent u niet aangesloten bij een van deze twee brancheorganisaties? Dan moet u zelf contact opnemen met Mediquest om inloggegevens aan te vragen via wijkverpleging@mediquest.nl of via telefoonnummer 088- 12 63 917 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur).

^ Naar boven

6. Ik heb minder dan 30 cliënten over verslagjaar 2020

Hebt u vanaf de startdatum van de meetperiode tot en met 12 maanden terug 30 cliënten of minder in zorg gehad? Dan kunt u ervoor kiezen om uw kwaliteitsgegevens niet te laten publiceren in de Openbare Database (OBD). U kunt dit zelf aangeven in de portal van Mediquest. Op die manier voldoet u wel aan de wettelijke aanleverplicht, maar worden uw kwaliteitsgegevens niet openbaar gemaakt. Maar u moet uw gegevens wel verzamelen, zodat deze zijn op te vragen door cliënten of zorgverzekeraars die benieuwd zijn naar de resultaten.

^ Naar boven

7. Ik lever wijkverpleging vanuit de Zvw, maar ik heb geen brief ontvangen van het Zorginstituut

Meld u aan bij Mediquest via wijkverpleging@mediquest.nl.

^ Naar boven

8. Ik lever geen zorg vanuit de Zvw/ik ben gestopt/ik lever zorg als onderaannemer/andere reden

Hebt u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens, terwijl u de genoemde zorg niet (meer) levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met het Zorginstituut via wijkverpleging@zinl.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van uw organisatie, uw contactgegevens en de reden waarom u meent niet te hoeven aanleveren.

^ Naar boven

9. Hoe kan ik mijn NAW-gegevens wijzigen?

U kunt zelf uw NAW-gegevens aanpassen in de portal van Mediquest. U kunt ook contact opnemen met Mediquest via wijkverpleging@mediquest.nl.

^ Naar boven

10. Ik heb geen inloggegevens ontvangen

Het meetbureau en u ontvangen allebei inloggegevens. Leden van ActiZ en Zorgthuisnl ontvangen automatisch inloggegevens van Mediquest. Bent u niet aangesloten bij een van deze twee brancheorganisaties? Dan moet u zelf contact opnemen met Mediquest om inloggegevens aan te vragen via wijkverpleging@mediquest.nl of via telefoonnummer 088- 12 63 917 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur). Mediquest is de beheerder van de portal.

^ Naar boven

11. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Dit is vastgelegd in afspraken met de brancheorganisaties. De sluitingsdatum van de portal is hetzelfde voor alle zorgaanbieders binnen uw sector.

^ Naar boven

12. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Kan dat?

De kwaliteitsgegevens die u hebt aangeleverd, zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare database op deze website. Het is niet mogelijk deze na de aanleverperiode nog te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens hebt aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut via e-mail: wijkverpleging@zinl.nl.

^ Naar boven

13. Waar kan ik het kwaliteitskader wijkverpleging vinden?

Het kwaliteitskader Wijkverpleging is opgenomen in het Register. Dit kwaliteitskader beschrijft wat goede verzorging en verpleging van mensen thuis is en hoe zorgaanbieders goed kunnen samenwerken. Iedere zorgaanbieder in de wijkverpleging moet zich hieraan houden.

^ Naar boven

14. Ik lever (enkel) verpleegkundige kindzorg, moet ik ook kwaliteitsgegevens aanleveren?

De Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging heeft op 2 september 2020 besloten om organisaties die enkel verpleegkundige kindzorg leveren (verpleegkundige kindzorg gefinancierd vanuit de Zvw) een vrijstelling te geven voor de PREM-meting in 2020.

De zorgorganisaties die naast reguliere wijkverpleging ook verpleegkundige kindzorg leveren, ontvangen geen vrijstelling voor de PREM-meting in 2020. Zij dienen hun data aan te leveren bij de gegevensmakelaar (Mediquest). In het geval een zorgorganisatie die naast reguliere wijkverpleging ook verpleegkundige kindzorg levert nog moet starten met de PREM-meting dan kan deze organisatie de cliënten die verpleegkundige kindzorg ontvangen eventueel wel uitsluiten van de meting.

^ Naar boven

Contactgegevens

Gegevensmakelaar

Zorginstituut Nederland

Uw brancheorganisaties

Andere betrokken organisaties

Met welke vraag kan ik bij wie terecht?

Vraagtype Verantwoordelijke organisatie
Vragen over brieven van ZIN, reikwijdte, handhaving Zorginstituut Nederland
Vragen over de PREM Wijkverpleging:
  •     Definities
  •     Vragen over het handboek
  •     Meetmethode
  •     Samenstelling van tellers, noemers
Neem contact op met uw meetbureau, uw brancheorganisatie, Patiëntenfederatie Nederland
Vragen over het proces van aanlevering in de portal, inloggen, accordering, etc. Mediquest Helpdesk
(Technische) vragen over de doorlevering aan ZorgkaartNederland ZorgkaartNederland/ Patiëntenfederatie Nederland

^ Naar boven