Algemeen

1. Waarom moet ik aanleveren?

Levert u zorg zoals beschreven in het handboek PREM Wijkverpleging of het handboek PREM Kindzorg Wijkverpleging? Dan moet u de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar maken. U bent als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid). Zo draagt u in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de zorg.

2. Wie gebruikt mijn gegevens en waarvoor?

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en ieder ander die dat wil mogen uw kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht. De website ZorgkaartNederland gebruikt de kwaliteitsinformatie bijvoorbeeld voor het maken van patiëntenkeurmerken en vergelijkingshulpen. U kunt de gegevens ook gebruiken om te leren van andere zorgaanbieders.

3. Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut publiceert de openbare databestanden op de pagina Openbare data wijkverpleging. Het is onze wettelijke taak om de kwaliteitsgegevens te publiceren.

Aanlevering

4. Wat moet ik aanleveren?

U meet en verzamelt jaarlijks de kwaliteitsgegevens in een bepaalde periode. In het handboek PREM Wijkverpleging of het handboek PREM Kindzorg Wijkverpleging staat welke indicatoren u moet meten. Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars stellen elk jaar samen vast welke gegevens u moet meten.

5. Hoe lever ik aan en wanneer?

U ontvangt jaarlijks een aankondigingsbrief van het Zorginstituut met praktische informatie over de aanlevering. Uw kwaliteitsgegevens vult u in via een online aanleverportaal van gegevensmakelaar Mediquest. U krijgt hiervoor inloggegevens van de gegevensmakelaar. Belangrijk is dat u in het portaal toestemming geeft voor doorlevering van de kwaliteitsgegevens aan het Zorginstituut. Doet u dit niet, dan kan Mediquest uw gegevens niet aanleveren bij het Zorginstituut. Voor een volledige aanlevering is het daarnaast belangrijk om in het aanleverportaal een geaccordeerde verwerkersovereenkomst te hebben.

Wijzigingen

6. Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Stuur ons een e-mail en vermeld uw gewijzigde contactgegevens (e-mailadres, postadres, naam, KvK-nummer).

7. Ik lever geen zorg meer hoe kan ik dit doorgeven?

Neem contact op met ons via e-mail en vermeld de reden waarom u niet hoeft aan te leveren.

8. Ik wil de gegevens die ik heb aangeleverd wijzigen. Is dat mogelijk?

U kunt uw gegevens vinden op de pagina Openbare data wijkverpleging. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

Problemen

9.    Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen. De sluitingsdatum van het portaal is hetzelfde voor alle zorgaanbieders in uw sector. Dit is vastgelegd in afspraken met de brancheorganisaties.

10.    Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neemt u hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van het portaal.

Contact

Zorginstituut Nederland

E-mailadres: wijkverpleging@zinl.nl

Telefoonnummer: 020-797 89 65

Werkdagen: maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

Gegevensmakelaar Mediquest

E-mailadres: wijkverpleging@mediquest.nl

Telefoonnummer: 088- 12 63 917

Werkdagen: maandag t/m donderdag 09.00-12.00 uur

Brancheorganisaties

Patiëntenorganisaties