Veelgestelde vragen

1. Waarom kwaliteitsinformatie aanleveren?
2. Wanneer moet ik gegevens aanleveren voor wijkverpleging?
3. Welke gegevens verwachten wij van u?
4. Waar moet ik mijn gegevens aanleveren?
5. Ik heb minder dan 30 cliënten over verslagjaar 2019
6. Ik lever geen zorg vanuit de Zvw/ ik ben gestopt/ ik lever zorg als onderaannemer/ andere reden
7. Ik heb geen inloggegevens ontvangen
8. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
9. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?
10. Waar kan ik het kwaliteitskader wijkverpleging vinden?
11. Ik heb in de enquête aangegeven dat ik de zorg niet (meer) lever, maar ik heb alsnog een brief gehad

Of ga direct naar de contactgegevens, met welke vraag u bij welke organisatie terecht kunt.
U kunt ook de Infographic over wijkverpleging van brancheorganisatie Actiz bekijken.

1. Waarom kwaliteitsinformatie aanleveren?

In Nederland gaan we voor goede en betaalbare zorg voor iedereen. Om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken is o.a. kwaliteitsinformatie nodig.

Het Zorginstituut draagt zorg voor het verzamelen, samenvoegen en beschikbaar maken van informatie over de kwaliteit van verleende zorg. Deze informatie die het Zorginstituut via www.zorginzicht.nl/openbare-data ontsluit, wordt gebruikt als keuze-informatie door cliënten, bij de zorginkoop door zorgverzekeraars en in de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

2. Wanneer moet ik gegevens aanleveren voor wijkverpleging?

Voor wijkverpleging geldt een verplichte aanlevering van alle kwaliteitsgegevens over cliënten die wijkverpleging (verpleging en verzorging in de thuissituatie) geboden krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit betreft:

  • Zorg gericht op gezondheidsbevordering
  • Gespecialiseerde wijkverpleging
  • Samenwerking met partners in de buurt die inzetten voor de gezondheid en zelfredzaamheid.

3. Welke gegevens verwachten wij van u?

De sectorpartijen (ActiZ, Patiëntfederatie Nederland, V&VN Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland) hebben bepaald met welke indicatoren de kwaliteit van de zorg gemeten wordt. Het gaat daarbij specifiek over wijkverpleging (verpleging en verzorging in de thuissituatie) geboden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor wijkverpleging wordt de ervaring van de cliënten gemeten via een vragenlijst, genaamd de PREM. Een PREM (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaring en beleving van cliënten met zorg meet. Een onderdeel van de PREM is op de Transparantiekalender geplaatst. Het gaat hierbij om: 

-   De aanbevelingsvraag (Net Promotor Score), bestaande uit twee onderdelen (per KvK-registratie op concernniveau)

Volgens de Zorgverzekeringswet (art.66d tweede lid) zijn zorgaanbieders verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut, indien deze op de Transparantiekalender staan.

4. Waar moet ik mijn gegevens aanleveren?

De aanbevelingsvraag vult u in de portal van de gegevensmakelaar in Desan. Aanlevering van de aanbevelingsvraag is voor alle zorgorganisaties kosteloos. Ook voor organisaties die niet-aangesloten zijn bij een branchevereniging.  

De portal van de gegevensmakelaar Desan is open van 1 augustus 2019 tot en met 30 september 2019.

5. Ik heb minder dan 30 cliënten over verslagjaar 2019

Vanwege de betrouwbaarheid en validiteit van de aanbevelingsvraag wordt de score bij minder dan 30 cliënten niet gepubliceerd. Indien u zorg levert voor minder dan 30 heeft cliënten kunt u dit aanvinken in de portal. Op die manier heeft u aan uw wettelijke aanleverplicht voldaan, maar wordt de score zelf niet transparant gemaakt. Wanneer een cliënt of zorgverzekeraar benieuwd is naar de resultaten, dan kunt u in een gesprek met uw zorgverzekeraar uw score doornemen. U dient dus wel de gegevens te verzamelen.

6. Ik lever geen zorg vanuit de Zvw/ ik ben gestopt/ ik lever zorg als onderaannemer/ andere reden

Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd op de Transparantiekalender levert is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet (meer) levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via e-mailadres wijkverpleging@zinl.nl. Vermeld daarbij altijd de naam van uw organisatie, uw contactgegevens en de reden waarom u meent niet aan te hoeven leveren.

7. Ik heb geen inloggegevens ontvangen

Vanaf 1 augustus zal de portal open gesteld worden door gegevensmakelaar Desan. U ontvangt op 1 augustus 2019 een e-mail van Desan met daarin de inloggegevens. Heeft u geen inloggegevens ontvangen of hebt u een (technische) vraag over de portal? Neemt u dan contact op met Desan via wijkverpleging@desan.nl of via telefoonnummer 020-5207 138.

Desan is de beheerder van de portal.

8. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met de brancheorganisaties. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd, is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

9. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd, zijn geaccordeerd door uw Raad van Bestuur en gepubliceerd in de openbare database op onze website. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

10. Waar kan ik het kwaliteitskader wijkverpleging vinden?

Het kwaliteitskader Wijkverpleging is opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader beschrijft wat goede verzorging en verpleging van mensen thuis is en hoe zorgaanbieders goed kunnen samenwerken. Iedere zorgaanbieder in de wijkverpleging dient zich te houden aan dit beschreven kader.

11. Ik heb in de enquête aangegeven dat ik de zorg niet (meer) lever, maar ik heb alsnog een brief gehad

Doordat de start van de aanleverperiode eerder plaatsvind (vanaf 1 augustus), was het niet mogelijk om alle enquêtes te verwerken voordat de brief werd verzonden. Indien u de brief ten onrechte heeft gehad, laat dit ons dat weten via wijkverpleging@zinl.nl. Wij hopen op uw begrip. 

Contactgegevens

Gegevensmakelaar

Zorginstituut Nederland

Uw brancheorganisaties

Andere betrokken organisaties

Met welke vraag kan ik bij wie terecht?

Vraagtype Verantwoordelijke organisatie
Vragen over brieven van ZIN, reikwijdte, handhaving Zorginstituut Nederland
Vragen over de PREM Wijkverpleging:
  •     Definities
  •     Vragen over het handboek
  •     Meetmethode
  •     Samenstelling van tellers, noemers
Neem contact op met uw meetbureau, uw brancheorganisatie, Patiëntenfederatie Nederland
Vragen over het proces van aanlevering in de portal, inloggen, accordering, etc. Desan Helpdesk
(Technische) vragen over de doorlevering aan ZorgkaartNederland ZorgkaartNederland/ Patiëntenfederatie Nederland