Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Herzieningsdatum
Gerelateerd

Het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ is een kompas dat wil bijdragen aan en gericht is op de kwaliteit van bestaan van mensen met een zorgvraag, ongeacht de locatie waar de zorg wordt geleverd, passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Het kompas gaat over kwaliteit van bestaan van mensen met een zorgvraag thuis, in de wijk of in het verpleeghuis.

Het nieuwe kompas sluit aan bij verschillende fases waarin mensen hulp, ondersteuning, zorg of behandeling ontvangen. Dat kan zijn van het moment dat er ondersteuning thuis nodig is tot aan een zware zorg- en behandelvraag in een verpleeghuis, en alle variaties daartussen in. Het kompas gaat uit van één integrale visie op kwaliteit van zorg voor mensen met een zorgvraag.

Tegelijkertijd is het ook van belang dat professionals voldoening uit hun werk halen en mantelzorgers kunnen zorgen op een manier die bij hen past. Vanuit verschillende perspectieven is het van belang om met elkaar de ruimte te benutten om tot gezamenlijke antwoorden te komen op (complexe) vragen.

Betrokken partijen

 • Actiz (penvoerder)
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
 • Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)
 • LOC
 • MantelzorgNL
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ)
 • ANBO-PCOB
 • SPOT
 • Sociaal Werk Nederland
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Beoordeling door Zorginstituut Nederland

Met het Generiek kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' geven de betrokken organisaties richting aan een beweging. Het kompas vormt een hulpmiddel om met alle betrokkenen de kwaliteit van zorg hoog te houden. Om mensen van alle leeftijden blijvend een goede kwaliteit van bestaan te kunnen bieden in een veranderende samenleving, is een andere manier van kijken, vormgeven en organiseren van zorg nodig.

Belangrijk onderdeel van het kompas vormt het samen leren en ontwikkelen. Het kompas en het implementatieplan geven invulling aan de leer- en verbetercyclus op micro-, meso- en macroniveau. De Kwaliteitsraad onderstreept deze beweging wegens de maatschappelijke opgave richting passende zorg.