Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Integrale geboortezorg | Zorgstandaard incl. meetinstrumenten

Perinatale zorg,

Geboorte-Geboortezorg, Geboorte-Verloskunde

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het Register

Opgenomen in het Register:
 
Omschrijving
Op 30 juni 2016 is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg opgenomen in het Register. Met "integrale geboortezorg" wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of de overdracht naar kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts. In dit gehele traject staat de zorgvraag van de zwangere centraal, dat wil zeggen dat de zorg vraaggericht is in plaats van aanbodgericht.

De zorgstandaard beschrijft primair de basiszorg die elke (aanstaande) zwangere of kraamvrouw aangeboden behoort te krijgen. Deze zorg is nadrukkelijk gebaseerd op meest recente inzichten van cliëntenorganisaties en beroepsgroepen over de inhoud van geboortezorg. De zorgstandaard beschrijft hiermee welke zorg geboden wordt ongeacht wie dit doet.

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is niet vrijblijvend. Opname van de standaard in het Register betekent dat alle bij de geboortezorg betrokken partijen een inspanningsverplichting aangaan om de standaard te implementeren en biedt deze partijen de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te monitoren. Dit is een ontwikkelingsproces waarin meerdere wegen kunnen worden verkend. 

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is tussen 2014 en 2016 ontwikkeld door een expertgroep ingesteld door het CPZ. De expertgroep bestond uit vertegenwoordigers van alle bij integrale geboortezorg betrokken partijen. Deze partijen konden het niet eens worden over de interpretatie van sommige samenwerkingsafspraken in de zorgstandaard. Daarom heeft Zorginstituut Nederland in april 2016 de regie over de totstandkoming van de standaard overgenomen en zijn doorzettingsmacht ingezet. Een expertcommissie van de Adviescommissie Kwaliteit (ACK) heeft de zorgstandaard aangepast en de nieuwe versie voorgelegd aan alle betrokken partijen. Na het verwerken van de reacties uit de consultatie heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg op 28 juni 2016 definitief vastgesteld. 
Actuele versie Publ. datum Type
Cliëntversie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 03-04-17 Cliëntenversie
Documenten bij kwaliteitsstandaard Publ. datum Type Grootte
Implementatieplan.pdf 25-04-17 Overige 4,82 MB
Cliëntversie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.pdf 03-04-17 Cliëntenversie 4,22 MB
Aanbiedingsformulier Integrale Geboortezorg.pdf 30-06-16 Aanbiedingsformulier 477,85 KB
Zorgstandaard_Integrale_Geboortezorg_versie_1_1.pdf 30-06-16 Zorgstandaard 1,29 MB
 
 
 
 

Kwaliteitsstandaarden

 
 
Algemene informatie
Status
Verwachte publicatie
Publicatiedatum
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
CPZ
 
Omschrijving

Uiterlijk 1 juli 2019 wordt de kwaliteitsstandaard herzien

 
 
 
 
 
 

Meetinstrumenten (Meerjarenagenda)

 
 
Algemene informatie
Meerjarenagenda
Status
Verwachte publicatie
Wordt er doorontwikkeld
Verwachte publicatie
Contactpersoon
Uriëll Malanda (Zorginstituut Nederland)
 
Omschrijving

Zorginstituut neemt regie over bij totstandkoming indicatorensets Zorgstandaard Integrale Geboortezorg
Omdat het cruciaal is dat de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg snel en volledig wordt geïmplementeerd, neemt het Zorginstituut de regie over de totstandkoming van de indicatorenset per direct over. Partijen die bij de zorg rondom de geboorte betrokken zijn, hebben sinds vorig jaar al een zorgstandaard waar in staat waaraan goede zorg voor moeder en kind moet voldoen. Met behulp van indicatoren kan de kwaliteit van de geleverde geboortezorg ook daadwerkelijk gemeten worden.

Meetinstrument in ontwikkeling
Het Zorginstituut heeft geconstateerd dat het de betrokken partijen per 1 april 2017 niet gelukt is om de volledige set indicatoren tripartiet voor te dragen voor opname in het openbare Register van het Zorginstituut. Daarom heeft het Zorginstituut nu besloten om de regie over de totstandkoming van deze set indicatoren over te nemen. Het Zorginstituut vraagt de Kwaliteitsraad om binnen een nader te bepalen termijn, met maximaal gebruik van de indicatoren die al met draagvlak waren ontwikkeld, de betreffende set indicatoren op te stellen en deze bij het Zorginstituut voor te dragen voor opname in het openbaar Register. 

 
 
 
 
 
 
 
SNOMED CT:

386235000 Childbirth preparation
Childbirth preparation (regime/therapy)
275305005 Antenatal / Postnatal care
Antenatal / Postnatal care (procedure) Antenatal/postnatal care Antenatal/postnatal care (regime/therapy) Maternity care Perinatal care

Beoordeling kwaliteitsstandaard op 30 juni 2016 door Zorginstituut Nederland


 Betrokken partijen

 Beschrijving zorg & organisatie

 Volledigheid kwaliteitsstandaard


 Bekijk uitgebreide beoordeling

Actueel

4 april 2017

Betrokken partijen

College Perinatale Zorg (CPZ)
Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN)
GGD/GHOR Nederland
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen (VVAH)
Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK)
De Geboortebeweging
Bo Geboortezorg
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Stichting Kind en Ziekenhuis
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Perined
Vektis B.V.
Zorginstituut Nederland (doorzettingsmacht)
Patiëntenfederatie Nederland

Paginabeheerders

Ger de Winter (Perined)
Zorginstituut Nederland (Zorginstituut Nederland)
Uriëll Malanda (Zorginstituut Nederland)

Zie ook

Patiënteninformatie op KiesBeter

Betrouwbare publieksinformatie en links voor patiënten en naasten. Het kwaliteitsproduct in het Register vormt de basis.

Ga naar Kiesbeter.nl

Proclaimer

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en juist te houden. Zorginstituut Nederland is echter niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden is aangeleverd voor de Kwaliteitsbibliotheek respectievelijk het Register.

Lees meer
Ik wil mijn kwaliteitsproduct(gaan) publiceren of bewerken

Mijn kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden kunnen bijdragen aan kwaliteitsverbetering van zorg.

Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies