Startpagina PROM-cyclus # Fase 1: DoelStap 1: Bepalen doel # Fase 2: SelectieStap 2: Selecteren PROsStap 3: Selecteren PROMsStap 4: Testen PROM # Fase 3: IndicatorStap 5: Definiëren indicatorStap 6: Testen indicator # Fase 4: GebruikStap 7: Gebruiken PROMStap 8: Onderhoud en evaluatie

PROM-cyclus

Op deze pagina:

PROM-cyclus: 4 fasen en 8 stappen

De PROM-cyclus is een stappenplan met handvatten voor de selectie en toepassing van PROMs in de gezondheidszorg. Het beschrijft 8 stappen die nodig zijn voor het systematisch selecteren en invoeren van een PROM, in de vorm van een cyclus.

Bij elke stap staan verwijzingen naar de belangrijkste al bestaande handreikingen en tools, en wanneer relevant verwijzingen naar praktijkvoorbeelden en verdiepingen op de methodologie.

Het selecteren en toepassen van een PROM bestaat uit 4 fasen en 8 stappen. De PROM-cyclus toont de meest gebruikelijke volgorde van de stappen. De praktijk vraagt soms om meer flexibiliteit waarbij stappen worden overgeslagen of in een andere volgorde worden gedaan.

^ Naar boven

Hoe gebruikt u deze PROM-cyclus?

Via de cyclus kunt u navigeren naar de 4 fasen en 8 stappen. Het is verstandig om eerst alle stappen te bestuderen, zodat u vanaf een vroeg stadium rekening kunt houden met de uiteindelijke implementatie, het gebruik en het onderhoud van de PROM.

^ Naar boven

Focus van de PROM-cyclus

In deze PROM-cyclus ligt de focus op PROMs die de ervaren gezondheid meten, maar de PROM-cyclus kan ook gebruikt worden indien u de ervaringen met de gezondheidszorg wil meten. Deze zorgervaringen worden gemeten met een PREM (Patient-Reported Experience Measure), zoals de CQ-Index (Consumer Quality Index).

De PROM-cyclus richt zich op het selecteren en toepassen van een PROM voor inzicht in de individuele patiënt, interne kwaliteit en/of externe kwaliteit. De PROM-cyclus maakt kennis beschikbaar ter ondersteuning van kwaliteitsregistraties waarin ook PROMs metingen plaatsvinden. Om de registratielast zoveel mogelijk te verminderen is het streven PROMs te selecteren die voor zowel de patiëntenzorg als kwaliteit van zorg gebruikt kunnen worden. Met andere woorden dat er één keer aan de bron gemeten wordt. Dit is echter niet eenvoudig omdat elk doel vaak andere eisen stelt aan de te meten uitkomsten (PROs), meeteigenschappen en hanteerbaarheid van de PROMs. De PROM-cyclus ondersteunt bij het maken van dergelijke keuzes.

Deze PROM-cyclus is niet ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek waarbij een PROM gebruikt wordt om een effect op de ervaren gezondheid van de patiënt te meten, omdat het bij onderzoek gaat om tijdelijke metingen, waar andere eisen aan gesteld worden en waarbij minder partijen een rol spelen. Desondanks kan de PROM-cyclus hier wel bij helpen.

^ Naar boven

Achtergrond: wat is een PROM?

Steeds vaker wordt in de gezondheidszorg gemeten hoe de patiënt zijn/haar gezondheid ervaart. Deze ervaren gezondheid noemen we een PRO (Patient-Reported Outcome). PROs hebben betrekking op symptomen zoals pijn en angst, fysieke of mentale gezondheid, of het functioneren van de patiënt in werk, sport of huishouden. Dergelijke aspecten van gezondheid worden vaak samengevoegd onder de noemer ‘kwaliteit van leven’. Een PRO wordt gemeten door de patiënt vragen te laten beantwoorden. Een dergelijke vragenlijst heet een PROM (Patient-Reported Outcome Measure).

Tijdens het selecteren en toepassen van PROMs werken verschillende partijen met elkaar samen, zoals patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners en zorgverzekeraars. Dit kan een ingewikkeld en langdurig traject zijn. Er moeten verschillende stappen worden gezet en beslissingen worden gemaakt. Deze PROM-cyclus kan daarbij helpen.

^ Naar boven

Doelen PROM-cyclus

 1. Het informeren van alle betrokken partijen (zoals patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners, zorgverzekeraars en onderzoekers) over de stappen voor het selecteren en toepassen van PROMs.

 2. Het creëren van bewustwording bij alle betrokken partijen over belangrijke keuzemomenten en mogelijke dilemma’s.

 3. Het ondersteunen van alle betrokken partijen door het bieden van een overzicht van bestaande tools en handreikingen.

^ Naar boven

Contact

Deze PROM-cyclus is ontwikkeld in opdracht van Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.
Bij vragen, opmerkingen of feedback over deze toolbox kunt u contact opnemen met promtoolbox@zinl.nl.

^ Naar boven

Auteurs

 • Eva Verkerk (IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen)
 • Marjolein Verbiest (IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen)
 • Simone van Dulmen (IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen)
 • Philip van der Wees (IQ healthcare, Radboudumc Nijmegen)
 • Caroline Terwee (EMGO, VUmc Amsterdam)
 • Sandra Beurskens (Maastricht University & Zuyd Hogeschool)
 • Dolf de Boer (NIVEL)
 • Carla Bakker (NFU)
 • Ildikó Vajda (VSOP)
 • Marloes Zuidgeest (Zorginstituut Nederland)

© 22-03-2017
De PROM-cyclus is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisenetwerk Patiënt Reported Outcomes.
Het expertisenetwerk heeft geadviseerd over de vorm en inhoud van het project, feedback gegeven op (tussentijdse) versies van de toolbox en bijgedragen aan de praktijktest.

^ Naar boven