Doelgroep

Deze wijzer is bedoeld voor zorgaanbieders, beroeps- of brancheorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, beleidsmakers en patiëntenorganisaties die aan de slag willen met PROMs.

Ga in gesprek

Ga vooral in gesprek met relevante partijen en stakeholders over keuzes en dilemma’s. Maak een lijst van relevante partijen voor uw project, en neem samen met hen de checklist door. Deze voorbereiding geeft iedereen inzicht in de randvoorwaarden voor een succesvolle en zinvolle implementatie van PROMs. U krijgt helderheid over het proces en het mogelijke resultaat. Het allerbelangrijkste bij het toepassen van PROMs is dat de patiënt er zelf iets aan heeft. Betrek daarom altijd patiënten en patiëntenorganisaties bij de voorbereidingen en de latere fases: van kiezen en toepassen tot optimaliseren en evalueren van PROMs.

Door wie is de PROM-wijzer ontworpen?

Deze PROM-wijzer is ontwikkeld door Nivel en IQ healthcare, samen met de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) en Patiëntenfederatie Nederland. De keuze en samenstelling van de tegels is tot stand gekomen in samenspraak met het PROM-platform. De inhoud en teksten zijn gebaseerd op een literatuurstudie, interviews met sleutelfiguren en projectleiders van PROM-projecten, en op de inbreng van vele PROM-experts. Voor meer informatie over de totstandkoming van de PROM-wijzer, zie: Verantwoording.

Wat staat er niet in de PROM-wijzer?

De details en nuances die experts op het gebied van PROMs verwachten staan niet in deze wijzer. Bijvoorbeeld wat er allemaal precies komt kijken bij het kiezen van een PROM. Die details zijn niet nodig om een eerste inschatting te maken van het nut van PROMs. Veel meer informatie is beschikbaar in de PROM-cyclus, voor partijen die na een eerste verkenning verder willen met PROMs. 

Verantwoording

Deze PROM-wijzer is ontwikkeld door Nivel en IQ healthcare, samen met de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) en Patiëntenfederatie Nederland. De opdrachtgever is Zorginstituut Nederland.

De ontwikkeling van de PROM-wijzer omvatte de volgende stappen:

 1. Literatuurstudie naar de manieren waarop PROMs internationaal worden gebruikt, en naar of en hoe PROMs bijdragen aan kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Hierbij is specifiek gekeken naar de mate van bewijs, werkingsprincipes/-mechanismen en contextuele factoren.

 2. Interviews met initiatiefnemers en sleutelfiguren/projectleiders van diverse PROM-projecten in Nederland. Om inzicht te krijgen in diverse succes-/faalfactoren, belangrijke randvoorwaarden en veelvoorkomende opvattingen en obstakels.

 3. Raadplegen van experts tijdens twee bijeenkomsten met experts die verbonden zijn aan het PROM-platform en de geïnterviewde sleutelfiguren/projectleiders van PROM-projecten (uit stap 2).
  a. In de eerste bijeenkomst (7 december 2017) is gekeken naar de doelgroep, scope en mogelijke vormen van de PROM-wijzer. b. In de tweede bijeenkomst (8 februari 2018) is vanuit een basisvorm gekeken naar wat de meest cruciale onderdelen en onderwerpen moeten zijn van de PROM-wijzer. Daarnaast zijn de experts geconsulteerd voor de herziening en uiteindelijke versie van de PROM-wijzer.

 4. Het ontwerpproces van de PROM-wijzer, bestaande uit het ordenen en integreren van de inzichten uit stap 1 t/m 3, het verkennen van verschillende vormen van de PROM-wijzer, het aanvullen van inzichten met essentiële kennis uit diverse handreikingen en tools (zoals de PROM-cyclus), en het uitwerken van het uiteindelijke ontwerp.

Dit alles heeft geleid tot een PROM-wijzer met de belangrijkste overwegingen en aandachtspunten voor het starten met PROMs. Deze PROM-wijzer kan gebruikt worden door diverse partijen in de zorg, voor een eerste verkenning en oriëntatie op PROMs. Als partijen ermee verder willen, dan kunnen zij vervolgens de PROM-cyclus gebruiken en specifieke expertise betrekken voor meer informatie over PROMs.

Auteurs en PROM-experts

De PROM-wijzer is ontwikkeld door een projectgroep van auteurs:

 • Mattanja Triemstra (Nivel)
 • Irene van de Glind (IQ healthcare, Radboudumc)
 • Philip van der Wees (IQ healthcare, Radboudumc)
 • Rinie Lammers (Patiëntenfederatie Nederland)
 • Ildikó Vajda (VSOP)
 • Nanne Bos (Nivel)
 • Dolf de Boer (Nivel)

Daarnaast zijn vele deskundigen / experts betrokken bij de ontwikkeling van de PROM-wijzer.

Geraadpleegde experts

De PROM-wijzer is tot stand gekomen dankzij de medewerking en inbreng van vele deskundigen. Tijdens twee bijeenkomsten (op 7 december 2017 en 8 februari 2018) is kennis gedeeld en zijn de uitgangspunten en inhoud van de PROM-wijzer besproken. Daarnaast hebben deskundigen en PROM-projectleiders meegewerkt aan een interview over hun ervaringen met PROMs in de praktijk (als voorbeelden voor de PROM-wijzer). Vervolgens is in meerdere consultatierondes (via e-mail) om input van deskundigen voor de PROM-wijzer gevraagd. 
De volgende personen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de PROM-wijzer:

​Naam​Functie(s)​Organisatie(s)
​Bernd Arents​Oud-voorzitter / vrijwilliger Medische Zaken & Zorg​Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem
​Carla Bakker​Staff member master Vitality and Ageing​Leids Universitair Medisch Centrum
​Hans Bart​Directeur​Nierpatiënten Vereniging Nederland
​Dorien van Benthem​Projectleider​Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
​Michael van den Berg​Policy analyst​Amsterdam UMC Locatie AMC, afd. Public Health / Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
​Sandra Beurskens​Bijzonder hoogleraar en lector​Zuyd Hogeschool
​Sandra Boots​Procescoördinator​ParkinsonNet
​Jozé Braspenning​Universitair hoofddocent​IQ healthcare
​Floortje Diephuis​Projectleider​MediQuest
​Simone van Dulmen​Onderzoeker​IQ healthcare / Radboudumc
​Simone Klappers​Onderzoeker / Kwaliteitsbureau​Rijnstate
​Caitlin Graupner​Arts-onderzoeker​Maastricht Universitair Medisch Centrum
​Mirthe Groothuis​‎Projectleider Patiëntfeedback & Clinical Audit​Dutch Institute for Clinical Auditing
​Lotte Haverman​GZ-psycholoog / post-doc onderzoeker​Amsterdam UMC Locatie AMC - Emma Kinderziekenhuis
​Rosella Hermens​Onderzoeker​IQ healthcare / Radboudumc
​Miranda van Hooff​Onderzoeker / Klinisch epidemioloog​Sint Maartenskliniek / Radboudumc - Orthopedie
​Danielle van der Horst​Beleidsmedewerker​Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
​Henk Jan Idema​Stafadviseur Kwaliteit​Universitair Medisch Centrum Groningen
​Barbara van Leiden​Beleidsadviseur programma kwaliteit​Zorgverzekeraars Nederland
​Tineke Markus​Directeur​MijnIBDCoach
​Hedy van Oers​Psycholoog / onderzoeker​Amsterdam UMC Locatie AMC - Emma Kinderziekenhuis
​Karen Prantl​Coördinator kwaliteit en onderzoek​Nierpatiënten Vereniging Nederland
​Steffie Spruijt​Landelijk coördinator​ClaudicatioNet
​Henk van Stel​Assistant professor​Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht
​Caroline Terwee​Associate professor​Amsterdam UMC Locatie VUmc, afd. Epidemiologie en Biostatistiek
​Marloes Zuidgeest​Adviseur​Zorginstituut Nederland

Contact

Deze PROM-wijzer is ontwikkeld in opdracht van Zorginstituut Nederland. Bij vragen, opmerkingen of feedback over deze PROM-wijzer kunt u contact opnemen met promtoolbox@zinl.nl.