Doel

Het PROM Platform is een onafhankelijk platform dat zich inzet voor het uitwisselen, bundelen en stimuleren van wetenschappelijke kennis en het gebruik in de dagelijkse praktijk van patiënt gerapporteerde uitkomsten ook wel 'Patient Reported Outcome Measures' (PROMs) genoemd. PROMs zijn vragenlijsten over de ervaren gezondheidstoestand  (algemeen, fysiek, psychisch en sociaal functioneren).

Bijeenkomsten

Het PROM Platform organiseert jaarlijks vier openbare bijeenkomsten. Onderwerpen die in de bijeenkomsten aanbod komen zijn

 • Relatie tussen doel en keuze voor een 'patient reported outcome' (PRO)
 • Selecteren en testen van geschikte PROMs
 • Implementeren van een PROM
 • Opstellen van een zorg- of verbeterplan met een PROM
 • Evalueren en onderhoud (gebruik) PROMs

Jaarlijks wordt één bijeenkomst iets groter georganiseerd rondom een actueel thema.

Deelnemers 

De huidige deelnemers zijn

 • Patiëntorganisaties: Patiëntenfederatie Nederland, VSOP, Nierpatiënten Vereniging Nederland
 • Zorgaanbieders: FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, UMCG, Rijnstate
 • Zorgverzekeraars: ZN
 • Kennisinstituten: Radboudumc, LUMC, VUmc, MUMC, Erasmusmc, UMCU, AMC, UvT, ISOQOL, NIVEL, RIVM, Equalis, Hersenletsel, Netwerk acute zorg Brabant
 • Kwaliteitsregistraties: DICA, LROI, DHNA, LNAZ, Parkinsonnet, Meetbaar Beter
 • Beleidsmakers: VWS, Zorginstituut Nederland

Vanuit de deelnemers is een voorzitter, secretaris en kerngroep aangesteld, die de bijeenkomsten voorbereiden.

Voorzitter        

Dr. Philip van der Wees, Radboudumc; Rinie Lammers Patientenfederatie Nederland

Secretaris      

Dr. Jozé Braspenning, Radboudumc

Kerngroep       

Sjors van Aalst, NVZ; Prof. dr. Sandra Beurskens, Universiteit Maastricht; Dr. Carla Bakker, LUMC; Dr. Dolf de Boer, NIVEL; Dr. Jacqueline Hartgerink, DICA; Henk Jan Idema, UMCG; Ildikó Vajda, STZ; Dr. Marloes Zuidgeest, Zorginstituut Nederland​

Aanmelding   

U kunt zich als deelnemer aanmelden bij de secretaris van het PROM Platform: joze.braspenning@radboudumc.nl.