Daarnaast geeft deze tool ook inzicht in hoeverre de ontwikkelde indicator(set) voldoet aan de criteria die benoemd zijn in het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten 3.0. Bij elke nieuwe stap in de tool staat aangegeven hoe de stap zich verhoudt tot de criteria van het Toetsingskader.

In een achtergronddocument vindt u alle relevante achtergrondinformatie die bij de indicatortool hoort. Verder zijn er zes praktijkvoorbeelden beschreven waarin de theorie met de praktijk wordt verbonden: betrokkenen vertellen over geleerde lessen bij het ontwikkelen van indicatoren.

De indicatortool is een interactieve pdf waarin de belangrijkste stappen die doorlopen worden bij de ontwikkeling van indicatoren en/of indicatorsets staan weergegeven. Deze stappen zijn onderverdeeld in vier hoofdonderwerpen, te weten: (1) doelbepaling, (2) selecteren, (3) vaststellen en (4) gebruiken. Bij elke stap staat kort toegelicht waar de stap over gaat en welke keuzes bij deze stap komen kijken. Hierbij ligt de focus op keuzes die van invloed zijn op de methodologische aspecten van een indicator en/of indicatorset om tot betrouwbare kwaliteitsinformatie te komen. De indicatortool gaat niet expliciet in op het gebruik van de indicatoren en aspecten rondom plannings- en implementatie-uitdagingen.

De indicatortool kan in verschillende stadia van indicatorontwikkeling worden gebruikt. De keuzes zijn zowel relevant bij de ontwikkeling als de doorontwikkeling van indicatoren. De informatie waarop de keuzes worden gebaseerd verschilt vaak per stadium. Bij de doorontwikkeling van indicatoren is vaak meer (empirische) informatie beschikbaar dan bij de initiƫle ontwikkeling. De indicatortool ondersteunt partijen bij het maken van deze keuzes en/of om verantwoording af te leggen over de keuzes die gemaakt zijn bij de ontwikkeling van indicatoren en indicatorsets.

De indicatortool is bedoeld voor zorgaanbieders, beroeps- of brancheorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, beleidsmakers en cliƫntenorganisaties die aan de slag willen met het (door)ontwikkelen van indicatoren en/of indicatorsets.

Onderaan deze pagina vindt u de relevante downloads. Dit betreft:

  1. De indicatortool.
  2. Het achtergronddocument met daarin aanvullende toelichting op de stappen die doorlopen worden bij de (door-) ontwikkeling van indicatoren en/of indicatorsets. Inclusief begrippenlijst.
  3. Zes praktijkvoorbeelden waarin betrokkenen vertellen over de lessen die zij geleerd hebben tijdens de ontwikkeling van indicatorsets.