Keuze-informatie over de kwaliteit van zorg – onder meer via indicatoren - vormt een van de speerpunten van Zorginstituut Nederland. Zonder voldoende informatie over de kwaliteit van zorg kan de patiënt of cliënt geen goede keuze maken en worden zorgverzekeraars niet gestimuleerd tot het inkopen van goede zorg. Transparantie is een voorwaarde voor een goed functionerend zorgstelsel. De concrete invulling en het genereren van kwaliteitsinformatie vertrouwt de overheid aan partijen in de zorg toe. Om tot betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie te komen dienen onder meer methodologische criteria te worden afgewogen. De methodologische criteria voor indicatoren over de kwaliteit van zorg zijn uitgewerkt in deze indicatorstandaard. De indicatorstandaard is geschreven voor experts die de indicatoren ontwikkelen, of deze ontwikkeling begeleiden.