• Actinische keratose (Federatie)
 • Acute appendicitis (Federatie)
 • Acute buikpijn bij volwassenen (Federatie)
 • Acute diverticulitis van het colon (Federatie)
 • Acute infectieuze diarree (AID) (Federatie)
 • Acute traumatische wervelletsels (Federatie)
 • ADHD bij volwassenen (Federatie)
 • Amputatie prothesiologie onderste extremiteit (Federatie)
 • Antimicrobiële therapie voor urineweginfectie (Federatie)
 • Anuscarcinoom (Federatie)
 • Artroscopie van de knie (Federatie)
 • Autismespectrumstoornis bij kinderen/jeugd (Federatie)
 • Bacteriële CZS infecties (Federatie)
 • Bacteriële Meningitis (Federatie)
 • Behandeling hydrocephalus bij 0-2 jarigen (Federatie)
 • Benigne paroxysmale positieduizeligheid (Federatie)
 • Biologicals (Federatie)
 • Blaasinstillatie (Federatie)
 • Cataract (Federatie)
 • Cellulitis-Erysipelas onderste extremiteiten (Federatie)
 • Cervixcarcinoom (Federatie)
 • Comprehensive geriatric assessment (CGA) (Federatie)
 • Constitutioneel eczeem (Federatie)
 • Consultverlening laboratoriumgeneeskunde (Federatie)
 • Contourherstellende post-bariatrische chirurgie (Federatie)
 • Craniosynostose (Federatie)
 • Dehydratie bij kinderen (Federatie)
 • Delier bij volwassenen (Federatie)
 • Distale radius fracturen (Federatie)
 • Dreigende vroeggeboorte (Federatie)
 • Eerste opvang brandwondpatiënten (acute fase) (Federatie)
 • Endometriumcarcinoom (Federatie)
 • Epileptische aanvallen/status epilepticus (Federatie)
 • Epitheliaal Ovariumcarcinoom (Federatie)
 • Erfelijke darmkanker (Federatie)
 • Gastro-oesofageale reflux(ziekte) 0-18 jaar (Federatie)
 • Haemoptoe (Federatie)
 • Helicobacter pylori-infectie bij kinderen (Federatie)
 • Hematurie (Federatie)
 • Het perioperatieve proces (Federatie)
 • Het vergrote ovarium (Federatie)
 • Hidradenitis (Federatie)
 • Hoofd-halstumoren (Federatie)
 • Hyperbilirubinemie bij pasgeborenen (>35 wk) (Federatie)
 • Idiopathische perifere aangezichtsverlamming (Federatie)
 • Inflammatoire darmziekten bij kinderen (Federatie)
 • Informeren verwanten bij erfelijke kanker (Federatie)
 • Jicht (Federatie)
 • Kinderen met Downsyndroom (Federatie)
 • Koemelkallergie bij kinderen (Federatie)
 • Koorts bij kinderen (Federatie)
 • Laryngitis subglottica bij kinderen (Federatie)
 • Leeftijdgebonden maculadegeneratie (Federatie)
 • Leptomeningeale metastasen van solide tumoren (Federatie)
 • Lichen planus (Federatie)
 • Licht traumatisch hoofd/hersenletsel (Federatie)
 • Loopvaardigheid Spina Bifida (Federatie)
 • Lumbosacraal radiculair syndroom (Federatie)
 • LUTS / BPH (Federatie)
 • Mammacarcinoom (Federatie)
 • Marfan Syndroom (Federatie)
 • Medicamenteuze pijnbehandeling bevalling (Federatie)
 • Melanoom (Federatie)
 • Minimaal invasieve chirurgie/ laparoscopie (Federatie)
 • Myotone Dystrofie type 1 (Federatie)
 • Neuro-endocriene tumoren (Federatie)
 • Niercelcarcinoom (Federatie)
 • Niet kleincellig longcarcinoom (Federatie)
 • Niet-aangeboren hersenletsel (Federatie)
 • Oppositionele stoornis en gedragsstoornis (Federatie)
 • Osteoporose en fractuurpreventie (Federatie)
 • Otitis Externa (Federatie)
 • Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn (Federatie)
 • Palliatieve zorg voor kinderen (Federatie)
 • Pancreascarcinoom (Federatie)
 • Parkinson (Ziekte van) (Federatie)
 • Pediatrisch delier (Federatie)
 • Pelvic inflammatory disease (Federatie)
 • Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte (Federatie)
 • Persoonlijkheidsstoornissen (Federatie)
 • Pijnmeting en behandeling bij kinderen (Federatie)
 • Plaveiselcelcarcinoom van de huid (Federatie)
 • Polyfarmacie bij ouderen (Federatie)
 • Postoperatieve pijn (Federatie)
 • PPC bij pulmonaal belaste patient (Federatie)
 • Prematuren retinopathie (Federatie)
 • Premenstrueel syndroom (PMS) (Federatie)
 • Primaire amenorroe (Federatie)
 • Primaire Idiopathische Klompvoet (Federatie)
 • Primaire spontane pneumothorax (Federatie)
 • Primaire tumor onbekend (Federatie)
 • Prognose van Post-Anoxisch Coma (Federatie)
 • PSA bij kinderen op locaties buiten de OK (Federatie)
 • Psoriasis (Federatie)
 • Psychiatrisch onderzoek in strafzaken (Federatie)
 • Schildklierfunctiestoornissen (Federatie)
 • Schizofrenie (Federatie)
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (Federatie)
 • Shuntchirurgie (Federatie)
 • Slechthorendheid op de kinderleeftijd (Federatie)
 • Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (Federatie)
 • Somatische oorzaken afwijkend voedingsgedrag (Federatie)
 • SSRI en zwangerschap (Federatie)
 • Sterilisatie van de vrouw (Federatie)
 • Stoornissen in het gebruik van alcohol (Federatie)
 • Subacromiaal Pijnsyndroom van de Schouder (Federatie)
 • Subarachnoïdale Bloeding (Federatie)
 • Suïcidaal gedrag (Federatie)
 • Te vroeg en/of small for gestational age (Federatie)
 • Thoraxdrainage (Federatie)
 • Thuis opgelopen pneumonie (CAP) (Federatie)
 • Totaalruptuur (Federatie)
 • Ulnaropathie (Federatie)
 • Urine-incontinentie (UI) bij kinderen (Federatie)
 • Urine-incontinentie (UI) bij vrouwen (Federatie)
 • Urineweginfecties (UWI) bij kinderen (Federatie)
 • Uveitis (Federatie)
 • Varicella (Federatie)
 • Veneuze pathologie / Diepe veneuze ziekte (Federatie)
 • Veneuze pathologie / Ulcus cruris venosum (Federatie)
 • Visusstoornissen revalidatie en verwijzing (Federatie)
 • Vitiligo (Federatie)
 • Volumesuppletie pasgeborenen en kinderen (Federatie)
 • Voorste kruisbandletsel (Federatie)
 • Weke delen-tumoren (Federatie)
 • Wervelkolomgerelateerde pijnklachten lage rug (Federatie)
 • Wondzorg (Federatie)
 • Ziekte van Dupuytren (Federatie)