Het Zorginstituut vindt het belangrijk dat alle relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling en aanbieding van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (kwaliteitsinstrumenten) voor opname in het Register. In deze handreiking licht het Zorginstituut kort toe wat wordt verstaan onder ‘relevante partijen’ en waarom hun betrokkenheid van belang is met oog op kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast helpt de handreiking u op weg bij het bepalen en organiseren van het betrekken van relevante partijen.