Het Zorginstituut vindt het belangrijk dat alle relevante partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling en aanbieding van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten (kwaliteitsinstrumenten) voor opname in het Register. In deze handreiking licht het Zorginstituut kort toe wat we bedoelen met ‘relevante partijen’ en waarom hun betrokkenheid van belang is. Daarnaast helpt de handreiking u op weg bij de organisatie van het betrekken van relevante partijen.