Veelgestelde vragen

Algemeen

1. Wat is het doel van het aanleveren van kwaliteitsgegevens?
2. Waarom ben ik verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren?
3. Wie heeft bepaald dat deze kwaliteitsgegevens relevant zijn om te verzamelen?
4. Wat gebeurt er met de kwaliteitsgegevens die ik aanlever?

Aanlevering

5. Wie moet kwaliteitsgegevens aanleveren voor Kraamzorg?
6. Welke kwaliteitsgegevens moet ik voor welke indicatoren aanleveren?
7. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?
8. Ik heb een vraag over de portal waar ik de kwaliteitsgegevens aanlever.

Wijzigingen

9. Hoe geef ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens door en waarom is dit belangrijk?
10. Ik wil de kwaliteitsgegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

Problemen

11. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.
12. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
13. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik hiertoe niet verplicht ben.

Of ga direct naar de contactgegevens.

Algemeen

1. Wat is het doel van het aanleveren van kwaliteitsgegevens?

Kwaliteitsgegevens kunnen verschillende doelen hebben. De mogelijkheden zijn:

  • Publieke informatie: de informatie is bedoeld voor het brede publiek. Met deze informatie kunnen burgers zich informeren over de kwaliteit van de zorg die een zorgaanbieder verleent en hen op basis hiervan met elkaar vergelijken om een keuze te maken.
  • Zorginkoopinformatie: de informatie is ook geschikt voor zorgverzekeraars om verschillende zorgaanbieders te vergelijken en om de prestaties van één zorgaanbieder over een langere tijd te volgen. Deze informatie kunnen zorgverzekeraars gebruiken voor afspraken bij inkoopcontracten met zorgaanbieders over de klantgerichtheid van zorg.
  • Interne verbetering: de informatie is geschikt voor interne verbetering van de zorgorganisatie waar de informatie verzameld is en kan (als spiegelinformatie) een stimulans zijn voor managers en zorgverleners om verbeteracties in gang te zetten.
  • Toezicht: de informatie wordt gebruikt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om toezicht te houden.

^ Naar boven

2. Waarom ben ik verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren?

De kwaliteitsgegevens moet de zorgaanbieder aanleveren op grond van een wettelijke verplichting van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (art.11i, tweede lid).

^ Naar boven

3. Wie heeft bepaald dat deze kwaliteitsgegevens relevant zijn om te verzamelen?

De verschillende partijen bestaande uit cliëntvertegenwoordigers (Patiëntenfederatie Nederland), zorgaanbieders (Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) en Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg)) en zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland) hebben samen vastgesteld wat goede zorg vanuit patiëntenperspectief is. Hieruit hebben zij kwaliteitsindicatoren afgeleid. Met hierop gebaseerde meetinstrumenten wordt de kwaliteit van kraamzorg gemeten: dit levert de kwaliteitsgegevens op die u moet aanleveren.

De meetinstrumenten (indicatorsets of vragenlijsten) worden door de vertegenwoordigers van de drie partijen (zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars) tripartiet aangeboden aan het Register van het Zorginstituut Nederland. Op de Registerpagina voor Kraamzorg leest u hier meer over. In het Register staan kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader. De ingediende meetinstrumenten zijn getoetst en goed bevonden. De meetinstrumenten in het Register die geschikt zijn voor publiek gebruik zoals keuze-informatie en zorginkoop, komen vervolgens op de Transparantiekalender. Deze meetinstrumenten/indicatoren worden door dezelfde veldpartijen jaarlijks doorontwikkeld.

^ Naar boven

4. Wat gebeurt er met de kwaliteitsgegevens die ik aanlever?

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te publiceren, voor professionals én burgers. Uw kwaliteitsgegevens worden opgenomen in de openbare database van het Zorginstituut. Iedereen kan de data downloaden, bijvoorbeeld voor onderzoek of om een keuzetool te maken. Kwaliteitsinformatie voor patiënten en cliënten wordt gepubliceerd op sites als ZorgkaartNederland.nl en gebruikt door onder andere patiëntenorganisaties (bijv. voor patiëntkeurmerken en vergelijkingshulpen) en door zorgverzekeraars.

^ Naar boven

Aanlevering

5. Wie moet kwaliteitsgegevens aanleveren voor Kraamzorg?

Iedere kraamzorgaanbieder die voor meer dan drie kraambedden per jaar zelfstandig kraamzorg levert, is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. U levert zelfstandig kraamzorg indien u deze zorg zelf bij de zorgverzekeraar declareert.

^ Naar boven

6. Welke kwaliteitsgegevens moet ik voor welke indicatoren aanleveren?

Iedere kraamzorgaanbieder (kraamzorgorganisaties en –ZZP’ers) levert kwaliteitsgegevens aan voor de:

  • (lijn)indicatoren Kraamzorg over zorginhoudelijke kwaliteitsaspecten;
  • (keten)indicatoren Integrale geboortezorg betreffende
    • borstvoeding (ook zorginhoudelijk) en
    • klantpreferenties voor kraamzorg op VSV-niveau (Verloskundig Samenwerkingsverband).

De gegevens voor beide indicatorensets levert u in één keer samen aan.

Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren vindt u in het handboek voor kraamzorgaanbieders op de Registerpagina voor Kraamzorg en de indicatorset Integrale geboortezorg op de Registerpagina voor Integrale geboortezorg. Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neemt u dan contact op met uw brancheorganisatie of beroepsvereniging.

Op de Transparantiekalender staan de indicatorengidsen of -sets (indicatoren en vragenlijsten) die in het Register van Zorginstituut Nederland voor alle zorgsectoren zijn opgenomen.

^ Naar boven

7. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?

De gegevensaanlevering loopt via de portal van gegevensmakelaar Desan. Desan levert uw kwaliteitsgegevens door aan het Zorginstituut. Voor de openstelling van de portal en vragen over de gegevensaanlevering kunt u ook contact opnemen met Desan (naar de contactgegevens).

Bo Geboortezorg en NBvK zorgen voor een goede organisatie van de aanlevering via de gegevensmakelaars. Voor vragen hierover kunt u bij hen terecht (naar de contactgegevens).

In het document Gegevensstroom Indicatorenset Kraamzorg en Integrale geboortezorg staan de verschillende gegevensstromen voor kraamzorgaanbieders schematisch weergegeven.

^ Naar boven

8. Ik heb een vraag over de portal waar ik de kwaliteitsgegevens aanlever.

Neemt u met (technische) vragen over de portal contact op met gegevensmakelaar Desan. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

^ Naar boven

Wijzigingen

9. Hoe geef ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens door en waarom is dit belangrijk?

Wilt u wijzigingen doorgeven over de geleverde zorg of zijn uw NAW-gegevens onlangs veranderd? Mail uw wijzigingen over geleverde zorg in 2020 naar transparantiekalender@zinl.nl. Vermeld daarbij altijd duidelijk de naam van uw instelling, uw kvk-nummer en uw contactgegevens.

Waarom wijzigingen doorgeven? U kunt bij het Zorginstituut nagaan op welke wijze u als zorgaanbieder geregistreerd staat (o.a. NAW gegevens, kvk-nummer(s) en welke kwaliteitsgegevens wij verwachten van u als zorgaanbieder). Geeft u wijzigingen niet door, dan kan het zijn dat het Zorginstituut u (wellicht onterecht) aanschrijft en/of kan het Zorginstituut een signaal afgeven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) omdat u geen kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd.
(Zie ook 2. Waarom ben ik verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren?).

^ Naar boven

10. Ik wil de kwaliteitsgegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd zijn formeel door u geaccordeerd en door het Zorginstituut gepubliceerd in de openbare database. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

^ Naar boven

Problemen

11. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neemt u hiervoor contact op met de gegevensmakelaar Desan. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

^ Naar boven

12. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met onder andere uw brancheorganisatie of beroepsvereniging. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

^ Naar boven

13. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik hiertoe niet verplicht ben.

Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd op de Transparantiekalender levert is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Voor kraamzorgaanbieders geldt bovendien dat zij voor meer dan drie kraambedden per jaar zelfstandig kraamzorg leveren (Zie 4. Wie moet gegevens aanleveren voor Kraamzorg?).

Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via mail. Zet u in de e-mail het referentienummer van de brief die u van ons ontving met de reden waarom u denkt dat u niet hoeft aan te leveren.

^ Naar boven

Contactgegevens

Gegevensmakelaar

Kraamzorg: Desan
kraamzorg@desan.nl, 020-520 7298

Zorginstituut Nederland

transparantiekalender@zinl.nl, 020-797 8962

Brancheorganisaties, beroepsorganisaties en -verenigingen

Kraamzorg: Bo Geboortezorg en NBvK

^ Naar boven