Bent u zzp'er?

Gebruik dan eerst de beslisboom voor 2023 om te kijken of u wel of niet moet aanleveren.

Kraamzorg - Beslisboom zzp’ers aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2023

Algemeen

1. Wie moet kwaliteitsgegevens aanleveren?

Alle zorgaanbieders die kraamzorg (doen) verlenen, zijn verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Voor zzp’ers geldt dat zij niet hoeven aan te leveren als zij in totaal 3 of minder kraambedden per jaar hebben verzorgd waarvoor zijzelf de zorgovereenkomst met de cliënt hebben.

2. Waarom lever ik kwaliteitsgegevens aan? 

Daarmee draagt u in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de zorg. Bovendien bent u bent als zorgaanbieder wettelijk verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland. Namelijk op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid).

3. Wie gebruikt mijn kwaliteitsgegevens en waarvoor?

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en iedereen die dat wil mogen uw kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht. Zo neemt Patiëntenfederatie Nederland uw kwaliteitsgegevens op in de keuzehulp Kraamzorg op ZorgkaartNederland; hiermee kunnen cliënten kraamzorg zoeken en vergelijken. U kunt de kwaliteitsgegevens ook gebruiken om te leren van andere kraamzorgaanbieders.

4. Waar publiceren wij uw kwaliteitsgegevens?

Het Zorginstituut publiceert de aangeleverde kwaliteitsgegevens op de pagina Openbare data kraamzorg op Zorginzicht. Dit is onze wettelijke taak.

Aanlevering

5. Wat moet ik aanleveren?

Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars stellen elk jaar samen vast welke kwaliteitsgegevens u moet registreren. U verzamelt deze jaarlijks over een bepaalde periode. In de Handboeken voor kraamzorgorganisaties en zzp’ers op de pagina met indicatoren kraamzorg vindt u een uitgebreide toelichting en instructie voor de indicatoren waarvoor u kwaliteitsgegevens moet aanleveren.

6. Hoe lever ik aan en wanneer?

U ontvangt jaarlijks een aankondiging van het Zorginstituut met praktische informatie over de aanlevering. Er zijn twee varianten, een e-mail gericht aan zzp’ers en een e-mail aan organisaties, platforms, coöperaties of maatschappen. U vult uw kwaliteitsgegevens online in via het aanleverportaal van gegevensmakelaar Desan. De kwaliteitsgegevens voor de lijnindicatoren ‘Kraamzorg’ en de ketenindicatoren ‘Integrale geboortezorg’ levert u in één keer samen aan bij Desan. U ontvangt ook van Desan een e-mail met praktische informatie over deze aanlevering. Desan levert uw kwaliteitsgegevens door aan het Zorginstituut.

Wij hebben een stappenplan gemaakt om te laten zien welke stappen u moet nemen voor het juist aanleveren van uw kwaliteitsgegevens aan Zorginstituut Nederland. Bekijk dit in het document Stappenplan aanlevering kwaliteitsgegevens Kraamzorg verslagjaar 2023.

Zzp'er en aanlevering

7. Moet ik als zzp’er kwaliteitsgegevens aanleveren?

De belangrijkste vraag is: wie heeft de zorgovereenkomst met de cliënt? Voor zzp’ers Kraamzorg zijn verschillende situaties of combinaties van situaties mogelijk. Om snel te kunnen zien of u wel of niet moet aanleveren kunt u de beslisboom voor 2023 gebruiken. Let op: kwaliteitsgegevens moeten nooit dubbel worden aangeleverd, voor welke combinatie van situaties dan ook.

 • 1. Hebt u als zzp’er kraambedden verzorgd waarvoor u niet zelf de zorgovereenkomst hebt met de cliënt?
  U levert dan zelf niet aan. Dit kan het geval zijn als u via een kraamzorgorganisatie, platform, coöperatie of maatschap kraambedden hebt verzorgd. Deze moet(en) dan de kwaliteitsgegevens van deze kraambedden voor al hun zzp’ers gezamenlijk aanleveren.
  Betekent dit voor u dat u niet hoeft aan te leveren? Vul het in ons formulier 'Kraamzorg: zzp'er en aanlevering' in om onnodige navraag te voorkomen.

Als u wel zelf de zorgovereenkomst hebt met de cliënt, spreken we van ‘zelfstandig verzorgde’ of ‘eigen’ kraambedden. De onderstaande situaties zijn dan mogelijk:

 • 2. Hebt u als zzp’er in een jaar zelf in totaal 3 of minder eigen kraambedden verzorgd?
  Dan levert u hiervoor niet aan. Dit minimumaantal is ingesteld om de privacy van specifieke cliënten te beschermen en het risico van herleidbaarheid van gepubliceerde kwaliteitsgegevens te minimaliseren. Vul het in ons formulier 'Kraamzorg: zzp'er en aanlevering' in om onnodige navraag te voorkomen.
 • 3. Hebt u als zzp’er in een jaar zelf in totaal 4 of meer eigen kraambedden verzorgd?
  Dan moeten hiervoor kwaliteitsgegevens worden aangeleverd.
  De volgende situaties of combinaties daarvan kunnen voorkomen:
  A. Eigen kraambedden via een platform, coöperatie of maatschap met afspraken over aanlevering.
  Hebt u eigen kraambedden via een platform, coöperatie of maatschap verzorgd en met hen afgesproken dat zij de kwaliteitsgegevens aanleveren?
  Dan moeten zij kwaliteitsgegevens aanleveren.
  B. Eigen kraambedden via een platform, coöperatie of maatschap zonder afspraken over aanlevering.
  Hebt u eigen kraambedden via een platform, coöperatie of maatschap verzorgd en niet met hen afgesproken dat zij de kwaliteitsgegevens aanleveren?
  Dan moet u zelf kwaliteitsgegevens aanleveren.
  C. Eigen kraambedden rechtstreeks bij de cliënt.
  Hebt u eigen kraambedden rechtstreeks bij de cliënt verzorgd, dus zonder tussenkomst van een platform, coöperatie of maatschap?
  Dan moet u zelf kwaliteitsgegevens aanleveren.

8. Moet ik als kraamzorgorganisatie, platform, coöperatie of maatschap kwaliteitsgegevens aanleveren voor zzp’ers waarmee ik samenwerk?

Bepalend is de vraag: wie heeft de zorgovereenkomst met de cliënt? Als de zzp’er zelf de zorgovereenkomst heeft met de cliënt, spreken we van ‘zelfstandig verzorgde’ kraambedden. De zzp’er spreekt dan van ‘eigen’ kraambedden. De volgende situaties zijn mogelijk:

 • 1. Hebt u als kraamzorgorganisatie, platform, coöperatie of maatschap de zorgovereenkomst met de cliënt?
  U moet dan de kwaliteitsgegevens van deze kraambedden voor alle zzp’ers gezamenlijk aanleveren. Publicatie komt dan op naam van u als kraamzorgorganisatie, platform, coöperatie of maatschap.
 • 2. Heeft de zzp’er de zorgovereenkomst met de cliënt? En hebt u als platform, coöperatie of maatschap met de zzp’er afgesproken dat u de kwaliteitsgegevens van die kraambedden aanlevert?
  Dan moet u de kwaliteitsgegevens voor deze kraambedden afzonderlijk op naam van de zzp’er aanleveren. En zo worden ze ook gepubliceerd - onder de naam van uw platform, coöperatie of maatschap.
  • U mag als platform, coöperatie of maatschap alleen voor een zzp’er aanleveren als deze zzp’er in een jaar in totaal 4 of meer kraambedden zelfstandig heeft verzorgd. Dit minimumaantal is ingesteld om de privacy van specifieke cliënten te beschermen en het risico van herleidbaarheid van gepubliceerde kwaliteitsgegevens te minimaliseren.
  • Heeft een zzp’er via u 3 of minder kraambedden zelfstandig verzorgd? Dan kan het zijn dat deze zzp’er elders ook nog kraambedden zelfstandig heeft verzorgd - en hiermee in totaal toch 4 kraambedden of meer. Om dit te bepalen moet u bij de zzp’er informeren hoeveel kraambedden die elders zelfstandig heeft verzorgd. Zijn dit er dan in totaal 4 of meer? Dan moet u toch aanleveren voor de 3 of minder kraambedden die de zzp’er via u heeft verzorgd.
  • Werkt u als platform, coöperatie of maatschap met zzp’ers die in totaal (dus inclusief de kraambedden die de zzp’er elders zelfstandig heeft verzorgd) onder het minimum van 4 zelfstandig verzorgde kraambedden blijven? Laat ons dan per e-mail weten voor welke zzp’ers dit geldt. Dan hoeven wij hen niet onnodig te vragen waarom zij niet aan hun aanleverplicht hebben voldaan.

Wijzigingen

9. Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Stuur ons een e-mail met daarin uw gewijzigde contactgegevens (e-mailadres, postadres, naam, KvK-nummer).

10. Ik lever geen zorg meer. Hoe kan ik dit doorgeven?

Stuur ons een e-mail en vermeld de reden waarom u geen zorg meer levert.

11. Kan ik aangeleverde gegevens nog wijzigen?

Nee, als u de kwaliteitsgegevens via het Desan-portaal hebt aangeleverd, kunt u niet meer wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens hebt aangeleverd? Stuur dan een e-mail naat het Zorginstituut.

Problemen

12. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen. Het Desan-portaal sluit voor alle zorgaanbieders in uw sector op hetzelfde moment. Dit is zo afgesproken met de brancheorganisatie en beroepsvereniging in de kraamzorg.

13. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Stuur een e-mail naar de gegevensmakelaar Desan. Die beheert het portaal.

14. Ik ben zzp’er en begrijp niet wat ik moet doen.

Hebt u vragen over de aanleversituatie voor zzp’ers? Stuur dan een e-mail naar de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK). Zij kunnen u verder helpen.

Contact

Zorginstituut Nederland

E-mailadres: transparantiekalender@zinl.nl

Telefoon: 020-797 89 62

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Gegevensmakelaar Desan

E-mailadres: kraamzorg@desan.nl

Telefoon: 020-520 72 98

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Brancheorganisatie

Bo Geboortezorg

Beroepsvereniging

NBvK