Algemeen

1. Wie moet kwaliteitsgegevens aanleveren?

Iedere zorgaanbieder die voor meer dan drie kraambedden per jaar kraamzorg verleent, is verplicht kwaliteitsgegevens voor de indicatoren aan te leveren.

2. Waarom lever ik kwaliteitsgegevens aan? 

Daarmee draagt u in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de zorg. Levert u zorg zoals beschreven in de indicatorenset Kraamzorg? Dan moet u kwaliteitsgegevens over geleverde zorg tijdig bij Zorginstituut Nederland aanleveren via gegevensmakelaar Desan. U bent als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid).

3. Wie gebruikt mijn gegevens en waarvoor?

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en iedereen die dat wil mogen uw kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht. De website ZorgkaartNederland gebruikt de kwaliteitsinformatie bijvoorbeeld voor het maken van keuzehulpen. U kunt de gegevens ook gebruiken om te leren van andere zorgaanbieders.

4. Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut publiceert de aangeleverde data op de pagina Openbare data Kraamzorg. Het is onze wettelijke taak om de kwaliteitsgegevens te publiceren.

Aanlevering

5. Wat moet ik aanleveren?

Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars stellen elk jaar samen vast welke gegevens u moet meten. U meet en verzamelt jaarlijks de kwaliteitsgegevens over een bepaalde periode. In het Handboek voor kraamzorgaanbieders staat welke indicatoren u moet meten en wanneer.

6. Hoe lever ik aan en wanneer?

U ontvangt jaarlijks per e-mail een aankondiging van het Zorginstituut met praktische informatie over de aanlevering. U vult uw kwaliteitsgegevens online in via het aanleverportaal van gegevensmakelaar Desan. De gegevens voor de lijnindicatoren ‘Kraamzorg’ en de ketenindicatoren ‘Integrale geboortezorg’ levert u in één keer samen aan bij Desan. U ontvangt ook van Desan een e-mail met praktische informatie over deze aanlevering. Desan levert uw kwaliteitsgegevens door aan het Zorginstituut.

Ter informatie hebben wij een stappenplan gemaakt om te laten zien welke stappen u moet nemen voor het juist aanleveren van uw kwaliteitsgegevens aan Zorginstituut Nederland. Bekijk dit in het document Kraamzorg - Stappenplan aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2022.

7. Wanneer moeten zzp’ers kwaliteitsgegevens aanleveren?

Voor een zzp’er zijn combinaties van de volgende situaties mogelijk. Bepaal welke situatie voor u van toepassing is met de Beslisboom zzp’ers aanlevering kwaliteitsgegevens verslagjaar 2022. Maar let op: het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat kwaliteitsgegevens dubbel worden aangeleverd, voor welke combinatie dan ook.

1. Heeft een zzp’er in opdracht van een kraamzorgorganisatie kraamzorg verleend? Dan moet de kraamzorgorganisatie de kwaliteitsgegevens voor deze kraambedden via gegevensmakelaar Desan aanleveren bij het Zorginstituut. De zzp’er levert de benodigde gegevens aan bij de kraamzorgorganisatie. Ze maken hierover samen afspraken. De zzp’er levert dus zelf geen kwaliteitsgegevens aan bij het Zorginstituut.

Geldt deze situatie voor u als zzp’er? Laat het ons dan per e-mail weten. Dan hoeven wij u niet onnodig te vragen waarom u niet aan uw aanleverplicht heeft voldaan.

2. Heeft een zzp’er kraambedden verzorgd via een platform, coöperatie of maatschap? Dan moeten zij samen afspreken wie de kwaliteitsgegevens over die kraambedden aanlevert.

A. De zzp’er levert aan als niet onderling is afgesproken dat het platform, coöperatie of maatschap dit doet. Een zzp’er hoeft alleen bij minimaal vier kraambedden per verslagjaar aan te leveren; dus niet bij drie of minder.

B. Het platform, coöperatie of maatschap moet aanleveren als dat onderling zo is afgesproken. Er zijn dan twee mogelijkheden, afhankelijk van wie de zorgovereenkomst met de cliënt heeft:

1. Heeft het platform, coöperatie of maatschap de zorgovereenkomst met de cliënt? Dan moet deze de kwaliteitsgegevens van alle zzp’ers verzamelen en aanleveren. Publicatie van de gegevens op de website Zorginzicht staat dan op naam van het platform, coöperatie of maatschap. Geldt deze situatie voor u als zzp’er? Laat het ons dan per e-mail weten. Dan hoeven wij u niet onnodig te vragen waarom u niet aan uw aanleverplicht heeft voldaan.

2. Heeft de zzp’er de zorgovereenkomst met de cliënt? Dan moet het platform, coöperatie of maatschap de kwaliteitsgegevens van elke zzp’er afzonderlijk aanleveren. 

Op de website Zorginzicht worden de kwaliteitsgegevens per zzp’er op naam gepubliceerd als een ‘locatie’. Deze maakt dan deel uit van het platform, coöperatie of maatschap die dan wordt gepubliceerd als ‘concern’. Voor een zzp’er hoeft alleen bij minimaal vier kraambedden per verslagjaar aangeleverd te worden; dus niet bij drie of minder. 

Indien voor een zzp’er een combinatie van deze situatie en situatie 3 geldt (zie hieronder), dan heeft het genoemde minimale aantal kraambedden van vier kraambedden per verslagjaar betrekking op het totaal aantal zelfstandig verzorgde kraambedden van beide situaties.

3. Heeft een zzp’er minimaal vier kraambedden per verslagjaar geheel zelfstandig verzorgd (d.w.z. niet via een platform, coöperatie of maatschap en de zzp’er heeft zelf de zorgovereenkomst met de cliënt)? Dan moet de zzp’er voor deze kraambedden zelf kwaliteitsgegevens aanleveren bij Desan. Een zzp’er hoeft dus niet bij drie of minder kraambedden per verslagjaar aan te leveren. Geldt u dat voor u? Dan is het wél noodzakelijk dat u ons dat per e-mail laat weten. Dan hoeven wij u niet onnodig te vragen waarom u niet aan uw aanleverlicht heeft voldaan. 

Indien voor een zzp’er een combinatie van deze situatie en situatie 2.B.2  geldt (zie hierboven), dan heeft het genoemde minimale aantal kraambedden van vier kraambedden per verslagjaar betrekking op het totaal aantal zelfstandig verzorgde kraambedden van beide situaties.

Wijzigingen

8. Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Stuur ons een e-mail met daarin uw gewijzigde contactgegevens (e-mailadres, postadres, naam, KvK-nummer).

9. Ik lever geen zorg meer. Hoe kan ik dit doorgeven?

Stuur ons een e-mail en vermeld de reden waarom u geen zorg meer levert.

10. Kan ik aangeleverde gegevens nog wijzigen?

Nee, als u de kwaliteitsgegevens via het Desan-portaal hebt aangeleverd, kunt u niet meer wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens hebt aangeleverd? Stuur ons dan een e-mail.

Problemen

11. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen. Het Desan-portaal sluit voor alle zorgaanbieders in uw sector op hetzelfde moment. Dit is zo afgesproken met de brancheorganisatie en beroepsvereniging in de kraamzorg.

12. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Stuur een e-mail naar de gegevensmakelaar Desan. Die beheert het portaal.

13. Ik ben ZZP’er en begrijp niet wat ik moet doen.

Hebt u vragen over de aanleversituatie voor ZZP’ers? Stuur dan een e-mail naar de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK). Zij kunnen u verder helpen.

Contact

Zorginstituut Nederland

E-mailadres: transparantiekalender@zinl.nl

Telefoon: 020-797 89 62

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Gegevensmakelaar Desan

E-mailadres: kraamzorg@desan.nl

Telefoon: 020-520 72 98

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Brancheorganisatie

Bo Geboortezorg

Beroepsvereniging

NBvK