Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register

De indicatoren die bij deze meting gebruikt worden zijn tot stand gekomen in overleg met zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland), cliëntvertegenwoordigers (Patiëntenfederatie Nederland) en Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg). De uitkomsten van de meting worden opgenomen in het Openbaar Data Bestand (ODB) van het Zorginstituut Nederland als onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV). Daarmee voldoen kraamzorgorganisaties aan hun wettelijke plicht om kwaliteitsinformatie transparant te maken.

Documenten

Verslagjaar 2017

Handboek voor kraamzorgaanbieders 2017

PDF-document 855,94 KB

Meetinstructie 22-01-2018

Verslagjaar 2016

Indicatoren kraamzorg verslagjaar 2016

Word-document 41,34 KB

Indicatorgids 01-11-2016

Aanbiedingsformulier Kraamzorg 2016

PDF-document 549,13 KB

Aanbiedingsformulier 07-12-2015

Verslagjaar 2015

Brief bij aanlevering Kraamzorg verslagjaar 2015

PDF-document 61,14 KB

Brief 06-11-2015

Verslagjaar 2012

Handboek Kraamzorg verslagjaar 2012

PDF-document 183,61 KB

Meetinstructie 07-11-2012

Indicatorgids Kraamzorg verslagjaar 2012

PDF-document 150,04 KB

Indicatorgids 07-11-2012

Betrokken partijen

  • Actiz (penvoerder)
  • ZorgthuisNL (penvoerder)
  • Bo Geboortezorg
  • Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)