Uitstel aanlevering zorginhoudelijke indicatoren Integrale Geboortezorg verslagjaar 2021

Vanwege technische problemen bij de aanlevering is de uiterlijke aanleverdatum van de zorginhoudelijke indicatorscores voor Integrale Geboortezorg (IG) met twee maanden uitgesteld.

Voor de zorginhoudelijke indicatoren Integrale Geboortezorg 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 geldt een uitstel van de uiterlijke aanleverdatum: de indicatorscores voor verslagjaar 2021 moeten vóór 1 juli bij het Zorginstituut binnen zijn (in plaats van 1 mei). Dit tripartiete verzoek van de werkgroep indicatoren IG is ingewilligd door het Zorginstituut. Hiervoor geldt een verkorte aanleverroute: Perined levert de scores direct aan het Zorginstituut (dus niet via OmniQ van DHD). Hierbij accordeert het ziekenhuis van het VSV - mede namens verloskundigen – de aanlevering per e-mail aan Perined uiterlijk 3e week juni 2022.

Contactgegevens

Gegevensmakelaars

Zorginstituut Nederland

Brancheorganisaties, beroepsorganisaties en -verenigingen