Algemeen

1. Waarom lever ik kwaliteitsgegevens aan? 

Daarmee draagt u in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de zorg. Levert u zorg eerstelijns verloskundige zorg zoals beschreven in de indicatorenset Integrale Geboortezorg? Dan moet u de kwaliteit van de geleverde zorg zichtbaar maken. U bent als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid).

2. Wie gebruikt mijn gegevens en waarvoor?

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid, onderzoekers en iedereen die dat wil mogen uw kwaliteitsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht. De website ZorgkaartNederland gebruikt de kwaliteitsinformatie bijvoorbeeld voor het maken van keuzehulpen, zoals de keuzehulp voor zwangerschap en bevalling. U kunt de gegevens ook gebruiken om te leren van andere zorgaanbieders.

3. Waar publiceren wij uw gegevens?

Het Zorginstituut publiceert de aangeleverde kwaliteitsgegevens op de pagina Openbare data Integrale geboortezorg. Het is onze wettelijke taak om de kwaliteitsgegevens te publiceren.

Aanlevering

4.    Wat moet ik aanleveren?

U meet en verzamelt jaarlijks de kwaliteitsgegevens over een bepaalde periode. In de indicatorenset Integrale Geboortezorg staat welke indicatoren u moet meten en wanneer. Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars stellen elk jaar samen vast welke gegevens u moet meten.

Eerstelijns verloskundigenpraktijken leveren via Perined de volgende gegevens aan:

  • Klantpreferentievragenlijst: deze vult u in en levert u jaarlijks aan.
  • Zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens: deze levert u maandelijks aan.

De zorgaanbieders in het VSV (ziekenhuis, verloskundigenpraktijken en kraamverzorgenden) verzamelen ook cliëntervaringen en spreken onderling samen af wie de cliënt om toestemming vraagt voor deelname aan NPS+.

5.    Hoe lever ik aan en wanneer?

Over de aanlevering van de klantpreferentievragenlijst ontvangt u jaarlijks een aankondigings-e-mail van het Zorginstituut met praktische informatie. Deze vragenlijst vult u in en accordeert u via een online aanleverportaal van gegevensmakelaar Perined. U krijgt hiervoor een e-mail met een link van Perined (afkomstig van noreply@perined.nl). De aanlevering van zorginhoudelijke kwaliteitsgegevens loopt geheel via Perined.

Ter informatie hebben wij een stappenplan gemaakt om te laten zien welke aanleverroute de kwaliteitsgegevens van kraamzorgaanbieders volgen. Bekijk dit in het document Verloskundigenpraktijken - Stappenplan aanlevering voor indicatorenset Integrale Geboortezorg (IG) verslagjaar 2022.

6.    Wie moet de kwaliteitsgegevens aanleveren in een verloskundige maatschap?

Hebt u verloskundige zorg verleend als maat van een maatschap? Dan moet binnen de maatschap worden afgesproken wie de kwaliteitsgegevens aanlevert: de verloskundige of de maatschap. Levert u als maatschap kwaliteitsgegevens aan, maar bent u individueel door ons benaderd? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen. Dan hoeven wij u niet onnodig te vragen waarom u niet aan uw aanleverplicht heeft voldaan. Wij gaan dan de maatschap benaderen met vragen over de aanlevering van de kwaliteitsgegevens.

Wijzigingen

7. Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Stuur ons een e-mail en vermeld uw gewijzigde contactgegevens (e-mailadres, postadres, naam, KvK-nummer).

8. Ik lever geen zorg meer. Hoe kan ik dit doorgeven?

Stuur ons een e-mail met daarin de reden waarom u geen zorg meer levert.

9. Kan ik aangeleverde gegevens nog wijzigen?

Nee, na afloop van de aanleverperiode kunt u de aangeleverde kwaliteitsgegevens niet meer wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens hebt aangeleverd? Stuur ons dan een e-mail.

Problemen

10. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Nee, u kunt geen uitstel krijgen. Het Perined-portaal sluit voor alle zorgaanbieders in uw sector op hetzelfde moment. Dit is zo afgesproken met de KNOV.

11. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neem hiervoor contact op met de gegevensmakelaar Perined. Die beheert het portaal.

Contact

Zorginstituut Nederland

E-mailadres: verloskunde@zinl.nl

Telefoon: 020 - 797 89 66

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Gegevensmakelaar Perined

E-mailadres: info@perined.nl

Telefoon: 030 - 369 08 00

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur

Branche- en beroepsorganisatie KNOV

E-mailadres: info@knov.nl

Telefoon: 088 - 888 39 99

Werkdagen: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur