Veelgestelde vragen

1. Wat is het doel van het aanleveren van kwaliteitsgegevens?
2. Waarom ben ik verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren?
3. Wie heeft bepaald dat deze kwaliteitsgegevens relevant zijn om te verzamelen?
4. Wie moet gegevens aanleveren voor Integrale Geboortezorg?
5. Welke gegevens moet ik aanleveren?
6. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?
7. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?
8. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.
9. Ik heb een vraag over de portal waar ik de gegevens aanlever.
10. Hoe geef ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens door en waarom is dit belangrijk?
11. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik hiertoe niet verplicht ben.
12. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.
13. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?
14. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

Of ga direct naar de contactgegevens.

1. Wat is het doel van het aanleveren van kwaliteitsgegevens?

Kwaliteitsgegevens kunnen verschillende doelen hebben. De mogelijkheden zijn:

  • Publieke informatie: de informatie is bedoeld voor het brede publiek. Met deze informatie kunnen burgers zich informeren over de kwaliteit van de zorg die een zorgverlener verleent en hen op basis hiervan met elkaar vergelijken om een keuze te maken.
  • Zorginkoopinformatie: de informatie is ook geschikt voor zorgverzekeraars om verschillende zorgaanbieders te vergelijken en om de prestaties van één zorgaanbieder over een langere tijd te volgen. Deze informatie kunnen zorgverzekeraars gebruiken voor afspraken bij inkoopcontracten met zorgaanbieders over de klantgerichtheid van zorg.
  • Interne verbetering: de informatie is geschikt voor interne verbetering van de zorgorganisatie waar de informatie verzameld is en kan een stimulans zijn voor managers en zorgverleners om verbeteracties in gang te zetten.
  • Toezicht: de informatie wordt gebruikt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om toezicht te houden.

^ Naar boven

2. Waarom ben ik verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren?

De kwaliteitsgegevens moet de zorgaanbieder aanleveren op grond van een wettelijke verplichting van de Zorgverzekeringswet (art.66d tweede lid). Hierin staat dat zorgaanbieders verplicht zijn om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg aan te leveren bij het Zorginstituut.

^ Naar boven

3. Wie heeft bepaald dat deze kwaliteitsgegevens relevant zijn om te verzamelen?

De verschillende partijen bestaande uit vertegenwoordigers van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben samen vastgesteld wat goede zorg vanuit patiëntenperspectief is aan de hand van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Op basis hiervan hebben deze partijen samen vastgesteld met welke meetinstrumenten (indicatoren en eventueel cliëntvragenlijsten) de kwaliteit van zorg gemeten wordt. Deze meting levert de kwaliteitsgegevens op die u moet aanleveren.

De partijen voor Integrale Geboortezorg zijn Patiëntenfederatie Nederland, Bo Geboortezorg, Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De meetinstrumenten (indicatorsets of vragenlijsten) worden door de vertegenwoordigers van de drie partijen (zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars) tripartite aangeboden aan het Register van Zorginstituut Nederland. Op de Registerpagina voor Integrale Geboortezorg leest u hier meer over. In het Register staan kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden die voldoen aan de criteria uit het Toetsingskader. De ingediende meetinstrumenten zijn getoetst en goed bevonden. De meetinstrumenten in het Register die geschikt zijn voor publiek gebruik zoals keuze-informatie en zorginkoop, komen vervolgens op de Transparantiekalender. Deze meetinstrumenten/indicatoren worden door dezelfde veldpartijen jaarlijks doorontwikkeld.

^ Naar boven

4. Wie moet gegevens aanleveren voor Integrale Geboortezorg?

Iedere zorgaanbieder die kraamzorg of eerste- of tweedelijns verloskundige zorg levert, is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren op basis van de indicatoren voor Integrale Geboortezorg. Het zorggebied van integrale geboortezorg bestrijkt het gehele traject van zorg vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of overdracht naar de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts.

^ Naar boven

5. Welke gegevens moet ik aanleveren?

Op de Transparantiekalender staan de indicatorengidsen of -sets (indicatoren en vragenlijsten) die in het Register van Zorginstituut Nederland voor alle zorgsectoren zijn opgenomen.

^ Naar boven

6. Wat gebeurt er met mijn kwaliteitsgegevens?

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om kwaliteitsgegevens te publiceren, voor professionals én burgers. Uw kwaliteitsgegevens worden opgenomen in de openbare database van het Zorginstituut. Iedereen kan de data downloaden, bijvoorbeeld voor onderzoek of om een keuzetool te maken. Kwaliteitsinformatie voor patiënten en cliënten wordt gepubliceerd op sites als ZorgkaartNederland.nl, Ziekenhuischeck.nl en gebruikt door onder andere patiëntenorganisaties (bijv. voor patiëntkeurmerken en vergelijkingshulpen) en door zorgverzekeraars. ZorgkaartNederland.nl heeft hier bijvoorbeeld een keuzehulp voor zwangerschap en bevalling van gemaakt.

^ Naar boven

7. Hoe en bij wie moet ik aanleveren?

Bent u een kraamzorgaanbieder dan levert u voor de indicatorenset Integrale Geboortezorg gegevens aan voor de indicatoren 3 (borstvoeding) en 9 (klantpreferenties). (In dezelfde aanlevering levert u ook gegevens aan voor de gehele indicatorenset Kraamzorg. De gegevensaanlevering voor kraamzorgaanbieders loopt via de portal van gegevensmakelaar Desan. Kraamzorgaanbieders krijgen van het Zorginstituut hierover een brief en van de gegevensmakelaar Desan een e-mail.

Biedt u eerstelijns verloskundige zorg aan (als zelfstandig verloskundige of verloskundigenpraktijk) dan levert u voor de indicatorenset Integrale Geboortezorg gegevens aan voor indicator 8 (klantpreferenties) aan. Deze gegevensaanlevering loopt via de gegevensmakelaar Perined. Daarnaast zorgt gegevensmakelaar Perined ervoor dat een selectie van LVR1-registratiegegevens die u ieder kwartaal aan Perined aanlevert, bij het Zorginstituut terecht komen (via het ziekenhuis van uw VSV). Voor vragen over de gegevensaanlevering kunt u terecht bij uw gegevensmakelaar Perined (naar de contactgegevens).

Ziekenhuizen die tweedelijns verloskundige zorg bieden, leveren gegevens voor de indicatorset Integrale Geboortezorg aan voor alle indicatoren behalve 3, 8 en 9. De gegevensaanlevering loopt via de gegevensmakelaar DHD. Voor vragen over de gegevensaanlevering kunt u terecht bij uw gegevensmakelaar DHD (naar de contactgegevens).

BO Geboortezorg, NBvK, KNOV en NVZ/NFU zorgen voor een goede organisatie van aanlevering via de gegevensmakelaars. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw branche- of beroepsorganisatie of gegevensmakelaar (naar de contactgegevens).

De gegevensmakelaar levert uw kwaliteitsgegevens door aan het Zorginstituut. Voor de openstelling van de portal kunt u ook contact opnemen met uw gegevensmakelaar.

In het document Gegevensstroom Indicatorenset IG Verloskundige praktijken staan de verschillende gegevensstromen verloskundige praktijken schematisch weergegeven.

^ Naar boven

8. Ik heb een inhoudelijke vraag over een of meerdere indicatoren.

Informatie over de indicatoren en wat u precies moet aanleveren vindt u in de indicatorgidsen op de Registerpagina voor Integrale Geboortezorg. Vindt u het antwoord daar niet of is de informatie niet duidelijk? Neemt u dan contact op met uw brancheorganisatie.

^ Naar boven

9. Ik heb een vraag over de portal waar ik de gegevens aanlever.

Neemt u met (technische) vragen over de portal contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal. 

^ Naar boven

10. Hoe geef ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens door en waarom is dit belangrijk?

Wilt u wijzigingen doorgeven over de geleverde zorg of zijn uw NAW-gegevens onlangs veranderd? Mail uw wijzigingen over geleverde zorg in 2019 naar verloskunde@zinl.nl (verloskundige praktijken) of naar transparantiekalender@zinl.nl (kraamzorgaanbieders). Vermeld daarbij altijd duidelijk de naam van uw instelling, uw kvk-nummer en uw contactgegevens.

Waarom wijzigingen doorgeven? U kunt bij het Zorginstituut nagaan op welke wijze u als zorgaanbieder geregistreerd staat (o.a. NAW gegevens, kvk-nummer(s) en welke kwaliteitsgegevens wij verwachten van u als zorgaanbieder). Geeft u wijzigingen niet door, dan kan het zijn dat het Zorginstituut u (wellicht onterecht) aanschrijft en/of kan het Zorginstituut een signaal afgeven omdat u geen kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd.

^ Naar boven

11. Ik twijfel of ik moet aanleveren of ben van mening dat ik hiertoe niet verplicht ben.

Iedere zorgaanbieder die de zorg zoals genoemd op de Transparantiekalender levert is verplicht kwaliteitsgegevens aan te leveren. Heeft u een brief ontvangen over de aanlevering van kwaliteitsgegevens terwijl u de genoemde zorg niet levert? Twijfelt u om een andere reden of u kwaliteitsgegevens moet aanleveren? Neemt u dan contact met ons op via mail. Zet u in de e-mail het referentienummer van de brief die u van ons ontving met de reden waarom u denkt dat u niet hoeft aan te leveren.

^ Naar boven

12. Ik heb geen inloggegevens ontvangen of ben deze kwijt.

Neemt u hiervoor contact op met de gegevensmakelaar. De gegevensmakelaar is de beheerder van de portal.

^ Naar boven

13. Het lukt mij niet om op tijd aan te leveren. Kan ik uitstel krijgen?

Het is niet mogelijk om uitstel te krijgen. Bij het aanbieden van het meetinstrument is bepaald wanneer de kwaliteitsgegevens aangeleverd moeten worden. Dit is een afspraak die gemaakt is met onder andere uw brancheorganisatie. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd via de portal van uw gegevensmakelaar. De sluitingsdatum van de portal waar de gegevens worden aangeleverd is voor alle zorgaanbieders binnen uw sector gelijk.

^ Naar boven

14. Ik wil de gegevens die ik aangeleverd heb wijzigen. Is dit mogelijk?

De kwaliteitsgegevens die u heeft aangeleverd zijn formeel door u geaccordeerd en gepubliceerd in de openbare database. Het is na de aanleverperiode niet meer mogelijk om de gegevens te wijzigen. Zijn er speciale omstandigheden waardoor u onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd? Neem dan contact op met het Zorginstituut.

^ Naar boven

Contactgegevens

Gegevensmakelaars

Zorginstituut Nederland

Brancheorganisaties, beroepsorganisaties en -verenigingen

^ Naar boven

Gegevensstroom Indicatorenset IG Verloskundige praktijken

PDF-document 61,72 KB

Publicatie 20-10-2020