Volledige publicatie indicatoren Integrale geboortezorg 2021 nu gepland in maart 2023

Vanwege technische problemen bij de aanlevering is de publicatie van de zorginhoudelijke indicatorscores voor Integrale geboortezorg (IG) eerder uitgesteld, maar staat nu gepland in maart 2023.

Het Zorginstituut heeft zorgaanbieders eerder tot juli respectievelijk najaar 2022 uitstel van aanlevering verleend omdat berekening van betrouwbare scores niet mogelijk was vanwege onvolledige aanlevering. In het najaar 2022 zijn de indicatorscores voldoende betrouwbaar bevonden, maar kan publicatie toch pas in maart 2023 plaatsvinden. Dit heeft te maken met de oplevering van de gegevens door Perined en de accordering door ziekenhuizen. Het gaat om de indicatoren 1 tot en met 5, 7 en 8 over verslagjaar 2021. De indicatoren 6 (borstvoeding) en 9 tot en met 12 (cliëntervaringen en klantpreferenties) zijn wel tijdig gepubliceerd in mei 2022.

Contactgegevens

Gegevensmakelaars

Zorginstituut Nederland

Brancheorganisaties, beroepsorganisaties en -verenigingen