Zorgprofessionals die op zoek zijn naar afspraken en gegevens over goede kwaliteit van zorg vinden deze op Zorginzicht.nl. De informatie bestaat uit:

  • Het Register, met een overzicht van geaccordeerde kwaliteitsinstrumenten, bijvoorbeeld richtlijnen en indicatoren.
  • De Meerjarenagenda die aangeeft welke kwaliteitsinstrumenten in ontwikkeling zijn en wanneer ze verschijnen. Hierbij ligt de focus op instrumenten die prioriteit hebben, bijvoorbeeld omdat ze veel mensen raken.
  • Zorginzicht microscoopOntwikkeltools voor het maken van een nieuwe kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of meetinstrument.
  • Open data, een database met gegevens van zorgaanbieders over geleverde zorg. Deze database is door iedereen te bekijken en vrij te gebruiken, bijvoorbeeld voor onderzoek of het maken van een vergelijkingshulp. Een beperkt aantal gespecialiseerde bedrijven levert deze gegevens aan via een digitaal loket.
  • De Transparantiekalender waarop staat wanneer welke nieuwe kwaliteitsgegevens over verleende zorg aangeleverd worden.

Verder is Zorginzicht.nl helemaal bijgewerkt naar de Rijkshuisstijl, beter te gebruiken op mobiele apparaten en beter doorzoekbaar.

Links naar betrouwbare cliënteninformatie

Zorginzicht.nl bevat ook vele links naar keuzehulpen en betrouwbare cliënteninformatie die nu op KiesBeter.nl staan. Deze publiekswebsite gaat in 2019 stoppen.

Professionals kunnen de links voortaan via Zorginzicht.nl benaderen om cliënten naar te verwijzen of te gebruiken voor ontsluiting op hun eigen website of patiëntenportaal.

Wie maakt Zorginzicht.nl?

Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. Op deze manier houdt elke burger toegang tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

Met Zorginzicht.nl helpt het Zorginstituut zorgpartijen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Bron: Zorginstituut Nederland
Geactualiseerd op 13 september 2021