Publicatie in maart 2023

Het Zorginstituut heeft zorgaanbieders eerder tot juli respectievelijk najaar 2022 uitstel van aanlevering verleend omdat berekening van betrouwbare scores niet mogelijk was vanwege onvolledige aanlevering. In het najaar 2022 zijn de indicatorscores voldoende betrouwbaar bevonden, maar kan publicatie toch pas in maart 2023 plaatsvinden.

Dit heeft te maken met de oplevering van de gegevens door Perined en de accordering door ziekenhuizen. Het gaat om de indicatoren 1 tot en met 5, 7 en 8 over verslagjaar 2021. De indicatoren 6 (borstvoeding) en 9 tot en met 12 (cliëntervaringen en klantpreferenties) zijn wel tijdig gepubliceerd in mei 2022.

De aanlevering is al eerder uitgesteld

Door technische problemen in de Verloskundige Informatie Systemen (VISsen) was de publicatie al eerder uitgesteld. Er wordt actie ondernomen om technische aanleverproblemen in volgende verslagjaren te voorkomen.