De aanlevering is al een keer eerder uitgesteld. Het blijkt echter nog steeds niet mogelijk om betrouwbare scores te berekenen, omdat de aanlevering niet volledig is. De indicatoren 6 (borstvoeding) en 9 tot en met 12 (cliëntervaringen en klantpreferenties) worden al wel gepubliceerd.

Technische problemen VIS

Door technische problemen in de Verloskundige Informatie Systemen (VISsen) lukt het zorgaanbieders niet om alle zorginhoudelijke indicatoren aan te leveren. Ondanks alle inspanningen ontbreken ongeveer 20.000 (±12%) eerstelijnsgegevens. Hierdoor geven de indicatorscores een vertekend beeld over de geleverde kwaliteit van geboortezorg. Verloskundigenpraktijken worden komende periode gemotiveerd om hun gegevensaanlevering over verslagjaar 2021 volledig te maken. Ook wordt actie ondernomen om technische aanleverproblemen in volgende verslagjaren te voorkomen.

Zorgaanbieders aan zet

Het Zorginstituut spoort alle betrokken partijen uitdrukkelijk aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich tot het uiterste in te spannen om de aanlevering compleet te maken. Het doel is om de zorginhoudelijke indicatoren in het najaar van 2022 te publiceren, na herbeoordeling van de scores.