Naar schatting 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft chronische nierschade. Dit zijn  ongeveer 1,7 miljoen mensen. 16.000 van deze patiënten worden behandeld met nierfunctievervangende therapie (dialyse of niertransplantatie). Elk jaar starten ongeveer 2000 patiënten met zo’n nierfunctievervangende therapie. Maar dat is een lichamelijk en psychisch belastende behandeling, die niet altijd tot een betere kwaliteit van leven leidt. De nieuwe kwaliteitsstandaarden benadrukken dat patiënten, behalve voor nierfunctievervangende behandeling, ook kunnen kiezen voor zogenoemde ‘conservatieve’ behandeling. Dit houdt in medicatie, dieet en ondersteuning. Een ander onderwerp dat in de kwaliteitsstandaard is opgenomen, is de mogelijkheid om te stoppen met dialyse voor patiënten met eindstadium nierfalen. Het is belangrijk om alle behandelkeuzes voldoende te bespreken en overwegen.

Het gaat om de volgende kwaliteitsstandaarden:

•             Chronische nierschade: diagnostiek en beleid volwassenen
•             Nierfunctievervangende behandeling: wel of niet?
•             Palliatieve zorg bij nierfalen

Richtlijnen chronische nierschade in RegisterDeze 3 nieuwe standaarden voldoen aan de criteria van het Toetsingskader van het Zorginstituut en zijn daarom nu opgenomen in het openbare Register op Zorginzicht.nl. De 3 kwaliteitsstandaarden zijn gemaakt door alle beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met chronische nierschade, en in nauwe samenwerking met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). De 3 standaarden sluiten beter op elkaar aan dan de vorige kwaliteitsstandaarden.