Op 1 februari 2021 heeft het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) namens de vertegenwoordigers van patiënten, partijen uit de mondzorg en zorgverzekeraars de richtlijn ‘Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen’ aangeboden. Zorginstituut Nederland heeft de richtlijn getoetst en vastgesteld. Daarna is de richtlijn opgenomen in het openbaar Register van het Zorginstituut.

De richtlijn is één van de drie kwaliteitsinstrumenten die gaan over mondzorg voor ouderen. De richtlijn ‘Wortelcariës bij ouderen’ is op 14 juli 2020 opgenomen in het Register. De richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ is op 1 april 2021 aangeboden voor opnamen in het Register.

Organisatie van mondzorg bij kwetsbare ouderen thuis

Het aantal aan huis gebonden kwetsbare ouderen in Nederland neemt al jaren toe. Onder mondzorgverleners bestaat veel onduidelijkheid over welke ouderen in aanmerking komen voor mondzorg aan huis. Ook is niet duidelijk hoe deze mondzorg uitgevoerd kan worden. Het gaat daarbij om de veiligheid, hygiëne, wilsbekwaamheid en de communicatie met andere zorgverleners die bij de zorg voor de aan huis gebonden ouderen zijn betrokken. Ervaring leert dat mondzorg aan huis vraagt om veel aanpassingen in het vaste handelen van de mondzorgverlener. Die is er vaak niet aan gewend om buiten de praktijk mondzorg te geven.

De praktijkrichtlijn ‘Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen’ is opgesteld om mondzorgverleners handvatten te geven over hoe zij mondzorg aan huis voor deze doelgroep kunnen verlenen. Deze richtlijn gaat niet in op de inhoud van de zorg die verleend kan worden aan de aan huis gebonden kwetsbare ouderen, maar wel over de organisatie van deze zorg.

Meetinstrument

Het KIMO ontwikkelt nog een meetinstrument dat hoort bij deze richtlijn. Het meetinstrument geeft inzicht in de kwaliteit van de geleverde zorg en zal op 1 januari 2023 aangeboden worden voor opname in het Register.

De richtlijn

De richtlijn ‘Mondzorg voor aan huis gebonden kwetsbare ouderen’ is behalve op Zorginzicht ook te vinden op de website van het KIMO. De betrokken partijen zijn: ANT, KNMT, VMTI, NVGd, NVM-mondhygiënisten, Opleidingen Mondzorgkunde (HH, HAN, UMCG, Radboudumc), Opleidingen Tandheelkunde (ACTA, UMCG, Radboudumc), Experts Ouderengeneeskunde, Epidemiologie en Verpleegkunde, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.