Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Omschrijving

Veel ouderen hebben een slechte mondgezondheid. Onder ouderen komen chronische aandoeningen en andere gezondheidsproblemen veel voor. Hierdoor kan de zelfzorg afnemen, waarbij de kwaliteit van de dagelijkse mondverzorging ook vaak achteruitgaat. Bovendien vindt er minder vaak een periodiek mondonderzoek door een mondzorgverlener plaats vanwege toename van fysieke problemen en zorgafhankelijkheid. Ondersteuning bij de dagelijkse mondverzorging is dan noodzakelijk, maar nog niet vanzelfsprekend.

De problematiek rondom de mondgezondheid van (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen is vooral tijdens het laatste decennium voor mondzorgverleners zichtbaar geworden. In november 2017 is een Invitational Conference gehouden om samen met alle bij de zorg voor deze ouderen betrokken professionals prioriteiten te formuleren voor drie richtlijnonderwerpen die het meest in aanmerking kwamen. Tijdens de landelijke conferentie met 35 deelnemers uit verschillende beroepsgroepen, is op basis van een brede inventarisatie van onderwerpen en een knelpuntenanalyse besloten tot drie onderwerpen binnen het huidige meerjarenprogramma. Mondzorg voor ouderen die gelijktijdig meerdere verschillende geneesmiddelen gebruiken (polyfarmacie) is één van die prioriteiten waarvoor een richtlijn opgesteld gaat worden.

(bron: hetkimo.nl)

Bijbehorend meetinstrument

Bij deze kwaliteitsstandaard wordt een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument staat ook op de Meerjarenagenda (MJA) van het Zorginstituut. Het concept-meetinstrument wordt 01-10-2021 aangeleverd. De definitieve aanleverdatum is 01-10-2022.

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) (penvoerder)