Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000160
Gerelateerd

Omschrijving

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg draait om samen leren en verbeteren. Dit vraagt onder meer met elkaar in gesprek te gaan over de relatie tussen de aard van de te verlenen zorg en de daarvoor wenselijke multidisciplinaire personeelssamenstelling. Deze relatie is van meerdere facetten afhankelijk en daarmee niet uniform. Afgesproken is dat zorgorganisaties op organisatieniveau gegevens publiceren met betrekking tot de personeelssamenstelling (Openbare Database van Zorginstituut Nederland). Hiermee wordt landelijk, op sectorniveau informatie bij elkaar gebracht.

Let op: behalve Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren moeten ook Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren worden aangeleverd.

Documenten

Verslagjaar 2020

Handboek indicatoren personeelssamenstelling verslagjaar 2020

PDF-document 296,69 KB

Indicatorgids 27-08-2020

Verslagjaar 2019

Handboek indicatoren personeelssamenstelling

PDF-document 437,34 KB

Indicatorgids 22-10-2019

Verslagjaar 2018

Handboek indicatoren personeelssamenstelling

PDF-document 540,05 KB

Indicatorgids 21-01-2019

Documenten bij meetinstrument

Aanbiedingsformulier meetinstrument indicatoren personeelssamenstelling verpleeghuiszorg (versie 8)

PDF-document 565,15 KB

Aanbiedingsformulier 22-01-2019

Roostermodel

Excel-document 267,7 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

Roostermodel handleiding

Word-document 113,54 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

Dashboard en Indicatoren def

Excel-document 318,78 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

Dashboard handleiding

Word-document 1.193,52 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

ZiensWijzer

PDF-document 963,02 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

ZiensWijzer handleiding

Word-document 1.413,9 KB

Kwaliteitsinstrument 20-12-2018

Handleiding conversie personele indicatoren

Word-document 234,27 KB

Procesbeschrijving 20-12-2018

Indicatoren

 • 1.1 Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? INID013486

 • 1.2 Hoeveel fte heeft de organisatie? INID013520

 • 1.3 Hoeveel procent van de medewerkers heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst? INID013521

 • 1.4 Percentage uitzendkrachten/PNIL zijn er ingezet? INID013522

 • 1.5 Percentage kosten aan uitzendkrachten/PNIL uitgegeven? INID013523

 • 1.6 Hoe groot is de gemiddelde omvang van een arbeidscontract? INID013524

 • 2.1 Hoe ziet de ingezette kwalificatieniveaumix eruit? INID013525

  Subindicatoren
 • 2.2 Hoeveel stagiairs heeft de organisatie? INID013526

 • 2.3 Hoeveel vrijwilligers heeft de organisatie? INID013527

 • 3.1 Wat is het ziekteverzuimpercentage? INID013528

 • 3.2 Wat is de verzuimfrequentie? INID013529

 • 4.1 Welke omvang heeft de instroom van nieuwe medewerkers? INID013530

 • 4.2 Welke omvang heeft de uitstroom van medewerkers? INID013531

 • 4.3 Welke omvang heeft de doorstroom qua kwalificatieniveau van medewerkers? INID013532

 • 5.1 Hoeveel fte is er ingezet per cliĆ«nt? INID013533

Betrokken partijen

 • Actiz (penvoerder)
 • LOC Zeggenschap in zorg
 • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)