Verlenging meetperiode indicatoren Basisveiligheid verslagjaar 2020

De meetperiode voor de indicatoren Basisveiligheid verpleeghuiszorg over verslagjaar 2020 is verlengd. De meting moet nu plaatsvinden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021. Dit heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg besloten. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Omschrijving

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg draait om samen leren en verbeteren. Dit vraagt onder meer met elkaar in gesprek te gaan over de relatie tussen de aard van de te verlenen zorg en de daarvoor wenselijke multidisciplinaire personeelssamenstelling. Deze relatie is van meerdere facetten afhankelijk en daarmee niet uniform. Afgesproken is dat zorgorganisaties op organisatieniveau gegevens publiceren met betrekking tot de personeelssamenstelling (Openbare Database van Zorginstituut Nederland). Hiermee wordt landelijk, op sectorniveau informatie bij elkaar gebracht.

Let op: behalve Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren moeten ook Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren worden aangeleverd.

Indicatoren

 • 1.1 Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? INID013486

 • 1.2 Hoeveel fte heeft de organisatie? INID013520

 • 1.3 Hoeveel procent van de medewerkers heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst? INID013521

 • 1.4 Percentage uitzendkrachten/PNIL zijn er ingezet? INID013522

 • 1.5 Percentage kosten aan uitzendkrachten/PNIL uitgegeven? INID013523

 • 1.6 Hoe groot is de gemiddelde omvang van een arbeidscontract? INID013524

 • 2.1 Hoe ziet de ingezette kwalificatieniveaumix eruit? INID013525

  Subindicatoren
 • 2.2 Hoeveel stagiairs heeft de organisatie? INID013526

 • 2.3 Hoeveel vrijwilligers heeft de organisatie? INID013527

 • 3.1 Wat is het ziekteverzuimpercentage? INID013528

 • 3.2 Wat is de verzuimfrequentie? INID013529

 • 4.1 Welke omvang heeft de instroom van nieuwe medewerkers? INID013530

 • 4.2 Welke omvang heeft de uitstroom van medewerkers? INID013531

 • 4.3 Welke omvang heeft de doorstroom qua kwalificatieniveau van medewerkers? INID013532

 • 5.1 Hoeveel fte is er ingezet per cliĆ«nt? INID013533

Betrokken partijen

 • Actiz (penvoerder)
 • LOC Zeggenschap in zorg
 • PatiĆ«ntenfederatie Nederland
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)