Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000151
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over verpleeghuiszorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In het 'Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg' worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht en worden meetinstructies gegeven. In dit handboek staat tevens welke gegevens bedoeld zijn voor openbaarmaking. U kunt deze data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Let op: behalve Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren moeten ook Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren worden aangeleverd.

Documenten

Verslagjaar 2020

Handboek indicatoren basisveiligheid verslagjaar 2020

PDF-document 1.451,61 KB

Indicatorgids 27-08-2020

Verslagjaar 2019

Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg

PDF-document 1.445,16 KB

Indicatorgids 22-10-2019

Verslagjaar 2018

Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg

PDF-document 571,43 KB

Indicatorgids 24-10-2018

123-tool basisveiligheid

Excel-document 44,78 KB

Indicatorgids 21-11-2018

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Verpleeghuiszorg verslagjaar 2017

PDF-document 120,5 KB

Indicatorgids 12-12-2017

Verslagjaar 2016

Toelichting op indicatorset

Word-document 19,71 KB

Verslag 29-03-2017

Aanbiedingsformulier meetinstrument indicatorenset Basisveiligheid 2016

PDF-document 570,78 KB

Aanbiedingsformulier 13-01-2017

Indicatorenset Basisveiligheid 2016

PDF-document 124,51 KB

Indicatorgids 13-01-2017

Indicatoren

 • 1.1b Indien ja op 1.1a: Percentage cliënten op de afdeling met decubitus categorie 2 of hoger. INID013307

 • 1.2b Percentage afdelingen waar een casuïstiekbespreking over decubitus heeft plaatsgevonden. INID013308

 • 2 Percentage cliënten op de afdeling waarbij beleidsafspraken rondom het levenseinde zijn vastgelegd in het zorgdossier. INID013309

 • 3.1 Percentage afdelingen waar medicatiefouten tenminste één keer per kwartaal multidisciplinair worden besproken met medewerkers van de afdeling op basis van meldingen die zijn gedaan. INID013310

 • 3.2b Percentage cliënten –met een ZZP V&V indicatie met behandeling- waarbij een formele medicatiereview heeft plaatsgevonden in het bijzijn van een zorgmedewerker die medicijnen aan de cliënt verstrekt. INID013311

 • 4.1b Indien ja op 4.1a: Percentage cliënten op de afdeling waarbij de volgende middelen en maatregelen zijn toegepast (onderverdeling naar categorieën). INID013312

  Subindicatoren
 • 5 Wijze waarop de locatie stuurt op kwaliteit en veiligheid op basis van verschillende bronnen. INID013313

  Subindicatoren
 • 6 Wijze waarop de locatie zorgplannen en zorgdossiers benut en actueel houdt. INID013314

  Subindicatoren
 • 7 URL van de website waar het Kwaliteitsverslag 2019 van de zorgorganisatie te vinden is. INID010008

 • 8 Percentage cliënten/cliëntenvertegenwoordigers dat de zorgorganisatie aanbeveelt aan vrienden en familie. INID013316

  Subindicatoren

Betrokken partijen

 • Actiz (penvoerder)
 • LOC Zeggenschap in zorg
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)