Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000151
Gerelateerd

Omschrijving

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over verpleeghuiszorg. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

In het 'Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg' worden de kwaliteitsindicatoren toegelicht en worden meetinstructies gegeven. In dit handboek staat tevens welke gegevens bedoeld zijn voor openbaarmaking. U kunt deze data bekijken en downloaden via 'Openbare data'.

Let op: behalve Verpleeghuiszorg kwaliteitskader indicatoren moeten ook Verpleeghuiszorg personeelssamenstelling indicatoren worden aangeleverd.

Documenten

Verslagjaar 2020

Handboek indicatoren basisveiligheid verslagjaar 2020

PDF-document 1.451,61 KB

Indicatorgids 27-08-2020

Verslagjaar 2019

Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg

PDF-document 1.445,16 KB

Indicatorgids 22-10-2019

Verslagjaar 2018

Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg

PDF-document 571,43 KB

Indicatorgids 24-10-2018

123-tool basisveiligheid

Excel-document 44,78 KB

Indicatorgids 21-11-2018

Verslagjaar 2017

Indicatorgids Verpleeghuiszorg verslagjaar 2017

PDF-document 120,5 KB

Indicatorgids 12-12-2017

Verslagjaar 2016

Toelichting op indicatorset

Word-document 19,71 KB

Verslag 29-03-2017

Aanbiedingsformulier meetinstrument indicatorenset Basisveiligheid 2016

PDF-document 570,78 KB

Aanbiedingsformulier 13-01-2017

Indicatorenset Basisveiligheid 2016

PDF-document 124,51 KB

Indicatorgids 13-01-2017

Indicatoren

 • 1 Heeft uw instelling een kwaliteitsverslag uitgebracht over de verslagperiode? INID010007

 • 2 Percentage cliënten/cliëntenvertegenwoordigers dat deze instelling aanbeveelt aan vrienden en familie INID010009

 • 3 Zijn van deze locatie realtime cliëntervaringen online beschikbaar? INID010010

 • 3.1 Via welke URL zijn realtime cliëntervaringen te bekijken? INID010011

 • 4 Gebruik van informatiebronnen over: zorgproblemen INID010012

  Subindicatoren
 • 5 Gebruik van informatiebronnen over: clientervaringsonderzoek INID010013

  Subindicatoren
 • 6 Gebruik van informatiebronnen over: vrijwilligers en/of mantelzorgers tevredenheid onderzoek INID010014

  Subindicatoren
 • 7 URL van de website waar het Kwaliteitsverslag 2019 van de zorgorganisatie te vinden is. INID010008

 • 7 Gebruik van informatiebronnen over: medewerkers tevredenheid onderzoek INID010015

  Subindicatoren
 • 8 Gebruik van informatiebronnen over: medezeggenschapsraad zorgverleners INID010016

  Subindicatoren
 • 9 Gebruik van informatiebronnen over: registratie van genoten scholing per medewerker INID010017

  Subindicatoren
 • 10 Gebruik van informatiebronnen over: interne audits INID010018

  Subindicatoren
 • 11 Gebruik van informatiebronnen over: (bijna) fout meldingen/ incidentmeldingen INID010019

  Subindicatoren
 • 12 Gebruik van informatiebronnen over: meldingen van calamiteiten INID010020

  Subindicatoren
 • 13 Gebruik van informatiebronnen over: externe audits tbv certificering of keurmerk INID010021

  Subindicatoren
 • 14 Hoeveel cliënten hebben de afgelopen 30 dagen continu psychofarmaca gebruikt? INID010022

 • 15 Wordt het gebruik van “zo nodig” psychofarmaca structureel geëvalueerd? INID010023

 • 16 Wat is het % cliënten bij wie in de afgelopen 30 dagen een vrijheidsbeperkende maatregel (M&M) is toegepast? INID010024

 • 17 Is bij alle cliënten bij wie in de afgelopen 30 dagen een middel of maatregel is getroffen, deze maatregel geëvalueerd? INID010025

 • 18 Vindt een twee jaarlijkse audit infectiepreventie en hygiëne beleid plaats? INID010026

 • 19 Indien er een aanpassing is geweest in doelgroep, gebouw of organisatiestructuur: is er dan een aanpassing van de RI&E geweest? INID010027

 • 20 Indien er geen aanpassing is geweest in doelgroep, gebouw of organisatiestructuur: is de RI&E dan ouder dan 5 jaar? INID010028

 • 21 Worden mondzorgproblemen in het zorgleefplan gesignaleerd? INID010029

 • 22 Is binnen 6 weken na opname de mondgezondheid beoordeeld door een tandarts en is dit vastgelegd in het cliëntdossier? INID010030

 • 23 Is het mondzorgbeleid schriftelijk vastgelegd? INID010031

 • 24 Is de multidisciplinaire richtlijn Mondzorg (samengevat) beschikbaar voor alle zorgmedewerkers? INID010032

 • 25 Is mondzorg een terugkerend onderdeel van het scholingsplan? INID010033

 • 26 Is er een aandachtsvelder mondzorg? INID010034

 • 27 Is de verantwoordelijkheid voor het toezien op het nakomen van professionele mondzorg interventies vastgelegd? INID010035

 • 28 Toelichting door organisatie op de kwaliteitsinformatie INID010067

Betrokken partijen

 • Actiz (penvoerder)
 • LOC Zeggenschap in zorg
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verenso
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)
 • ZorgthuisNL
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)