Status
Opgenomen in het Register
Opgenomen in het Register
Indicatorset-ID
ISID000050

De indicatoren die bij deze meting worden gebruikt zijn tot stand gekomen in overleg met zorgverzekeraars (Zorgverzekeraars Nederland), cliëntvertegenwoordigers (Patiëntenfederatie Nederland), Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg) en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK). De uitkomsten van de meting worden opgenomen in het Openbaar Data Bestand (ODB) van Zorginstituut Nederland. Daarmee voldoen kraamzorgorganisaties aan hun wettelijke plicht om kwaliteitsinformatie transparant te maken.

De indicatoren voor verslagjaar 2015 bevatten 1 indicator minder dan in verslagjaar 2014 en zijn hetzelfde als de indicatoren voor de verslagjaren 2016 tot en met 2019.

De indicatoren voor verslagjaar 2013 bevatten 12 indicatoren minder in verslagjaar 2012 en zijn hetzelfde als de indicatoren voor verslagjaar 2014.

Documenten

Verslagjaar 2020

Handboek voor kraamzorgaanbieders verslagjaar 2020

PDF-document 2.506,42 KB

Meetinstructie 19-02-2021

Verslagjaar 2019

Handboek voor kraamzorgaanbieders verslagjaar 2019

PDF-document 412,3 KB

Meetinstructie 25-02-2020

Verslagjaar 2018

Handboek voor kraamzorgaanbieders verslagjaar 2018

PDF-document 556,1 KB

Meetinstructie 07-02-2019

Verslagjaar 2017

Handboek voor kraamzorgaanbieders verslagjaar 2017

PDF-document 855,94 KB

Meetinstructie 22-01-2018

Verslagjaar 2016

Indicatoren kraamzorg verslagjaar 2016

Word-document 41,34 KB

Indicatorgids 01-11-2016

Verslagjaar 2015

Brief bij aanlevering Kraamzorg verslagjaar 2015

PDF-document 61,14 KB

Brief 06-11-2015

Aanbiedingsformulier Kraamzorg verslagjaar 2015

PDF-document 549,13 KB

Aanbiedingsformulier 07-12-2015

Verslagjaar 2013 en 2014

Indicatoren kraamzorg verslagjaar 2013 en 2014

PDF-document 61,06 KB

Indicatorgids 01-11-2013

Verslagjaar 2012

Handboek Kraamzorg verslagjaar 2012

PDF-document 183,61 KB

Meetinstructie 07-11-2012

Indicatorgids Kraamzorg verslagjaar 2012

PDF-document 150,04 KB

Indicatorgids 07-11-2012

Indicatoren

 • 1 Percentage vrouwen waarbij het om het eerste kind gaat, waarbij de intake voor de 36e week in de vorm van een huisbezoek is gerealiseerd. INID000763

 • 2 Percentage bevallingen waarbij de kraamverzorgende binnen een uur na oproep van de verloskundige aanwezig is. INID000764

 • 4A Aantal uren gevolgde bij- en nascholing per kraamverzorgende. INID000766

 • 4B Percentage kraamverzorgenden dat gedurende de meetperiode is bijgeschoold. INID000767

 • 4D Percentage kraamverzorgenden dat recent, in de laatste 3 jaar, aantoonbaar is bijgeschoold in het signaleren en rapporteren van risico's bij het opvoeden en opgroeien. INID000768

 • 6 Percentage verzorgingen uitgevoerd door maximaal 2 verzorgenden. INID000769

 • 7A Percentage cliënten dat minder zorg wil ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd. INID000770

 • 7B Percentage cliënten dat aan het einde van het kraambed minder zorg heeft ontvangen dan met het LIP na de bevalling (laatste herindicatie) is geïndiceerd. INID000771

 • 18 Percentage kinderen dat op de eerste verzorgingsdag thuis volledige borstvoeding krijgt en dat op de laatste verzorgingsdag ook nog krijgt. INID000772

 • 19 Vastgelegde werkafspraken met verloskundige kring en JGZ ten aanzien van genoemde onderwerpen. INID000773

 • 22 Een aantoonbaar document over kraamzorg op maat aan achterstandsgroepen. INID000774

Betrokken partijen

 • Actiz (penvoerder)
 • ZorgthuisNL (penvoerder)
 • Bo Geboortezorg
 • Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)