Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

De vorige versie van de richtlijn stamde uit uit 2008. In het kader van uitwerking systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie uit 2016 is de aanspraak voor COPD veranderd per 1 januari 2019. In dit kader is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn.

Ondertussen is in 2018 een Zinnige Zorg verdiepingstraject gericht op COPD gestart. Samen met partijen in de zorg heeft het Zorginstituut vastgesteld dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject van mensen met COPD. De afspraken om deze verbeteringen te realiseren staat in het ‘Verbetersignalement Zorgtraject van mensen met COPD’. Één daarvan is dat de richtlijn ‘Fysio- en oefentherapie bij COPD’ geactualiseerd gaat worden. Een actuele en geïmplementeerde richtlijn draagt bij aan de mogelijkheid van fysiotherapeuten en oefentherapeuten om optimale zorg te kunnen leveren. Daarom is de ontwikkeling van de richtlijn ‘Fysio-en oefentherapie bij COPD’ een belangrijke schakel in de keten van COPD-zorg.

Betrokken partijen

  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (penvoerder)
  • Longfonds
  • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
  • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)