Status
Geplaatst op de Meerjarenagenda
Uiterste datum oplevering (Meerjarenagenda)
Gerelateerd

Dit kwaliteitsinstrument is in (door-)ontwikkeling.

Elke verzekerde moet er op kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Het Zorginstituut beoordeelt daarom of de diagnostiek en de therapeutische interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. Daarom voert het Zorginstituut sinds 2013 het programma Zinnige Zorg uit. Periodiek worden alle ICD-10 gebieden op een systematische wijze doorgelicht. Voor mensen met COPD zijn in 2018 met partijen verbeterafspraken gemaakt. Één daarvan is dat de medisch specialistische COPD richtlijn geactualiseerd gaat worden en daarin de volgende verbeteracties worden opgenomen: ‘Duidelijke criteria voor inhalatiecorticosteroïden (ICS) en afbouwprotocol’, ‘Verwijscriteria voor oefentherapie en longrevalidatie’ en ‘Aanmoediging voor gebruik van opioïden bij refractaire dyspnoe in de palliatieve fase’. De verbetermogelijkheden en acties staan in het Verbetersignalement Onderste luchtweginfecties op Zorginstituutnederland.nl.

Momenteel wordt ook gewerkt aan een COPD behandelrichtlijn voor oefentherapeuten en een NHG-standaard. In het verbetersignalement van Zinnige Zorg is het belang benadrukt dat deze COPD kwaliteitsproducten eenduidig het zorgtraject beschrijven en naadloos op elkaar aansluiten.

Om bovenstaand te borgen is de COPD diagnostiek en behandelrichtlijn voor medisch specialisten op de Meerjarenagenda geplaatst, met als uiterste opleverdatum 15 januari 2022. Op deze datum moet de richtlijn dan voldoen aan het Toetsingskader van Zorginstituut Nederland, zodat hij opgenomen kan worden in het openbaar Register.

Betrokken partijen

  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) (penvoerder)