Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

PROM-cyclus stap 8: Onderhoud en evaluatie

 Navigatie


Startpagina PROM-toolbox Extra info
PROM-toolbox - Wat weten we (niet) over PROMs (pdf, 832 kB)
Voorbeeld coronaire hartziekten en boezemfibrilleren (pdf, 592 kB)
Voorbeeld kinderen met obesitas (pdf, 369 kB)

 

PROM-platform: het platform voor kennisuitwisseling rondom PROM

Woordenlijst

PRO

Patient-reported outcome / patiëntgerapporteerde (behandel)uitkomst. Aspecten van gezondheid of functioneren (bv. kunnen traplopen). Vaak samengevoegd onder de noemer ‘kwaliteit van leven’.


PROM

Patient-reported outcome measure. Een vragenlijst die PRO(s) meet, waarbij de patiënt door het beantwoorden van de vraag/vragenlijst zelf een oordeel geeft over zijn of haar gezondheid. Een PROM kan specifiek ontwikkeld zijn om de gevolgen van een bepaalde aandoening te meten (ziekte-specifiek) of algemeen toepasbaar zijn ongeacht de aandoening (generiek).


Indicator

Een aanwijzing (indicatie) voor eventuele verschillen in kwaliteit van zorg. Resultaten van PROMs kunnen omgerekend worden naar een indicator.


Implementatie

Planmatige invoering van veranderingen met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het handelen.


PREM

Patient-reported experience measure. Een vragenlijst die meet hoe de patiënt de gezondheidszorg ervaart, bijvoorbeeld hoe de communicatie met de zorgverlener verloopt.

 

Contact

Bij vragen, opmerkingen of feedback over deze toolbox kunt u contact opnemen met promtoolbox@zinl.nl.

 Stap 8: Onderhoud en evaluatie

PROM-cyclus

Kern​

In deze stap wordt de PROM en/of de uitkomstindicator geëvalueerd en indien nodig wordt de PROM-cyclus (deels) opnieuw doorlopen om de meting te optimaliseren.

Omschrijving

Om langdurig onderhoud en evaluatie te verzekeren is vaak structurele financiering nodig, hetgeen soms lastig te realiseren is.

Op basis van het reguliere gebruik van de PROM kunnen nieuwe inzichten ontstaan die om bijstelling van de indicator vragen. Er is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan met de periodieke evaluatie van een indicator op basis van PROMs. Binnen deze evaluatie is het belangrijk de volgende vragen te beantwoorden:

  • Zijn de gekozen PROs nog steeds relevant voor de doelstelling?
  • Voldoet de PROM aan het meten van de gewenste uitkomst?
  • Wordt de PROM voldoende gemeten en is de routing voor dataverzameling nog correct?
  • Voldoet de uitkomstindicator nog steeds aan de eisen voor vergelijkbaarheid van metingen en voor het kunnen onderscheiden van verschillen tussen zorgverleners?

Als de doelstelling niet gehaald is of de doelstelling verandert, kunt u enkele stappen van de cyclus opnieuw doorlopen om uiteindelijk uw doel te bereiken.

Wanneer een PROM is ingevoerd voor inzicht in interne kwaliteit (doel b) of externe kwaliteit (doel c) hopen we dat na een periode van kwaliteitsverbetering alle zorgverleners of instellingen hoog scoren. Dat kan betekenen dat het onderscheidend vermogen van de PROM minder is. In dat geval kan heroverwogen worden of deze PROM zijn doel nog dient of dat hij overbodig geworden is en ermee gestopt moet worden.

Relevante tools


Zorginzicht.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren - Lees meer over cookies